Lær Nationalparkord

Når der tales eller skrives om Nationalpark Mols Bjerge bruges der gerne en masse vendiger og ord som kan være lidt gammeldags og svære at forstå. I denne opgave lærer eleverne grundlæggende begreber og vendinger, som anvendes i det videre arbejde med Nationalparkopgaverne.
Det er fedt at kunne beskrive nationalparkens natur. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Print og klip arkene ud - hvis de lamineres holder de længere.

Opgaven

Opgaven skal give eleverne et grundlæggende forråd af begreber og vendinger, som anvendes i det videre arbejde med Nationalparkopgaverne. 

For at kunne arbejde med de øvrige opgaver i ”Min nationalpark”, og have et fælles begrebsapparat og forståelses er det vigtigt at eleverne har en erkendelse af/viden om de fagspecifikke termer, der knytter sig til Nationalpark Mols Bjerge.

For hvert begreb findes et billede, der skal kombineres.

Sådan gør du

  • Print og klip ord/billedkorte ud.
  • Kortene fordeles tilfældigt imellem eleverne, så der er lige mange ”Ord” og ”Billeder” Der skal bruges lige så mange kort som der er elever. – eleverne skal nu finde deres makker kort.
  • Gerne flere gennemløb, så eleverne forholder sig til flere forskellige ord.

Målet er at eleverne får en forståelse for de, ord og begreber, som anvendes, når man skal fortælle om eller beskrive den natur og kultur der findes i Nationalpark Mols Bjerge. Ord, der ikke benyttes i dagligdagen men som er en del af vores kulturarv. Eleverne får et billede knyttet til begrebet og dermed en huskeknage.

Oplæg til diskussion

  • Hvilke ord synes børnene er mærkelige? Tal med dem om disse.
  • Hvorfor er det nødvendigt at lære særlige ord for at lære noget om nationalparken? 
  • Lad børnene selv finde andre forklaringer på ordene.