Skov-sanse-sang

Sans og syng i skoven.
Bliv Skjoldunge - Vandløbets liv og kræfter. Foto: INSP Media.

Kort om forløbet

En sang og et forløb om at sanse i skoven. Hensigten er at lede børnenes opmærksomhed hen på skovens udtryk. Gennem Skovsansesangen knyttes oplevelser og sanser sammen.
 

Formål

At eleverne:

  • øver sig i at udtrykke sig i musik, sang og fortælling,
  • øver sig i at improvisere,
  • knytter den musikalske og den naturmæssige oplevelse sammen.
     

Forberedelse

Lærerens forberedelse er at lære sangen – og evt. spille den. Sang og noder findes på dette kopiarket i højre margin.
 

Sådan gør du

I skolen
Børnene lærer sangen i skolen, og I taler om hvad sanser er. Hvad kan man se, høre, lugte, smage og føle i klassen. Mens I sidder i klassen, retter du børnenes opmærksomhed og tanker hen på skoven – hvad mon I kan sanse derude? Snak med børnene om deres forestillinger.

I skoven
Klassen besøger nu skoven, og børnene får til opgave at knytte en oplevelse til hver sans ved at samle ting.

Inden børnene slippes løs, vil det være en god ide, at I repeterer sanserne og taler om, hvad børnene kan registrere og samle:

  • Hvad kan vi se? (farver, dyr, fugle, mørke, lys osv.)
  • Hvad kan vi høre?(fuglesang, en motorsav, raslen i visne blade, vindens susen i træerne osv.)
  • Hvad kan vi lugte? (blomster, planter, muggen bark osv.)
  • Hvad kan vi føle? (blødt mos, fugtige træstykker, glatte eller ru blade, varme solstråler, kolde vindpust, noget der stikker osv.)
  • Hvad kan vi smage? Her er det vigtigt børnene kun smager på det, de kender - de skulle nødigt forgiftes. (Hvis I har lyst kunne I jo som en forberedelse eller en videreudvikling interessere jer for, hvad der er af spiselige ting i skoven (skovjordbær, skovhindbær, brombær, bøgeblade, skovsyre – se også SkovMad)

Grupper
Børnene må gerne arbejde sammen i små grupper. Giv hver gruppe en pose, at samle i - og giv børnene god tid til at samle ind og opleve. Det er jo her, de er i kontakt med skoven.

Samling
På et givet signal, som I har aftalt på forhånd – f.eks. tre korte fløjt, ugletuden, indianerhyl eller noget andet – samler du alle børnene et sted, hvor I kan sidde. Det kunne være på træstubbe, på blødt græs i solen, ved en bålplads eller lignende.

Syng og vis frem
Sæt jer i en rundkreds og syng Skovsansesangen. Efter hvert vers siger eller synger enkelte børn, hvad de har lugtet, hørt, set, følt eller smagt, mens de viser, hvad de har samlet.

Børnene kan vise deres ting frem på flere måder. Her er nogle forslag:

a. Ved at synge på svarverset

Hvad kan du lugte i skoven
Hvad får din næse færten af?
Hvad kan du lugte i skoven?
Hvad har du lugtet i dag?

(Svarvers):

Vi har lugtet blomster i skoven
Det fik vores næser færten af
Vi har lugtet blomster i skoven
Det har vi lugtet i dag.

I kan selv sætte andre ord ind i stedet for ‘blomster’ – fx regnvejr, skovløg, granduft osv.


b. Improvisation
Ved at improvisere og synge helt frit. Det falder mange små børn helt naturligt – og det er en evne der er værd at bevare. For eksempel:

Jeg har lugtet til en masse mos og det lugtede lidt surt.
Jeg har også lugtet til blomster og de lugtede godt.
Men der var en tidsel der stak mig på næsen.
Det gjorde av.

(Se nodeeksempler på improvisation i kopiarket. Der er to typer: den helt frie og den der lægger sig op ad akkorderne)


c. Ved at fortælle på sædvanlig verbal vis
Det er vigtigt at børnene føler sig trygge ved den form I vælger. Der er ikke noget i vejen for at I veksler mellem de tre forskellige udtryksmåder.
 

Bearbejdning på skolen
Hvis I har lyst, kan I tage de indsamlede ting med hjem på skolen og lave en udstilling eller optræde for naboklassen med skov-sanse-sangen.
 

Baggrund

Syng en sansning
Ved at synge og fortælle om oplevelserne i skoven dvæler børnene ved situationen, og tiden sættes i stå. Barnet tvinges til at sætte fokus og sprog på sin egen oplevelse, det kommer et lag dybere i bevidstheden – og bliver klogere på sig selv og sin omverden.

Det at synge om oplevelsen føjer endnu en dimension på. Dels udvikler det musikaliteten for den der fremfører, og dels skaber det en stemning i klassen, som styrker individet i fællesskabet.

Aktiviteter hvor børnene synger sammen og fortæller hinanden om deres oplevelser, er med til at kvalificere det sociale rum de vokser op i. Samtidig er det med til at støtte den enkeltes alsidige og personlige udvikling.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.