Med bjergprædiken på bjerget

Engager dine elever i arbejdet med bjergprædiken.
Mysselhøj ved Gl. Lejre. Foto: Ole Malling.

Kort om forløbet

Bjergprædiken er en af de centrale tekster i kristendomsundervisningen. I denne aktivitet er der fokus på at få eleverne engagerede og deltagende i arbejdet med teksten.
 

Formål

Forløbet peger ind mod de bibelske fortællinger og tolkningen af de bibelske tekster. Samtidigt arbejder børnene med at forholde sig til det livssyn og den etik, der formidles gennem bjergprædiken.
 

Forberedelse

Børnene skal have læst bjergprædikenen, og arbejdet med det gammeltestamentlige og det nytestamentlige livssyn. Desuden er det en fordel, hvis børnene er bekendt den radikalisering af Moseloven, som bjergprædikenen er. Det, at det ikke alene er Gud, der sætter loven, men at menneskets motiv for handlingerne også skal være rent, er nyt. Bjergprædikenen skal således være sat ind i sin sammenhæng inden aktiviteten. Denne sammenhæng kan eventuelt skabes udendørs, hvis vejret er godt.
 

Sådan gør du

Ude
I går ud til et bjerg – en bakketop, en gravhøj eller andet, der rejser sig i landskabet.
Herude samles børnene og I taler kort om hvornår det var Jesus holdt bjergprædiken(Mattheusevangeliet kap 5-7).
 
Herefter får hvert barn en tekststump. Eleverne skal nu gå rundt mellem hinanden, og når de mødes, læser de hver sin tekststump op. Efterhånden vil børnene opdage, at tekststykkerne hænger sammen to og to (eller somme tider tre, alt efter hvor mange man har klippet). De elever, hvis tekststykker hænger sammen, skal stille sig i en gruppe. De enkelte grupper læser deres tekststykke op for de andre elever.
 
Vi samles i en kreds, og vi læser vores stykker op som vi står – vi får en lidt rodet bjergprædiken.
 
Til sidst stiller børnene sig i en rundkreds i den nummererede rækkefølge, og hvert barn læser sin stump op – så får vi hele Bjergprædiken i sin rigtige rækkefølge.
 
Bearbejdning inde
Børnene kan gå ind nu, og i de små 2-3 mandsgrupper arbejde med at oversætte ”deres” antitese til nu-dansk. Hvad betyder feks ”

”I har hørt, at der er sagt: Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!”

Hvis man skal sige det med de ord man selv ville anvende?

Eleverne kan også diskutere følgende spørgsmål: Kan det lade sig gøre at leve op til Jesus budskab i Bjergprædiken?
 

Baggrund

Pædagogisk
Aktiviteten er en del af den almindelige kristendomsundervisning, og sættes ind på et tidspunkt,  hvor man alligevel ville arbejde med bjergprædiken.
 
Kort om bjergprædikenen
Bjergprædikenen er en tale, som Jesus ifølge Matthæusevangeliet kapitel 5-7 holdt, da han vandrede i  Israel. Den indeholder bl.a. Saligprisningerne og Fadervor samt de seks såkaldte antiteser som Jesus indleder med "I har hørt at der er sagt... men jeg siger jer..".
 
Forfatteren til Matthæusevangeliet sætter Bjergprædikenen op som modstykke til overrækkelsen af de 10 bud på Sinaibjerget (2. Mosebog kapitel 20) og bjergprædikenen understreger, at med Jesus er der blevet indgået en ny pagt, et nyt testamente.
 
Med Bjergprædikenen radikaliseres Moseloven. Nu er det ikke længere nok at overholde loven, nu skal motivet bag handlingen også være godt. Dette aspekt underminerer fundamentet for de jødiske skriftkloge, nu er der ikke længere brug for dem, eftersom at kun Gud kender menneskets tanker.
Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.