Erlebniswald

Eleverne arbejder skriftligt og mundtligt med indtryk, oplevelser og stemninger i skoven. Den skriftlige genre er digt, brev eller dagbogsnotat.
Udeskolebørn fra Osted Friskole i skoven. Foto: Malene Bendix.

Formål

 • at eleverne udvider deres aktive ordforråd på tysk
 • at eleverne får lyst til at udtrykke sig skriftligt på tysk
 • at eleverne bliver mere rutinerede i at arbejde med ordbøger og inspireret til at bruge dem i forbindelse med deres sprogtilegnelse
 • at eleverne arbejder kreativt med det tyske sprog.

Skriftlige produkter
Undervisningsforløbet skal munde ud i at eleverne skriver på tysk. Da der er stor forskel på elevernes formåen fra 7. til 10. klasse, må produkterne være forskellige:

 • Eleverne i begynderundervisningen skal samle ord og skrive korte digte
 • Eleverne fra 8. klassetrin kan vælge mellem at skrive digte, dagbogsnotater eller breve
   

Forberedelse

Din egen forberedelse
Hvis ikke du kender skoven på forhånd, er det en god idé at tage derud før forløbet, så du selv bliver fortroligt med området.

Forberedelse i klassen
Fortæl eleverne at I skal arbejde med emnet skov – og at I tager i skoven for at skrive om den og jeres oplevelser i naturen.

Før eleverne kan skrive om deres skovoplevelser på tysk, skal de lære nye ord om skov, dyr og planter. Derfor er det nødvendigt at introducere en række af disse nye gloser i de forberedende timer. Samtidig er det vigtigt, at eleverne både individuelt og i grupper arbejder med det nye ordforråd.

Undervis om skoven på tysk
Som oplæg til emnet indføres skovens centrale ordforråd ved brug af billedmateriale, sangtekster, korte prosatekster. Det er vigtigt, at der under hele forløbet bliver talt så meget tysk som overhovedet muligt. Fortæl eleverne om skoven på tysk, og stil løbende spørgsmål, så også eleverne får lejlighed til aktivt at anvende de nye ord og vendinger. Sørg for at eleverne selv får lejlighed til at udtale de mange nye ord som de støder på. Gentagelse af nye ord og højtlæsning af korte tekster kan i den forbindelse være et godt udgangspunkt. Aftal med dine elever, at al kommunikation i skoven skal foregå på tysk.
 

Tekster til inspiration

Her er eksempler på korte tekster, som kan bruges til inspiration:

Kuckuck! (Volksweise aus Österreich)

 1. Kuckuck! Kuckuck!
  Ruft's aus dem Wald.
  Lasset uns singen
  Tanzen und springen!
  Frühling, Frühling
  Wird es nun bald
            
 2. Kuckuck! Kuckuck!
  Lässt nicht sein Schrei'n.
  Kommt in die Felder,
  Wiesen und Wälder!
  Frühling, Frühling,
  Stelle dich ein!              
   
 3. Kuckuck! Kuckuck!
  Trefflicher Held!
  Was du gesungen,
  Ist dir gelungen:
  Winter, Winter
  Räumet das Feld!

(Hoffmann von Fallersleben, 1798-1874)
 

Indiansk ordsprog

Erst wenn
der letzte Baum gerodet,
der letzte Fluss vergiftet,
der letzte Fisch gefangen ist,
werdet ihr feststellen,
dass man Geld nicht essen kann!

(Indiansk ordsprog som Greenpeace har gjort til sit motto)
 

Bäume sind Heiligtümer

Bäume sind Heiligtümer. Wer mit ihnen zu sprechen, wer ihnen zuzuhören weiß, der erfährt die Wahrheit. Sie predigen nicht Lehren und Rezepte, sie predigen, um das einzelne unbekümmert, das Urgesetz des Lebens.

(Hermann Hesse)
 

Zu fällen einen schönen Baum

Zu fällen einen schönen Baum,
Braucht's eine Viertelstunde kaum.
Zu wachsen, bis man ihn bewundert,
Braucht er, bedenkt es, ein Jahrhundert.

(Eugen Roth (1895-1976))
 

Find flere tyske tekster og sange om træ og skov


Skovordkæde

Efter at eleverne har haft lidt tid til at arbejde med emnet, og måske har lavet ordlister (tysk-dansk), vil det være en god idé at tage en hurtig runde i klassen hvor hver elev skal sige et nyt skovord på tysk. Eleverne må ikke gentage et ord der allerede er blevet sagt, men skal komme med et nyt hver gang.

Denne hurtige ordkæde kan på et senere tidspunkt (evt. først efter skovturen) gøres sværere idet opgaven bliver altid at starte det næste ord med det bogstav, som der forudgående ord slutter på.

F.eks.: Vogel... Laub... Baum... Mirabelle... Eule... Eiche... Eichhörnchen... Nest... Tannenzapfen...Natur... Reh... Hirsch... 

Det er en hjælp at skrive skovordkædens enkelte ord på tavlen/flip-overen, da det kan være svært at forstå hvilket bogstav et ord slutter med. Samtidig er det en god måde at anskueliggøre hvor mange ord eleverne allerede har lært.
 

Ordbogskonkurrence

En anden måde man kan øve skovord på er at dele eleverne ind i grupper, som får opgaven at finde flest muligt skovord til enkelte bogstaver eller grupper af bogstaver ved hjælp af ordbøger. Efter en sådan lille ordbogskonkurrence er det oplagt at klassen laver en lille skovordbog, som kan være et godt grundlag når det gælder om at skrive om skoven.

Her er en lille ordliste som inspiration til læreren. Find selv flere ord! Ordene kunne også bruges i en anden forbindelse - nemlig at det bliver elevernes opgave, at finde ud af hvad de betyder. Bemærk at det sikkert ikke vil være muligt at finde alle ord i en tysk-dansk ordbog. Til en sådan opgave er det derfor en fordel at have en tysk-tysk ordbog (fx. Wahrig: Deutsches Wörterbuch) eller andre tyske oplagsværker, leksika, ved hånden.


Ordliste til inspiration for læreren. Find selv flere ord!

A: Ahornblatt, Ast, Amsel, Ameise Ameisenhaufen, Anemone, Apfelbaum,

B: Baum, Blatt, Birke, Buche, Blaubeeren, Bär, Bach, Baumkrone, Baumstamm, Buchfink, Buchecker, Bieber, Blindschleiche, 

D: Dachs, Drossel, Dammwild

E: Eiche, Eichhörnchen, Eule, Efeu. Eberesche,

F: Fuchs, Feder, Fliegenpilz, Farnkraut, Fink, Fliege, Fledermaus, Fliederbeere, Fasan,

G: Gebüsch, Gefieder, Gestein, Geweih, Gras, Grille,

H: Hase, Hirsch, Haselnuss, Habicht, Heuschrecke, Holunder,

I: Igel, Iltis, Insekt,

J: Jäger, Jahreszeiten, Junges, Jagdhund,

K: Kaninchen, Kuckuck, Käfer, Klee, Kiefer, Kastanie,

L: Luchs, Libelle, Liane, Lichtung, Laub, Laubbaum,

M: Moos, Maiglöckchen, Mäusebussard, Maus, Mücke, Marder, Mischwald, Mirabellenbaum,

N: Nadelbaum, Nachtigall, Nest, Nuss, Nussbaum, Nebel, Naturschätze, Nagetier,

O: Oberförster, Obstbaum, Otter,

P: Pilz, Pflanze, Pfad, Pappel, Pfütze,

Q: Quelle

R: Rinde, Reh, Regenwurm, Rabe,

S: Star, Stein, Schnecke, Scheckenhaus, Spinne, Spinnennetz, Spatz, Stamm, Sauerklee, Säugetier, Specht,

T: Tanne, Tannenzapfen, Taube, Trauerweide, Tausendfüßler

U: Uhu, Ulme, Unterholz, Urwald,

V: Vogel, Vogelnest, Veilchen, Vogelbeere, Vogelbeerbaum,

W: Waldsee, Wildente, Waldboden, Wildschwein, Wiesel, Waldweg, Wiesel, Walderdbeere, Waldameise, Waldblume, Waldeule, Waldschnecke,

Z: Zapfen, Zwitschern, Zweig, Zaunkönig, Zecke,
 

Sådan gør du

Tag ud i skoven med eleverne og gå i samlet flok til et fælles mødested. Det er jeres base – og her at eleverne efter en række forskellige aktiviteter skal komme tilbage for at skrive.

For de ældste elevers vedkommende skal al kommunikation i skoven foregå på tysk!
 

Skovekspedition i grupper

Grupper
Del eleverne op i grupper af 3-4 elever. Skriv ned hvem der er i gruppe sammen og giv hver gruppe et navn. Gruppenavnene skal være på tysk. Det er oplagt at bruge dyrenavne f.eks. Füchse, Wildschweine, Dachse, Eichhörnchen, Eulen, Ameisen...., I kan også finde på andet.

Opgaver med ord
Hver gruppe skal løse en opgave og komme tilbage om præcis en time. Grupperne skal hver især udforske en del af skoven, finde tyske ord for det, notere ordene i deres skovnotesbøger, tegne skitser der viser hvad det er - og til sidst videregive dem til andre. 


