Hav til bord

Drag ud til kysten med net og rejehov og se hvad I kan fange i naturens store spisekammer. Tilbered fangsten på forskellige måde og test om det smager godt - eller mindre godt.
Udeskolebørn i fuld færd med at undersøge fangsten. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Forbered eleverne på, hvad der er mulighed for at finde: tang, fisk, snegle, muslinger, rejer m.m.

Gennemgå opskrifter.

Opgaven

For at øge elevernes bevisthed om at havet i virkeligheden er en enorm fødevareresource, fanges forskellige smådyr og algearter.

Eleverne tilbereder selv fangsten over bål eller på trangia, og får derved en oplevelse af hvad tilberedningsmetoden betyder for smagsoplevelsen.

Prøv også at smage på de rå varer - rå rejer smager f.eks, ganske udemærket, medens rå strandsnegl ikke er værd at sætte tænderne i.  

Sådan gør du

Forbered eleverne på hvilke ting man kan fange.

Tag på tur til kysten med fangstredskaber, akvarier, bakker og evt. trangia.

Stryg rejer, saml muslinger, tang og snegle. Tilbered fangsten over bål eller på trangia.

Efterbehandling:

  • Var det svært at finde og fange?
  • Smagte det godt?
  • Er det sundt?

Hvordan ser de ting eleverne fangede ud, hvis de skal købe dem i supermarkedet - og hvor er de forskelige ting fanget. Specielt blåmuslinger og rejer kan give grobund for en diskussion om hvor varene kommer fra.

Kan suppleres med opgaver

  • Eleverne har viden om naturområder
  • Eleverne lærer om nogle ressourcer fra naturen, der kan spises i lighed med med mad der købes i supermarkedet.