Smeltevandslandskaber i miniature

Forløbet skal give eleverne en forståelse af vekselvirkningen mellem landskab og vand, hvad der bestemmer vandløb og floders forløb, og hvordan vand har formet landskaberne.
Lad vand strømme gennem "landskaber" i en sandkasse!

Forberedelse

I kan vælge at forberede jer hjemmefra ved at gennemgå istidshistorien, og særligt isfremstødene og tilbagesmeltningen i den Sen Weichelske istidsperiode, der har skabt det sjællandske landskab, vi kan se i dag. Søg evt. videoer om istiden og smeltevandsdale på Youtube: - Danmark og istiderne - Smeltevandssletter - Dødislandskaber Til de store klasser, kan I forberede jer ved at læse i rapporten 'Geologi og landskaber omkring Nationalpark Skjoldungernes Land', som I kan søge frem på nationalparkens hjemmeside.

Opgaven

Undervisning med erosionskassen foregår ved nationalparkens blå klasseværelse ved Slusehuset (St. Kattinge Sø).

I skal lade vand strømme gennem "landskaber" i en sandkasse, for at se, hvordan vandets forløb former de landskaber, som omgiver os.

Erosionskassen kan bruges hele året, men da I skal lege med vand, er det en god ide med vandtæt tøj. Erosionskassen fungerer ikke i frostvejr.

Sådan gør du

Bruge grejkassens spande til at fylde erosionskassens vandreservoir med vand fra kanalen eller fisketrappen. Lad eventuelt eleverne danne en ”brandmandskæde”, eller lav konkurrerende hold, når I fylder vandreservoiret op.

Eleverne skal tegne et kort over "landskabet" i sandkassen. Elevarker har en beskrivelse af, hvordan I kan tegne kortet. Herefter indtegner eleverne deres forventning til, hvordan vandet vil løbe gennem landskabet (Elevark – Kort). Herefter kan I drøfte, hvad eleverne bygger deres forventninger til vandets forløb på, og endelig skal I efterprøve forventningerne ved at lukke vand gennem erosionskassen.

Forsøget kan gentages flere gange, med varierende landskaber, og strømhastigheder. Det kan være lærerigt at gentage forsøget med et helt jævnt landskab, for at studere vandets meandrering. Hver gang vandet er løbet igennem, skal eleverne beskrive, om der er generelle træk ved vandets forløb. Drøft også de forandringer i erosionskassens landskab, som I kan observere, og prøve at definere/navngive de forskellige landskabsformer: land, øer, skrænter, flodsenge, søbunde, floddelta, smeltevandsdale, grusbanker, meandrering mv.