Fantasidyr

Eleverne kigger på en masse forskellig dyr ude i naturen - insekter, fugle, egern, mus. De tegner dele af dyrene og samler dem til deres eget fantasidyr.
Fantasidyr. Tegning: Helen Klavsen.

Formål

  • At eleverne iagttager de enkelte dyrebestanddeles form, farve og funktion,
  • At eleverne udtrykker deres fantasier i billeder.
     

Forberedelse

Kig på dyr i klassen
Inden turen i skoven udvælger du to af skovens dyr fra biologisamlingen, fx en bille og en skovskade.

Sammen gennemgå I, hvordan de to dyr ser ud. Hvor mange ben har billen? Hvordan ser et ben ud? Hvordan ser kroppen ud? Hvilken farve har den? Hvordan ser øjnene ud? Hvordan ser skovskadens næb ud? Og dens vinger? Hvordan ser skovskadens fødder ud sammenlignet med billens o.s.v. Hvad bruges de forskellige legemsdele til? Osv.

Via samtalen får eleverne træning i at iagttage. Den skal de bruge, når de selv skal tegne dele af dyr ude i skoven.
 

Sådan gør du

Find dyr
I skoven sender du eleverne af sted i små grupper. De skal finde dyr, kigge på dem, og tegne dem eller dele af dem. Dyrene kan både være små og store – og elevgrupperne må gerne gå lidt alene af sted, for at få mulighed for at se større dyr og fugle. De får glas eller fotobakker med til små dyr de finder i skovbunden. Hvis de finder en død stålorm, muldvarp eller spidsmus, kan de også tage den med i fotobakken.

Tegn dyr
Eleverne tegner forskellige dele af de dyr som de iagttager på A4 tegne papir.

Når de har tegnet 6 – 10 forskellige dyredele, samler du eleverne, og snakker med dem om, hvad et fantasidyr er. Et fantasidyr findes ikke i virkeligheden. Det kan fx have mange hoveder, øjne, ben, antenner, farver, mønstre osv.

Giv nu børnene et A3 tegnepapir hver. Her skal de fremstille deres eget fantasidyr. Fantasidyret skal bestå af elementer fra de dyr de har tegnet, samt deres egne tilføjelser. Eleverne kan sætte sig sammen eller alene og tegne som de vil. Til sidst farvelægges tegningen og baggrunden.

Eleverne samles, og I snakker om de færdige billeder af fantasidyrene. Bagefter navngiver hver elev deres eget fantasidyr og digter en lille historie.
 

Bearbejdning på skolen
Tegningerne kan anvendes på forskellige måder på skolen:

  • Tegningerne som beskriver dele af et dyr kan klippes ud og sættes ind i elevernes bog: Min egen skovdagbog med lidt notater.
  • Eleverne kan indtale små historier om deres eget fantasidyr på bånd og fremstille lyde til.
  • Eleverne kan lave en udstilling af deres skitser (tegningerne som beskriver dele af dyr) samt deres fantasidyr.
     

Baggrund

At tegne er at se
Hvert dyr i skoven består af mange forskellige dele: hoved, øjne, følehorn, krop, ben, fødder, vinger o.s.v. Via iagttagelser ude i naturen kan elevernes opmærksomhed skærpes på delelementernes form, farve og funktion og dermed øge deres egen mulighed for selv at kunne gengive disse i forskellige billedudtryk.

Forslag til videre arbejde
Find fotografier af dyr på Internettet og tegn efter dem - eller brug dem i kollager. 

Tag små dyr med hjem. Kig på dem i stereolup - og tegn dem.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.