Lær overdrevsord

Målet er at eleverne får en forståelse for de, ord og begreber, som anvendes, når man skal fortælle om eller beskrive den natur og kultur der findes på overdrevene.
Lær overdrevsord og bliv bedre til at sætte ord naturen omkring jer. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

  • Print og klip ord/billedkorte ud
  • Hvis kortene lamineres holder de længere

Opgaven

Opgaven skal give eleverne et grundlæggende forråd af begreber og vendinger, som anvendes i det videre arbejde med Overdrevet. 

For at kunne arbejde med de øvrige opgaver i ”Det vilde liv”, og for at have et fælles begrebsapparat og forståelses er det vigtigt at eleverne har en erkendelse af/viden om de fagspecifikke termer, der knytter sig til overdrevet.

Arbejdsarket består af et begreb og et foto som illustrerer begrebet. BEMÆRK at nogle fotos godt kan bruges i forklaringen af forskellige begreber.

Sådan gør du

  • Kortene fordeles tilfældigt imellem eleverne, så der er lige mange ”Ord” og ”Billeder” Der skal bruges lige så mange kort som der er elever. – eleverne skal nu finde deres makker kort.
  • Gerne flere gennemløb, så eleverne forholder sig til flere forskellige ord.

Kan suppleres med opgaver