Den store bog om skovens dyr

Tag i skoven for at finde dyrespor - og lav en fælles dyrebog hjemme i klassen.
Lav en bog om dyr.Tegning: Eva Wulff

Formål

  • at lære de almindelige dyr at kende
  • at prøve at formulere sætninger
  • at prøve at læse
  • Forberedelse
Lav en aftale med jeres naturskole, en skovfoged, en jæger, en naturvejleder eller et andet natur-menneske, om at tage jer med ud for at finde dyrespor.
 

Sådan gør du

Sportur
Tag på sportur i skoven. Det er sjældent man er så heldig at se dyrene – men det kan heldigvis ske! Det kræver lidt lokalkendskab at finde dyrespor og tolke dem, derfor er det en god ide at alliere sig med en fagmand.

Dyrespor på liste
Efter sådan en tur kan I lave en liste på tavlen over de dyr, I har set spor af, og de dyr I har snakket om, der også findes i skoven. Måske har I en samling af udstoppede dyr på skolen, ellers må I finde billeder af dem i bøger.

Tegn dit dyr
Hver elev vælger et dyr, og laver en tegning af det og dets omgivelser på en side i den store bog. Hver tegning forsynes med en tekst der fortæller om dyret.

Jeg har til et forældremøde oplevet, hvordan 1. klasse læste hver sin lille tekst op, hvorefter bogen blev beundret af forældrene. Det virkede ret godt og ungerne var stolte over deres ‘Store dyrebog’.
 

Baggrund

I kunne naturligvis lave en dyrebog uden at gå på sporjagt først. Men det er vigtigt at opleve dyrenes levesteder og at de faktisk findes i vores egen natur, før man begynder at tegne og skrive om dem. I kan lave det samme med f.eks. træer, men det bliver let for abstrakt til netop denne aldersgruppe. Dyrene kan man lettere forholde sig til.

border=0

Kogler som er begnavet af dyr. Egernets kogle bør have en lille spids i nederste ende. Tegning: Eva Wulff

Relaterede Fælles Mål for dansk bliver sat ind her, når de nye Fælles Mål er klar i 2014