På randen af en iskant - istidsrelaterede begreber, mix og match

De ord som man bruger om istiden er ofte lidt fremmede og mærkelige. Hvorfor hedder det et dødishul, hvad er en moræne? Denne opgave gør ordene og begreberne lidt mere forståelige.
Bliv klogere på morænelandskabet i Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Print, klip og laminér (evt.) begrebskort og de tilhørende tekster.

Opgaven

Eleverne arbejder med istidsord og begreber i en opgave i flere led. De enkelte elementer kan tages som en del af undervisningen i geografi - en metode til at arbejde med begreber og ord, der beskriver istiden og dens processer. Kan enten være ved beskrivelse eller billeder give eleverne:

 • en forståelse for begrebernes betydning.
 • lyst til at benytte ”svære ord” ord og begreber.

Sådan gør du

A. Laminerede kort: På den ene side er  begrebet skrevet (fx moræne). På bagsiden står begrebet forklaret (Quiz og byt)

B. Laminerede kort:  begrebet (fx moræne) på halvdelen af kortene og begrebet forklaret på den halvdel af kortene (Mix og match)

A.

 1. Eleverne går omkring hinanden med hver deres kort med begreber, som holdes op i luften.
 2. Eleverne finder en partner.
 3. Partner A læser begrebet højt.
 4. Partner B giver sit bud på, hvordan begrebet forklares/beskrives.
 5. Partner A hjælper eller roser.
 6. Partnerne bytter roller, så partner B læser, og A svarer.
 7. Partnerne bytter kort.
 8. Eleverne splitter op og finder en ny partner og starter igen fra trin 3.

Aktiviteten fortsættes, indtil læreren vurderer, at alle eleverne har haft et passende antal af kortene mellem hænderne. Elever får udtalt de svære begreber og sat ord på deres betydning.

Aktiviteten kan ændres så eleverne går rundt mellem hinanden med begreber eller forklaringer på deres kort. De skal så finde den partner, der matcher begreb/forklaring. Denne aktivitet kaldes ”Find og match”

B.

 1. Eleverne går omkring hinanden med hver deres kort med begreber og begrebsforklaring.
 2. Eleverne finder en partner.
 3. Eleverne læser begreb/forklaring op for hinanden.
 4. Eleverne finder ud af om begreb og forklaring matcher eller ej.
 5. Matcher de råber de ”Match” og står stille sammen. Matcher de ikke, splitter de op og finder de nye partnere.
 6. Eleverne starter igen fra trin 3 til alle har ”Match”.

Kan suppleres med opgaver

Aktiviteten kan udvides til en egentlig battle mellem eleverne. Eleverne har øvet istids-begreberne ved ”Quiz og byt” eller ”Find og match”.

 • Inddel klassen i 4 hold (ca. 8 elever i hver gruppe) efter hvad der er godt for klassen (fx to pigehold og to drengehold, blandede drenge-pigehold eller blandede fagligt stærke og fagligt svagere elever).
 • Eleverne batler først mod hinanden to hold ad gangen.


Hold 1 og 2 stiller sig på to rækker over for hinanden, og det samme gør hold 3 og 4. Sørg for at de to battlegrupper kommer til at arbejde et stykke fra hinanden. Det kan foregå i labskabet, i skolegården eller i klassen.

 • Første elev i rækken fra Hold 1 siger et begreb (fx moræne), så svarer første elev i rækken fra Hold 2 med forklaring og sender et nyt begreb over til Hold 1. 
 • Anden elev i rækken fra Hold 1 svarer med forklaring, finder et nyt begreb og sender det tilbage til anden elev i rækken fra Hold 2. 
 • Begreb og forklaring kører således som en battle ned gennem rækken. Sidste elev i rækken på Hold 2 sender begreb til første elev på Hold 1. Battelen kører til der ikke er flere begreber.
 • Hver gang holdet kan svare og sende et nyt begreb afsted får holdet to point. Kan en elev ikke svare på et begreb, siger eleven pas og sender den hermed tilbage til modstander-holdets næste elev i rækken. Et pas koster et minuspoint. For hver battle-egruppe skal der være en dommer, der noterer point og strafpoint. Dommeren sætter en streg i point eller straf-point feltet for hvert svar.
 • Vinderholdet fra hver battlegruppe stiller sig nu overfor hinanden og dyster.