Opmåling af stenalderhavskrænt

Eleverne arbejder med landskabsdannelse og systematisk opmåling af en stenalderhavskrænt. Hældningen på en skrænt kan nemlig fortælle noget om, hvordan den er dannet.
En skoleklasse i fuld gang med opmåling af stenalderhavskrænten. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

  • Fortæl eleverne om landskabsdannelse.
  • Find en Stenalderhavskrænt og skaf remidierne til opmåling. 
  • Lær eleverne at bruge et clinometer.
  • Opdel eleverne i grupper hjemmefra.

Opgaven

Eleverne skal måle hvor stejl en stenalderhavskrænt er og tegne en højdeprofil. At måle hældningen på en skrænt kan nemlig give et fingerpeg om, hvordan den er dannet.

De fleste bakker i det danske landskab er bløde og rundede af årtusinders erosion. Hvordan er de stejle stenalderskrænter så dannet?

Da Littorinahavet dækkede store dele af Danmark (for 8-9000 år siden), gnavede havets bølger af foden af bakkerne, og skabte dermed de markante kystskrænter ved Hanstholm og mange andre steder i Thy. Hvis man besøger Bulbjerg, kan man få et indtryk af hvor stejl en havskrænt af kalk kan blive. Idag ligger Nordjylland 10-12 meter over Littorinahavets vandstand og stenalderhavskrænterne ligger derfor inde i landet. Litttorinahavet har navn efter Almindelig strandsnegl Littorina littorea.

Sådan gør du

1. Eleverne arbejder med landskabsdannelse på klassen.
Det er en forudsætning, at eleverne først arbejder med landskabsdannelse, og har tilegnet sig viden om hvordan og hvornår landskabet i Thy er dannet.

Vis Powerpoint præsentationen "Landskabsdannelse-Thy", og fortæl om lanskabsdannelsen. Du kan blive klogere på landskabsdannelse via linkene under "Baggrundsviden". 

Det kan også være en god idé, at eleverne først arbejder med forløbet "Geologi-brætspil".

2. Opmåling af stenalderhavskrænt.
Eleverne opmåler og laver en højdeprofil af en stenalderhavskrænt. Læs hvordan i arbejdsarket "Lærer - Opmåling af stenalderhavskrænt". Eleverne bruger arbejdsarket "Elev - Opmåling af stenalderhavskrænt"

Stenalderhavskrænter findes mange steder i Thy, men Brunbjerg ved Hanstholm har en af de mest spektakulære udsigter i Thy. Hvis du vil have hjælp til at finde en stenalderhavskrænt, kan du kontakte udeskolevejlederne i Nationalpark Thy klasseværelset.

3. Præsenter højdeprofil for hinanden.
Eleverne præsenterer deres deres højdeprofil på skift. Hvem har den stejleste? Del gerne jeres iagttagelser på www.facebook.com/klassevaerelset/.

4. Opsamling
Tal med eleverne om, hvilken ny viden de har fået om hvordan landskabet er opstået. Giv eleverne en opfordring til at vise deres familie en stenalderhavskrænt.

Supplerende opgaver
Kan suppleres med opgaver: