Biodiversitet: Undersøg og få øje på biologisk mangfoldighed

Eleverne undersøger biodiversitet gennem fem aktiviteter i naturen.
blomstereng

Dyk ned i stort tema om biodiversitet

"Biodiversitet - en fantastisk verden af forskellighed” er et større materiale, der består af tre forløb. I denne artikel er det forløb 2, som er beskrevet. Hvis du hellere vil læse om de andre forløb, kan du klikke herunder.

Forløb 1: Det magiske og vidunderlige i naturen (5 lektioner)

Forløb 2: Undersøg og få øje på biologisk mangfoldighed (4 lektioner)

Forløb 3: Kobling mellem forskellige levesteder (6 lektioner)

Tre forløb med hver fem aktiviteter

Materialet handler om at få eleverne ud af klasseværelset. De skal opleve naturen omkring skolen og på tur til andre naturtyper. De kommer til at arbejde med naturvidenskabelige arbejdsmetoder, gennem sjove og udfordrende udendørsaktiviteter.

Oversigten viser tre forløb om biodiversitet med fem aktiviteter til hvert forløber
Skemaet viser en oversigt over de aktiviteter, der hører under hvert af de tre forløb.

Fokus i materialet ligger på inddragelse af krop og sanser gennem lege og aktiviteter. Ved at undervise med kroppen forrest og alle sanserne i brug, får man ofte mere motiverede elever, forankrer viden dybere og skaber en større forståelse for abstrakte begreber. Derfor er der til hvert delelement i forløbet henvist til en konkret fysisk aktivitet, I kan lave. Aktiviteterne kan laves i alle naturtyper.

Arbejd inde og ude

Der er taget udgangspunkt i, at noget af materialet kan bruges hjemme på skolen (herunder videoer). Dette sikrer, at eleverne er klædt på til, hvad de skal arbejde med, når de kommer ud. Materialet er bl.a. udarbejdet som printbare "ark", men det er ikke nødvendigt, at de skal printes. I stedet er der lagt op til, at de blot fungerer som hjælpeværktøj til, hvordan man kan lave en aktivitet. Der er materiale målrettet eleverne og materiale målrettet dig som lærer (markeret med "lærervejledning").

I kan bruge de dele i materialet som er relevante for jer, og I behøver ikke at tage udgangspunkt i materialet i den præsenterede rækkefølge.

Forløb 2: Undersøg og få øje på biologisk mangfoldighed

Eleverne undersøger den biologiske mangfoldighed i et valgfrit område. De anvender en naturvidenskabelig metode og gennem aktiviteterne får de indblik i områdets biodiversitet.

Materialet i dette forløb består af fem aktiviteter:

  • Fem kortfilm (ca. 4 minutter pr. film), om forskellige naturtyper
  • Aktivitet 1: Dialogark til filmene
  • Aktivitet 2: Cirkelkast til at undersøge hyppigheden af organismer
  • Aktivitet 3: ForskelLighedsdug
  • Leg: ForskeLighedsbingo

Forberedelse

Lad eleverne se intro filmen, som forbereder dem på, at de nu skal ud at bruge alle sanser for at iagttage biodiversitet i naturen. 

 

Udvælg aktiviteter

Der er ikke én rigtig måde at bruge materialet. I kan arbejde med alle film og aktiviteter eller udvælge dem, der passer til jer og det område, I skal undersøge. I kan se introfilmen, udføre én, to eller tre af aktiviteterne og slutte af med legen: ForskelLighedsbingo. I kan arbejde ud fra et fokus, fx planteriget, dyreriget eller svamperiget.

Til aktiviteterne 2 og 3 hører en lærervejledning, som du med fordel kan læse først. De fleste andre arbejdsark består af en del til eleven og en del til dig som lærer, hvor du fx kan se, hvordan et skema kan udfyldes eller lignende. 

Her (og i boksen ude i højre side) finder du links til alle de materialer, der hører til forløbet:

Evaluering

Elevernes læring kan være svær at måle, men det er muligt at kigge efter tegn på læring. Bemærk om eleverne kan formulere en hypotese og om de har overvejelser om og idéer til, hvordan undersøgelserne kan udføres. Du kan også være opmærksom på, om eleverne bruger de fagbegreber, som er blevet introduceret i aktiviteterne, når de forklarer andre om deres undersøgelser og udbytter af aktiviteterne. 

Aktiviteterne tager udgangspunkt i kompetenceområderne for natur/teknologi, især det undersøgende. Også modeller, kommunikation og perspektivering indgår i aktiviteterne. 

Indholdet lægger sig især indenfor færdigheds- og vidensområderne: Naturen lokalt og globalt og Natur og miljø.

Under de enkelte aktiviteter er der beskrevet mere konkrete mål.