Indret flere ordbogsstationer omkring mødestedet som eleverne kan bruge, mens de i grupper arbejder på at løse deres opgave. Du kan også udforme skovekspeditionen som en konkurrence hvor holdene to og to konkurrerer om, hvem der kan finde flest ord og løse de forskellige opgaver bedst muligt. F.eks.:

 • To hold skal finde så mange forskellige træarter som muligt, bestemme dem på dansk, og finde de tyske navne + ord for grene, stamme osv.
 • To hold skal finde så mange smådyr som muligt – under løvet, i jorden, i gamle træstubbe, i træerne – og finde ud af hvad det er for en slags på dansk – og finde de tyske ord + ord for ben, antenner, øjne osv.
 • To hold skal finde så mange urter og blomsterplanter som muligt – finde navnene på dansk og på tysk + ord for blade, stængel, kronblade osv.
 • To hold skal finde det poetiske og mystiske i skoven – elverpiger, snogespyt, spindelvæv, mosekone osv. – og finde så mange ord som muligt for det på dansk og tysk.
 • Find selv på flere discipliner

Samling
Alle hold samles igen efter en time og noterer hvad de andre har fundet. De to hold, der har arbejdet med det samme – f.eks. træer – præsenterer deres ord.

 • Snak om ordene – findes der andre ord for det samme?
 • Hvilke ord har begge hold?
 • Hvilke ord har kun det ene hold fundet?
 • Hvilket af de to hold har flest ord? De har vundet.

Flere ordlege
Du kan se en række gode ordlege, som fint kan bruges på tysk i "Læs mere".


Spisepause

Efter denne skovekspedition er det tid til at spise madpakker.
 

Skrive i skoven

Intro
Før eleverne går i gang med at skrive om skoven, så fortæl dem endnu engang ganske kort om muligheden at skrive et digt, et brev eller et dagbogsnotat. Sig at de meget gerne må bruge ordbøgerne. Forklar også muligheden at omskrive det man gerne vil skrive - f.eks. i stedet for at sige "ein Hase" kan man vælge at sige "ein Tier mit langen Ohren (und einem weißen Schwanz)".

Prøv at få eleverne til at suge så mange indtryk af skoven til sig som muligt og f.eks. lægge mærke til skovens lyde, farver og dufte og også at udtrykke dette i deres tekst.

Nu finder eleverne sig hver især et dejligt sted, hvor de kan sætte sig ned for at skrive.

Skriftlige produkter
Da der er stor forskel på elevernes formåen fra 7. – 10. kasse, må produkterne være forskellige. F.eks. således:

 • Eleverne i begynderundervisningen kan skrive korte digte, eller et postkort.
 • Eleverne fra 8. klasse kan skrive digte, et brev til en ven om skoven, eller et dagbogsnotat om dagen i skoven.

Fastlæg gerne et minimum krav til opgavens omfang – alt efter klassetrin og niveau f.eks. 100 – 200 ord per brev eller dagbogsnotat. I forhold til digtene er det svært at stille et krav til deres omfang. Her må du som lærer vurdere, om dine elever arbejder effektivt på sagen. Skriver de eksempelvis kun et meget enkelt og kort digt så skal de opfordres til at skrive flere.

Det er vigtigt at alle elever er engagerede og får skrevet noget, som de kan arbejde videre med i klassen i det afsluttende forløb.
 

Idéer til produkter

1) Digte

a) Lodrette digte
Vælg en ting, duft, lyd - eller noget andet, som du gerne vil skrive et digt om. Skriv ordet lodret i din skovnotesbog. Brug hvert bogstav i ordet, som begyndelsesbogstav i et digt om skovoplevelsen. Nedenfor er vist et eksempel på et sådant lodret digt med ordet nåletræ (Nadelbaum).

Natur erleben, frische Waldluft um uns herum.
Ahornbäume hoch und grün. Wie sind heute im Wald,
Die Blätter rascheln unter unseren Füßen
Ein Eichhörnchen knabbert an einer Nuss. Es scheint helles
Licht durch die dichten Baumkronen. Wir klettern auf
Bäume. Wir spielen ein Spiel und haben Spaß
Ameisen arbeiten fleißig am Bau ihres neuen Zuhauses. Im 
Unterholz knackt's. Eine Amsel fliegt vorbei. Wir sitzen auf
Moos und Gras, schreiben und genießen den Tag.

