Geologisk foto-tidslinje

Eleverne arbejder med at fotografere landskabselementer og præsentere dem på en tidslinje.
Den flotte kystklint ved Lodbjerg. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

  • Arranger bus/cykletur til egnet lokalitet i Nationalpark Thy.
  • Sørg for at eleverne har mulighed for at tage fotos med egen mobiltelefon eller andet kamera.
  • Se eventuelt TV-klippet for at få en forståelse for menneskers sammenspil med naturen og landskabet. Det giver eleverne en bedre forudsætning for at inddrage menneskeskabte elementer i tidslinjen.
  • Se eventuelt links under fanen "baggrundsviden". 

Opgaven

Eleverne klædes først på med viden om landskabsdannelsen i Thy, og går derefter på opdagelse i naturen og tager fotos af landskabselementer. Hjemme i klassen fremstiller de en geologisk tidslinje af deres fotos. Hvert foto beskrives med hvad der er på fotoet, og hvornår det er dannet. 

Sådan gør du

1. Introduktion 
Tal med eleverne om læringsmålene i arbejdsarket "Tegn på læring - fototidslinje". Giv dem evt. eksempler på, hvad de skal kunne, når forløbet er gennemført. 

Læreren beslutter, om eleverne skal løse opgaven alene eller i grupper.

2. Eleverne arbejder med landskabsdannelse på klassen
Det er en forudsætning, at eleverne først arbejder med landskabsdannelse, og har tilegnet sig viden om hvordan og hvornår landskabet i Thy er dannet.

Vis Powerpoint præsentationen "Landskabsdannelsen-Thy", og fortæl om lanskabsdannelsen. Du kan blive klogere på landskabsdannelse via linkene under "Baggrundsviden"

Det kan også være en god idé,at eleverne først arbejder med forløbet "Geologi-brætspil".

3. Fotodokumentation i naturen
Eleverne introduceres i at tage fotos af de elementer, som de har fået viden om tidligere. Mind dem om, at alt hvad de støder på, er dannet/lavet på et bestemt tidspunkt. 

For at afgrænse opgaven, kan I fx aftale ikke at tage fotos af noget, der er nyere end 50 år.

Vær omhyggelig med at vælge et sted med landskabselementer fra forskellige tidsaldre. Fx ved Hanstholm Fyr.

4. Fremstilling af tidslinje
Aftal med eleverne, hvordan tidslinjen skal præsenteres. Der er mange muligheder, men tidslinjen kan laves fysisk på en planche og hænges op. Den kan laves elektronisk i fx PowerPoint eller udgives som et album på skolens facebookside eller lign.

Eleverne udvælger de fotos, som de vil præsentere på tidslinjen, og beskriver dem med tekst.

Se eksempel i arbejdsark "Fototidslinje - eksempel".

5. Præsenter tidslinje og feedback fra de øvrige grupper
Eleverne præsenterer deres tidslinje på skift. Optag gerne præsentationerne på video og udgiv dem på www.facebook.com/klassevaerelset/.

6. Opsamling
Tal med eleverne om, hvilken ny viden de har fået om hvordan landskabet er opstået. Lad eleverne udfylde arbejdsarket "Tegn på læring - fototidslinje".

Opfordre gerne eleverne til at præsentere tidslinjen for deres familie.

Kan suppleres med undervisningsforløb:

  • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.
  • Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser.
  • Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi.
  • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.
  • Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber.