På randen af en iskant - istidslandskabet

Hvorfor ser landskabet i Mols Bjerge ud som det gør?
Istiden har formet landskabet i Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

 • Hav kendskab til og mulighed for at benytte Google Maps (se evt. mere under "baggrundsviden" nederst på siden)
 • Kendskab til begreber i istidslandskabet.
 • Forbered tur til Mols Bjerge.

Opgaven

Mols Bjerge og det omgivende landskab inklusiv kyst er dannet af isens og vandets kræfter kombineret med efterfølgende landhævninger. Isfronten har skubbet mængder af materialer i form af sand, grus og sten i forskellige størrelser foran sig og presset det sammen.

Dette materiale er sorteret i forskellige grad. Efterfølgende har afsmeltningen af isen bevirket afstrømningsfloder, dannelsen af dødishuller, hvilket har givet landskabet karakter.

Sådan gør du

 • Kig på Google Maps og undersøg området. Kig på kystlinjens forløb og undersøg højdekurver på kortet over landskabet. Undersøg højder og ”huller” i terrænet. Tjek dette link
 • Gå ind på Syddjurs Kommunes hjemmeside og find forskellige højdeangivelser for diverse landskabstyper. Hvis du trykker ”Temakort” og ”Højdekurver” frem kan du regne dig frem til hvor dybe hullerne i landskabet er. Det er højden på kanten minus højden på bunden af dødishullet.
 • Kombiner evt. med printede kort.
 • Tag til fx Trehøje i Mols Bjerge og kig ud over landskabet. Se hvilke kendetegn i landskabet I kan genfinde.

Baggrundsviden

Opret selv et Google Map over området i Mols Bjerge, hvor I har været og indsæt steder – fx dødishuller, morænebakker eller andre dele istidslandskabet – fx smeltevandsslette, smeltelandkløft. Du kan indsætte fotos eller videostumper, der beskriver dine egne oplevelser.

Sådan gør du:

 • du skal have en Google-konto og være logget ind
 • gå ind på Google Maps
 • opret “Egne tilpassede kort”
 • zoom ind på det aktuelle område
 • klik: “Tilføj markør”
 • udfyld tekstboksene
 • gem (husk det hver gang)
 • gentag evt. med flere markører. Gem.
 • klik på den grønne boks øverst i højre hjørne for at dele med andre.
 • deles kortene med andre, er der mulighed for at give redigerings-ret, således at kortene kan udvikles i fællesskab.
 • Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi
 • Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber
 • Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannels