Tegn og se dyr og planter

Eleverne iagttager skovens insekter, dyr og planter og gengiver dem i små tegninger.
Mos: Jomfruhår. Foto: Malene Bendix.

Formål

  • At eleverne får opøvet deres iagttagelsesevne
  • At eleverne opøver tegnemæssige teknikker og metoder
  • At eleverne udtrykker sig i billeder
  • At eleverne får knyttet deres iagttagelser sammen med viden om det de iagttager
     

Forberedelse

Eleverne får inden turen besked på at de skal ud og kigge på små ting i skoven, f.eks. biller, edderkopper, småkryb, blomster osv. De må selv bestemme hvilke ting de vil tegne.
 

Sådan gør du

Find små ting i naturen
Send eleverne af sted i små grupper. De skal kigge efter små ting i skoven. De skal samle de små ting ind i et glas med låg.

Kig på små ting 
Efter et stykke tid samler du eleverne i en rundkreds. Hver gruppe sender en ting rundt i rundkredsen. Det kan være en mariehøne eller en edderkop i en petriskål (så den er beskyttet), et blad, en blomst o.l. Eleverne beskriver tingene både med hensyn til form, farve, mønstre m.m. Sammen kan I også forsøge at finde ud af hvad det er – evt. via bestemmelsesbøgerne.

Tegn små ting
Derefter skal eleverne hver især tegne nogle små ting som de har fundet i skoven. Eleverne fordeler sig indenfor det aftalte område med deres udleverede materialer. Aftal hvor meget tid de har til at fremstille en eller flere tegninger.

Under tegneprocessen snakker du med eleven om hans/hendes valg af farver, form og størrelse på figuren. Eleverne må selv bestemme hvor meget tingene skal fylde på papiret.

Kig på tegninger sammen
Når eleverne har fremstillet en del forskellige billeder af forskellige insekter, dyr eller planter, samler du dem igen. Hvert barn udvælger en tegning og lægger den frem, så alle kan se denne. Hver tegning gennemgås ved, at alle eleverne sammen med læreren fremhæver, hvad der er godt beskrevet i hver enkelt tegning og hvordan dette er blevet gjort.

På skolen
Når I kommer tilbage til skolen kan I anvende tegningerne på forskellig vis:

  • I kan klippe dyr, insekter og planter ud, og lime dem op på en stor baggrund til et fælles skovbillede, der kan hænge i klassen. Enten kan du som lærer tegne baggrunden – eller også kan I gøre det sammen.
  • I kan hænge dem op på opslagstavlen
  • I kan klippe dem ud og sætte dem ind i ’Min egen skovdagbog’ med lidt notater om hvad det er, hvor det er fundet, hvilken dato, hvem der har tegnet osv.
  • I kan finde flere billeder af dyr og planter på internettet - både i Skoven i Skolens Leksikon - men også på www.fugleognatur.dk eller www.dof.dk eller www.naturstyrelsen.dk og mange andre steder. 

Baggrund

Om iagttagelse
Ved at iagttage opøver eleverne deres evne til at se, og dermed lærer de at opfatte de enkelte elementer form, farve, struktur og komposition. Det gør det lettere for eleverne at gengive ting i tegning, maleri m.m. - og det giver dermed eleverne muligheder for både at udtrykke iagttagelser, forestillinger, fantasi og visioner.

Artskendskab
Når I iagttager skovens smådyr og planter nøje, er det oplagt at føje navne til. Det kan være med til at lægge grunden for et artskendskab, som eleverne vil få glæde af det resten af deres liv. Selv uøvede kan hurtigt lære at slå op og bladre sig frem i bestemmelsesnøgler som "Hvad finder jeg i skoven" eller "Flora i farver". Hvis du ikke har prøvet det før, så øv dig lidt hjemmefra, så kan I sammen finde frem til dyret eller planten, mens I er ude i skoven. Og bliv ikke ked af det hvis ikke det lykkes hver gang – sådan er det for de fleste. I kan altid tage dyret/planten med hjem og spørge biologilæreren.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.