På randen af en iskant - på kryds og tværs i istiden

Forberedende opgave som giver eleverne vigtige begreber til at forstå istiden.
Her ses et dødishul i Molslaboratoriet. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

 • Få kendskab til Google Earth 
 • Få kendskab til Syddjurs hjemmeside
 • Print ”På kryds og tværs i istiden”
 • Print begreber med forklaringer

Opgaven

Det danske landskab er udpræget istidslandskab med morænebakker, dødishuller, tunneldale og smeltevandssletter. Denne begrebsverden rækker ofte udover elevernes ordforråd men mange indgår i naturkanon. 

”På kryds og tværs i Istiden” er ment som forberedende aktivitet i lighed med ”Mix og match” for at eleverne kan arbejde med istids- og landskabs-begrebsverden.

I ”kryds og tværsen” opgives startsbogstaver for en række ord og begreber, der har med istidslandskabet at gøre. Begreber/ord og deres forklaringer er angivet, og eleverne kan sysle ordene på plads. 

Begreber/ord og deres forklaringer kan også klippes ud og lamineres og benyttes som ”Mix og match” eller ”Quiz og byt”-materiale.

Materialet er ment som en basis til elevernes forforståelse for at komme ud i landskabet og her hæfte billeder og egne oplevelser på begreberne.

Sådan gør du

 • Kig på kort, Google Earth eller kort på Syddjurs Kommunes hjemmeside.
 • Arbejd med istidslandskabets benævnelser.
 • Lav ”Mix og match” – begreber og forklaringer findes som arbejdsrak.
 • Lav ”Istiden på kryds og tværs” – den findes som arbejdsark.

Print kryds-og-tværsen uden bogstavudfyldning ud og del begreberne ud. Læreren kan vælge en kryds-og –tværs, hvor begrebet er forklaret og forbogstavet er angivet i kryds-og-tværsen og en kryds-og-tværs, hvor begreberne skal skrives ved det rigtige nummer. Lad eleverne pusleordene på plads. Det første bogstav er angivet for hvert begreb.

Kan suppleres med opgaver

 • Kig på højdekort på Syddjurs Kommunes hjemmeside.
 • Lad eleverne arbejde med lokaliteter i Google Earth og lave en virtuel guidet tur i landskabstyper for hinanden på skolen.
 • Tag på tur til fx Mols Bjerge eller andre egnede lokaliteter, hvor det er muligt at opleve de forskellige landskabstyper. Find egnede lokaliteter.
 • Lad leverne selv kan lave små introduktionsvideoer om de oplevede landskabstyper.
 • Lad eleverne arbejde videre ude i landskabet med øvelser eller beskrivelser af landskabet  – evt. i genren poesi eller rap. Se evt. vejledning til ”Istidsrap”.