Indianske trænavne

Giv træerne navne, der fortæller hvordan de ser ud.
Lodret trædigt.

Formål

  • at skabe koncentration om et enkelt træ
  • at eleverne selv laver små tekster
  • at appellere til den enkelte elevs ordfantasi og udforskning af sproget gennem eksperimenter
  • at eleverne arbejder med ordforråd, begreber og sprogets æstetiske muligheder
  • at eleverne taler til hinanden og lytter til hinanden
  • at skabe respekt om det enkelte træ som det levende væsen det er
     

Forberedelse

Find et sted i skoven. hvor der er mange forskellige slags træer – gerne gamle krogede træer i blanding med unge træer og buske.
 

Sådan gør du

Ud i skoven
Tag eleverne med ud til et sted i skoven, hvor der er mange forskellige træer i mange forskellige former (en ensartet granskov er ikke så velegnet). Fortæl eleverne om indianernes natursyn, og deres skik med at give alle ting navne, der fortæller noget om den enkelte ting (se baggrund).
 
To og to
Send eleverne ud for at finde et træ, de synes ser specielt interessant ud. Min erfaring er, at det går bedst, hvis de arbejder to og to.
 
Indianernavne
Eleverne skal nu finde på et godt navn, der fortæller noget om, hvordan træet ser ud. F.eks. GAMLE-KROGEDE-TRÆ-DER-HÆLDER-UD-OVER-VANDET (se ovenfor). De skriver navnet ned i deres skovnotesbøger eller husker det, hvis de ikke kan skrive.
 
Brug de nye navne
Bagefter kan I lave en konkurrence, hvor børnene skiftes til at fortælle navnet på deres træ. De andre børn skal finde frem til træet udfra navnet. Hvis træet er let at finde udfra navnet, er det et godt navn. Prøv et par gange forskellige steder i skoven.
 
Tegn træ - og lav udstilling
Aktiviteten kan suppleres med, at I tegner træet, og laver en udstilling af tegningerne med deres indianske trænavne. Her gælder det om at fremhæve de ting, der indgår i navnet.
 

Baggrund

Indianernes natursyn
Indianerne opfattede sig selv, som en del af naturen. De gav derfor deres træsøstre og -brødre personlige navne, ligesom alt andet i naturen fik navne. Har man givet noget et personligt navn, er man tættere forbundet til det. Derfor kan denne aktivitet åbne elevernes øjne for værdien i at passe på træerne. Den der knækker et nyplantet allétræ på vej hjem fra værtshuset, har næppe givet det et godt navn først!
 
Læs Høvding Seattles tale til den amerikanske præsident fra 1854, "Vi er en del af jorden", Borgens Forlag. Brug dele af talen i forløbet.

Vi har ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.