Find pinden

Et helt enkelt orienteringsløb. Kan bruges som introduktion til orienteringsaktiviteter.
Træn løb i naturen. Tegning: Eva Wulff.

Formål

  • At eleverne skærper deres observationsevner
  • At eleverne træner deres formuleringsevner
  • At eleverne bliver trygge ved at bevæge sig i ukendt terræn.
     

Forberedelse

I denne orienteringsleg skal eleverne guide hinanden rundt i et afgrænset område. For at det skal kunne lykkes, må de øve sig i at beskrive ting og steder, som de ikke kan se. At være nøjagtig i sin beskrivelse er afgørende for om makkeren kan finde rundt.

Øv jer i skolen
I kan træne legen hjemmefra i kendte omgivelser og med kendte observationer. Fx "Gå ud til knagerækkerne, og find pinden på tredie knage" eller "Jeg har lagt pinden ude ved sandkassen, i det hjørne der er ved siden af klatrestativet".

Find et godt sted i naturen
Ude i skoven finder du et egnet område. Det behøver ikke være større end 30 x 30 m (det skaber tryghed at børnene hele tiden kan høre hinanden), men det må gerne være varieret. Tænk på, at for nogle børn kan det være første gang, de skal løbe "alene" rundt i skoven.
 

Sådan gør du

Find pinden - regler
Del børnene op i par. Hvert par går rundt i det aktuelle område og finder sig en lille ting hver. Det kan være en spændende sten, en pind, et sneglehus eller en lille buket græsser eller blomster (bind buketten sammen med et strå).

Børnene samles nu på et startsted lidt væk fra det aftalte område. De står i par. Forklar dem, at første løber i hvert par nu skal løbe hen til et sted i området og placere sin genstand. Inden løberen kommer tilbage til sin makker, skal vedkommende finde nogle holdepunkter i området, som han kan forklare sin makker, så makkeren kan finde genstanden.

Når første løber kommer tilbage, skal han/ hun forklare, hvor genstanden er blevet lagt. Derefter skal anden løber ud og finde genstanden efter makkerens anvisninger, og samtidig finde et nyt sted at placere genstanden.

Sådan skiftes de to til at flytte genstanden rundt i området, samtidigt med at de bliver trænet i at forklare nøjagtigt hvor genstandene er placeret. I kan evt. aftale, at genstanden skal placeres otte eller ti forskellige steder, eller børnene skal have brugt alle hjørnerne i området.

Intervalløb
Aktiviteten kan antage form af intervalløb, så hver elev løber, finder genstanden – løber igen for at finde en ny placering – og løber hjem og hviler. Såfremt man vægter intervalløbet, kan man være tre elever på hvert hold. Så bliver pauserne længere. Dog har intervaltræning som mælkesyretræning ingen effekt på så unge børn. Men det kan være godt at indlægge disse små pauser til børnene.
 

Baggrund

Om orienteringsløb
Orienteringsløb er en yndet aktivitet hos børn. Skattejagter og O-løb med og uden opgaveløsninger tiltaler langt de fleste.

Ved rigtige orienteringsløb er det ikke altid hurtighed, der lønner sig. Man oplever tit at den langsomme løber, der giver sig tid til at studere kort og omgivelser, finder posterne hurtigere end hurtigløberne.

Der er mange kvaliteter forbundet med orienteringsaktiviteter: børnene lærer at se skoven som andet end blot en samling ens træer. Opdagelsen af ukendte træer, dyr, spor, stier, søer osv. skaber glæde og begejstring, ligesom det er svært at finde noget, der slår følelsen af at finde posten, vejen, skatten eller målet.

Orienteringsidræt kan dyrkes af både børn og voksne sammen. Ved hjælp af ovennævnte aktivitet kan det konstateres, at et orienteringsløb ikke behøver være på et meget stort område. Ved introduktion til orienteringsaktiviteter er det særdeles vigtigt, at ingen børn føler sig utrygge eller bange.

Mere materiale
Dansk Orienterings Forbund har i flere år medvirket til, at mange skoler kan få kortlagt deres lokalområder, således at dette kan bruges i undervisningen, ligesom de sammen med Dansk Skoleidræt har udviklet et fremragende undervisningsmateriale til brug for børn på mellemtrinnet. Materialet kan fås ved henvendelse til Dansk Skoleidræt.(www.dansk-skoleidraet.dk)

Vinterbesøg
Hvis det er muligt at komme igen ved vintertid, kan I gentage aktiviteten. Lad evt. børnene fortælle eller tegne og skrive om deres oplevelser fra første besøg – og sammenlign disse med vinteroplevelsen. Hvad kan man om vinteren? Hvad kan man ikke? Osv.

Adgang til skoven
Husk at man skal spørge om lov til at færdes udenfor vej og sti i private skove. I offentlige skove må man gerne bevæge sig overalt.

Læsestof
Kroppen i skolen: "Orienteringsaktiviteter"
Claus Dalby:"Skattejagt og orienteringsløb"
Preben Schmidt: "Orienteringsløb"
Gorm B Andersen: "Håndbog til orienteringsløb"

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.