Hvor vokser træer bedst?

Eleverne arbejder med hypotesedannelse omkring planternes livsbetingelser, såsom lys og jords betydning for mangfoldigheden af planter.
En flot, gammel bøg. Foto: Skoven i Skolen.

Forberedelse

 • Kamera/iPad til at optage fremlæggelser.Blyanter.
 • Skriveunderlag.
 • Orientering til hjemmet, så eleverne har praktisk tøj på. 
 • Lav aftale med naturvejleder ved at gå ind på nationalparkthy.dk/undervisning
 • Husk at få en aftale med lodsejer. I nationalparken er det ofte Naturstyrelsen Thy.
 • Det forventes, at eleverne har en forforståelse og kendskab til hypotesedannelse, planters fotosyntese, planters opbygning, livscyklus og planters tilpasning. Brug evt. arbejdsark: "Hypotese - Hvad er det for et ord?".

Opgaven

Eleverne arbejder med hypotesedannelse i Nationalpark Thy. De opstiller en hypotese ud fra spørgsmålet: Hvor vokser træer bedst?

Træers vækst under forskellige forhold i Nationalpark Thy undersøges. Eleverne skal arbejde med planternes livsbetingelser, såsom lys og jords betydning for mangfoldigheden af planter.

Eleverne skal undersøge, hvordan træer vokser forskelligt på forskellige lokaliteter ved at fælde dem og sammenligne væksten per år og afstanden mellem årringene.

Sådan gør du

Eleverne fælder små træer på forskellige lokaliteter, fx nåleskov, løvskov og træer i mere åbent landskab. De fælder træer, som har vokset under forskellige vækstbetingelser, dvs. forskellige lys- og jordbundsforhold, samt plantetæthed. Der kan evt. fældes et par større træer af læreren eller af naturvejleder for at give mere variation i sammenligningen af fældede træer. Eleverne skal tælle åreringe, sammenligne og observere åreringe på de fældede træer.

Brug arbejdsark: ”Hypotese: Hvor vokser træer bedst?”.

To minutters opsamling
Læringen i uderummet har andre forudsætninger end i klasserummet. Det er vigtigt, at eleverne reflekterer over deres undersøgelser, så uderummet også opfattes som et lærested. En del af læringsmålene handler om at styrke elevernes kommunikative kompetencer. I denne øvelse skal eleverne formidle deres resultater fra arbejdsarket: ” Hypotese: Hvor vokser træer bedst?” for klassekammeraterne på to minutter.  

 • Gruppen øver: ”Fortæl hvordan jeres træ ser ud fra henholdsvis området med nåleskov, løvskov og det åbne landskab” ud fra jeres arbejdsark. Eleverne skal formidle deres viden til klassekammerater på to minutter.   
 • Grupperne fremlægger for hinanden. Hvis der er to lærere med, så del grupperne i to hold og lad dem fremlægge for hinanden. Optag fremlæggelserne, så der kan samles op på elevernes viden om levevilkår og hypoteser på klassen.

Afrunding og evaluering på klassen
Eleverne bliver bevidste om egen læring, når de reflekterer over det lærte, som de har tilegnet sig gennem deres undersøgelse i skoven. Afslut i klassen med læringsaktiviteterne:  

 • Se optagelserne med deres fremlæggelser.
 • En snak om træernes vækstbetingelser. Hvad betyder lys- og jordforhold? 
 • Evaluer på læringsmålene. Har eleverne nået læringsmålene?

Kan suppleres med opgaver
Følgende forløb foregår ude i Nationalpark Thy og handler om hypotesedannelse og planternes livsbetingelser:

Eleverne kan:

 • arbejde med hypotesedannelse.
 • udføre enkle feltundersøgelser i naturområder.
 • beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser.

Eleverne har viden om:

 • Plantens opbygning, livscyklus, tilpasning, levesteder og fotosyntese.
 • karakteristiske levesteder.

Kommunikation - eleverne kan bruge den tilegnede viden til at:

 • perspektivere natur til omverdenen og aktuelle hændelser.
 • argumentere og kommunikere om enkle forhold inden for natur.