Krible – krable

Lav en krible-krablebane af elastiksnor - og kravl som smådyr i skoven.
Eleverne kravler som smådyr i en elastikbane.

Kort om forløbet

Eleverne kravler som forskellige smådyr i en bane af elastiksnor. De arbejder med forskellige bevægemønstre i forskellige planer og træner orienteringsevnen.
 

Formål

  • at eleverne arbejder med enkel opgaveløsning,
  • at eleverne får en fornemmelse for orientering,
  • at eleverne leger med skovens smådyr.
     

Forberedelse

Tøj og mad
Forbered eleverne i skolen, så de har det rigtige tøj med – samt mad og drikke.

Find et godt sted
Find et velegnet område omkranset af træer, store buske og med blød skovbund.

Smådyrs bevægelser
Tal med eleverne om hvordan smådyr bevæger sig (se baggrund). Find evt. nogle smådyr i skovbunden og iagttag dem mens de bevæger sig på skovvejen, i en medbragt bakke eller lignende. Tal derpå hvordan mennesker kan bevæge sig på kravleplanet: på hænder og fødder, på knæ og hænder, i krydsgang og i pasgang. Hvad er mest hensigtsmæssigt i hvilke situationer? Hvorfor bevæger smådyrene sig forskelligt?
 

Sådan gør du

Lav en bane
Spænd sejlgarn eller tryllesnor ud mellem træer og buske som et edderkoppespind i ½ meters højde over skovbunden. Eleverne skal nu kravle under spindet som forskellige smådyr og på forskellige måder (se baggrund).

Progression i næste lektion:
Sæt træstubbe, sten, eller kegler under spindet. Vis børnene en rute gennem spindet, som de nu skal kravle. Det kan være rundt om en sten, til højre for busken, mellem keglerne etc.

Der kan være enkelte heller (markeret med grene i spindet), hvor det er tilladt at rejse sig op i fuld højde og få overblik over posterne. Ellers affotograferer børnene posternes placering inden start.

Lav selv regler om antallet af heller, om antallet af gangarter etc. Ruten kan evt. gennemføres på tid.

Leg "Fang krybene"
Del eleverne i to hold. Hold A (edderkopperne) sætter sig i en kreds og aftaler et hemmeligt tal mellem 10 og 20. De vikler tryllesnorene rundt om deres ankler (pas på de ikke strammer for meget), så snorene går på kryds og tværs imellem eleverne. Derefter lægger de sig bagover samtidig med, at de løfter benene i vejret.

Deltagerne fra hold B (krybene) skal nu kravle under og igennem spindet. Edderkopperne begynder nu at tælle og sænker spindet med fødderne, når de når til det hemmelige tal. De kryb der ikke er kommet igennem spindet, er taget til fange.

Holdene bytter roller.
 

Baggrund

Skovens små dyr
I skoven lever der en lang række smådyr og insekter – både oppe i træerne, i græsset og nede i skovbunden. Kigger I i græsset eller under blade, sten og døde grene i skovbunden vil I kunne finde f.eks:

Regnorm
Regnorm lever under de visne blade og i gange i jorden. De hører til nedbryderne og spiser visne blade og andet dødt plantemateriale. Regnormen kryber af sted. De snor sig, ruller sig sammen og bugter sig videre.

De børn der vil bevæge sig som regnorm kan fx ligge på maven og orme sig hen ad jorden på albuerne.

Bænkebider
Bænkebidere lever også under bladene. De spiser også de døde blade og andet dødt plantemateriale. Bænkebiderne har 7 par små ben som de løber af sted på.

De børn der vil bevæge sig som bænkebidere kan f.eks. kravle af sted på hænder og knæ…

Edderkopper
Edderkopper er rovdyr der spinder edderkoppespind, og fanger smådyr i dem. Edderkoppen har 8 ben. Den kan ofte løbe meget hurtigt.

De børn der vil bevæge sig som edderkopper kan f.eks. kravle omvendt – med ryggen mod jorden – på hænder og fødder.

Græshopper
Nogle græshopper er rovdyr, andre er planteædere. De bor på åbne pladser i skoven. Nogle bor oppe i træerne. Græshopperne kan hoppe mægtigt højt – mange gange deres egen højde.

De børn der vil bevæge sig som græshopper kan f.eks. sidde på hug og hoppe…

Stankelben
Stankelben er beslægtet med myg og fluer. De har kun to vinger – og nogle lange ben. Stankelben kan løbe af sted på sine lange ben – og så kan de flyve.

De børn der vil bevæge sig som stankelben kan f.eks. gå på hænder og fødder med strakte ben.

Find evt. på flere måder at bevæge sig på sammen med børnene. Du kan finde dyr til inspiration på tegningen af smådyr i skoven.


Smådyr i skoven.
Tegning: Eva Wulff.

Læs mere
Jørgen Christiansen: Insekter og edderkopper
Ursula LeGuin: Lisa Spindel
Barbara Taylor: Edderkopper

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål på mail til Skoven i Skolen. Så lægger vi dem ind.