Krybdyr

Krybdyr er super spændende dyr, men det kan være svært at komme tæt på. Hugormen er giftig, så kig kun på den fra behørig afstand!
Her ses et markfirben, som du kan være heldig at se i Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Hjemmefra bør det diskuteres om og hvornår det er rimeligt at fange dyr. Alle danske krybdyr er fredede og kun stålorm og skovfirben må midlertidigt fanges og kun hvis det kan ske uden skade på dyret, og under forudsætning af at det slippes løs umiddelbart efter undersøgelsen.

En aktivitet kunne også involvere Krybdyr – faktaark som giver nogle forskellige oplysninger om krybdyr og bl.a. forplantning

På hjemmesiden Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr, kan man finde de nyeste oplysninger om fund af krybdyr i Danmark, hvor og hvorfor er der nogle steder der er mere ”hotte” end andre?

Årstid
Fra marts til september, men absolut bedst i marts og april, jo længere man kommer hen på året, desto tidligere skal man i gang for at nå at se dyrene inden de er varmet nok op til at bevæge sig. Tidligt på dagen er at foretrække, så man kan se dyrene inden de har fået varmen.

Opgaven

I Nationalpark Mols Bjerge kan man opleve alle fem arter af danske krybdyr. De er fremme fra foråret til hen på efteråret, hvor de går i dvale. Krybdyr laver ikke selv varme, men får deres energi fra omgivelserne. Derfor er de vekselvarme. På en lun forårs- eller sommerdag kan man have held til at finde dem optaget af at ”sole sig”. 

For at være ekstra bøjelige i ryggen har slanger rigtig mange ryghvirvler. 

Firben kan smide halen, når den angribes. På den måde kan den undgå at ende som føde. Den afsnørede hale vrider og vender sig og tager opmærksomheden, mens firbenet gør sig usynlig. Hvis den er fanget i halen, får den altså lige en chance mere for at slippe væk. Halen kan kun til en vis grad vokse ud igen. Fang derfor aldrig et firben i halen. 

Sådan gør du

Find den rute, du/I ønsker at følge

  • Bevæg dig/jer forsigtigt frem, og hold godt øje med dyr, der forstyrres og flygter. Krybdyr kan ligge meget stille, men de reagerer på skygge og trampen.
  • Opdager I fx et firben, så giv jer god tid til at kigge på det. Sid stille. Måske kommer det tættere på. Fang det ikke nødvendigvis. Firben og snoge kan fanges i et net ved at sætte rammen mod jorden og lede dyret ind i nettet. Håndter det ganske forsigtigt. Husk at slippe dyrene forsigtigt fri igen, når I har kigget færdigt. Fang aldrig hugorm.
  • På arket Krybdyr - faktaark kan I læse mere om dyrenes tilpasninger og levevis.