En noget sværere opgave er at skrive et lodret digt, hvor du beskriver netop din sansning af det skovord, du har valgt at skrive om.

b) Skoven i forskellige årstider
Skriv et digt, hvor du giver et billede af skoven i de forskellige årstider. Du kunne f.eks. vælge at skrive et digt med fire strofer – en for hver årstid, men du kan også vælge at beskrive skovens år på din helt egen måde.

c) Arbejd med modsætninger
Du kan også vælge at skrive et digt, hvor du arbejder med forskellige modsætninger. Det behøver ikke at være direkte modsætninger som f.eks. sommer – vinter, dag – nat eller land – by. Du kan også vælge at stille andre begreber overfor hinanden som ikke nødvendigvis er direkte modsætninger som f.eks. skov – skole og i dit digt beskrive din oplevelse af undervisningen ude i naturen i forhold til at lære tysk i et undervisningslokale på skolen.  

For alle nævnte forslag til arbejdet med digte gælder: Husk at et digt på ingen måde behøver at rime. Det at lede efter passende rimord kan faktisk mange gange være med til at blokere skriveprocessen. Men hvis dine elever meget gerne vil rime skal de selvfølgelig bare gøre det.

d) Andre digt-modeller

Du kan finde andre modeller til enkle digte i danskforløbet Naturlyrik (3. – 6. klasse).


2) Breve

Forklar kort eleverne hvordan man sætter et brev op på tysk. Det kan I også arbejde videre med i klassen. Vigtig er lige at sige hvordan man skriver "kære" og "kærlig hilsen" på tysk. [Liebe/Lieber - Viele (liebe) Grüße/ Herzliche Grüße]

Lad eleverne sætte sig på hvert sit sted i skoven og skrive et brev til en god ven/veninde på tysk. I brevet skal eleverne skrive om deres oplevelser i skoven og/eller beskrive deres indtryk af skoven.

Hvis du er på skovtur med et begynderhold i tysk kan du evt. tage nogle postkort med og lade eleverne skrive på dem.


3) Dagbog

De dygtigste elever kan beskrive dagen i skoven i en form for dagbogsnotat. Notatet er personligt og behøver ikke nødvendigvis at blive læst op for alle. Dog skal læreren have lov til at kigge med og give gode råd. Igen er det en god idé kort at fortælle hvordan man kunne sætte en sådan side op
 

Bearbejdning

Når I kommer hjem, bearbejder eleverne endnu engang det, de har skrevet. Lad eleverne hjælpe hinanden med at finde og rette hinandens fejl. Brug ordbøger og tal om de hyppigste fejltyper i fællesskab. Elevernes færdige skriftlige produkter kan sættes flot op på computeren. Hvis I har lyst, kan I lave en lille udstilling om jeres tyske skovdag.

I begynderundervisningen kan forløbet afsluttes med, at I laver en stor plakat med skovord, pyntet med tegninger, kopier, fotos, udklip fra tidsskifter eller lignende til undervisningslokalet. I kan også klistre pressede blade, mindre kogler og små grene på plakaten - og så skrive de tyske betegnelser til.
 

Baggrund

Lyst
I tyskundervisningen er det vigtigt også at vække elevernes lyst til at udtrykke sig skriftligt på fremmedsproget. Den skriftlige dimension giver elverne mulighed for at beskæftige sig mere indgående med det tyske sprog og dets mange facetter og muligheder. At skrive ord, vendinger og sammenhængende tekster på tysk er for de fleste elever en stor støtte, når det gælder om at lære et nyt ordforråd og anvende det aktivt. 

Skriv skriv skriv
Inspirer eleverne til løbende at skrive om deres oplevelser fra andre rum end skoven på tysk. Det kunne f.eks. være hjemmet, skolen, byen. Eleverne kan også skrive om deres aktiviteter i fritiden eller på rejser. Disse små skriveøvelser, hvor brugen af ordbøger er et meget vigtigt element, vil gøre det meget lettere for eleverne at fortælle om deres oplevelser på tysk og fæstne og udvide deres aktive ordforråd. Elevernes egen tekstproduktion kan være et godt udgangspunkt for at arbejde med sprog og sprogbrug - ordklasser og fejltyper.

Kontakt med skoler fra andre lande
For at motivere eleverne til at skrive på tysk, kan det være en god idé at skabe en kontakt til elever fra skoler i andre lande, som også lærer tysk og er befinder sig på samme niveau. At skrive breve og modtage svar er et spændende indlæg i undervisningen og kan være med til at fremme elevernes lyst til at skrive på tysk. Du kan finde ideer, til hvordan sådan et tysk sprog-samarbejde omkring skov kunne udspille sig i undervisningsforløbet "Udveksling med klasser fra andre lande". Se nedenfor.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.