Muse- og egernkogler

Tag i skoven, og led efter muse- og egernkogler.
Egern-kogle fra rødgran. Foto: Malene Bendix.

Formål

 • At eleverne oplever sportegn fra mus og egern, og lærer at kende forskel på dem.
 • At eleverne oplever at der også er aktivitet om vinteren selvom alt virker dødt.
 • At skærpe elevernes sanser, og styrke deres evne til at færdes stille i naturen.
 
Musekogle
 
Her har mus gnavet kogleskæl af. Det er gjort fint - og der er ingen spids.
Foto: Malene Bendix.

Forberedelse

Til denne aktivitet skal du finde et område med gammel granskov. Gammel, fordi rødgran først har frøbærende kogler når den er 35 - 40 år gammel. Unge graner er derfor ikke interessante for mus og egern. I en gammel granskov vil man næsten altid kunne finde kogler, der er behandlede af dyr. Besøg gerne området inden selve ekskursionen, for at sikre dig, at der er kogler at finde.

Aktiviteten kræver ikke den store forberedelse i klassen. Eleverne behøver kun at vide, at de skal ud og lede efter grankogler, der har været behandlet af dyr. Når de ikke får mere at vide, får de mulighed for at undre sig og forsøge at komme med forklaringer på det, de finder.

Du skal forberede eleverne på, at det kan være nødvendigt at være meget stille, hvis de skal have en chance for at se nogle af de dyr de finder ædespor efter.
 

Sådan gør du

Ugleprøven
Når I er ankommet til skoven, kan du starte med at lade eleverne bestå Ugleprøven. Ugleprøven går ud på, at eleverne skal være helt stille i et minut. Det tjener to formål.

 • Ugleprøven kan bruges ved senere lejligheder, når I skal lytte.
 • Samtidig bliver eleverne opmærksomme på, hvor mange lyde man kan høre mange lyde, når man er stille.

Grupper
Del eleverne op i mindre grupper af 3 - 4, og lad dem sprede sig i den mørke granskov. Deres opgave er nu at finde kogler, der ser lidt mærkelige ud. Efter en passende tid samles I igen, og kigger på de indsamlede kogler. Nogle grupper vil forhåbentlig have fundet kogler, der er behandlet at egern eller mus. Lad eleverne beskrive koglerne.

 • Hvordan ser de ud ?
 • Hvorfor mon de ser sådan ud ?
 • Hvad har de dyr der har gnavet i koglerne været ude efter ?

Egern- og musekogler
Hvis I er så heldige at finde både egernbehandlede og musebehandlede kogler, kan i prøve at sammenligne dem. En nærmere beskrivelse af forskelle findes i afsnittet Baggrund - og i bogen Dyrespor.

Lad eleverne se på og beskrive de to kogleaks.

 • Er der tydelige forskelle?
 • Hvem har gnavet af de to kogler, mus eller egern ?

Prøv selv 
Prøv at lade eleverne rive skællene af en frisk kogle og finde ind til de små granfrø. Det giver dem en fornemmelse af det arbejde dyrene skal udføre for at få mad. 

Egernkogler

Egern har revet kogleskæl af. Kogler er fra rødgran. 
Foto: Malene Bendix.

 

Baggrund

Grankogler er eftertragtede som fødekilde om vinteren. Koglerne indeholder nogle meget fedtholdige frø, og fedt er en god næringskilde, når det er koldt. Dette udnytter bl.a. egern og mus, og vinteren er derfor et godt tidspunkt at se efter dyrebehandlede kogler.

Egern
Egernbehandlede kogler er nemmest at finde. Egernet sidder og spiser koglerne oppe i træerne, og kogleresterne ligger derfor spredt rundt omkring på skovbunden. Egernet kan dog også have en favoritplads. Under den kan man finde bunker af kogleaks og kogleskæl.
 
Egernet river kogleskællene af, for at få fat på de olierige koglefrø. Derfor kommer kogleakset til at se lidt trevlet ud. En andet karakteristisk træk er at kogleakset ender i en spids (se foto øverst). 
 
Mus
Musene er ikke så stærke som egernet så de gnaver kogleskællene af. Det gør at akset ser glattere og mere regelmæssigt ud. Samtidig er det afrundet for neden. Musenes kogleaks kan være lidt svære at finde, fordi musene slæber koglen hen til en sikker ædeplads. Det kan være under grene eller græs, eller foran indgangshullet til deres gangsystem.
 
Musekogle
 
Musekogle.
Foto: Malene Bendix.
 
Koglefarve
Farven på kogleaksene afslører, hvornår de er behandlet. Mørke kogleaks er de ældste mens de lyse er dem der sidst er behandlet. Finder I meget lyse og friske kogleaks, var det måske en ide at kigge op i træerne. Det kunne jo være at egernet stadig sad der.

I bogen Dyrespor kan du finde billeder og mere udførlige beskrivelser af dyrebehandlede kogler.

Forenklede Fælles Mål efter 2. klasse:

Kompetenceområde: Undersøgelse

Kompetencemål:

 • Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

Færdigheds- og vidensmål: Organismer

 • Eleven har viden om dyr, planter og svampe