Stille vandring

Gå en stilletur, hvor I kun må sanse verden. Forløbet kan bruges i skoven og mange andre steder i naturen.

Kort om forløbet

Gå gennem skoven uden at sige noget. Brug jeres sanser og opfang så mange af de ting, I kommer forbi som muligt. Danskforløbet kan også bruges i andre naturtyper i udeskole.
 

Formål

  • at skærpe elevernes opmærksomhed omkring det de ser, hører og lugter,
  • at træne eleverne i at beskrive deres oplevelser med ord (levende og på skrift).
     

Forberedelse

Planlægning
Planlæg en tur på ca. ½ kilometer gennem en skov, der er passende afvekslende. Forløbet kan også gennemføres i andre naturtyper.
 

Sådan gør du

Stille vandring
Først laver du en grundig aftale med eleverne om, at ingen må sige noget, før du siger til. Det kan med normale elever kun lade sig gøre i ca. 10 minutter. Med større elever kan man måske udvide aftalen til at holde i et kvarter.

Eleverne får besked på at vandre stille i en lang række efter dig. De må gerne have god afstand imellem sig – omkring 2 – 3 meter. De må ikke snakke med hinanden – og de behøver ikke at kigge på hinanden (andet end i nakkerne). Hver elev skal prøve at koncentrere sig om sin egen oplevelse – og om hvad han/hun kan høre, se, lugte, føle, fornemme. Fortæl dem, at det gælder om at huske så mange kendetegn som muligt, så I sammen bagefter kan lave et kort over vandringen og alt det I er gået forbi.

Når I har gået 10 minutter – eller så længe du kan fornemme det er rimeligt at opretholde tavsheden – stopper I.

Tegn turen
Du ruller et stort ark papir ud og tager tuschen for at tegne jeres rute. Det kan I gøre fra flere vinkler. Det letteste er at tegne det som et almindeligt kort: Først gik vi lige ud et langt stykke, så drejede vi til højre og straks efter igen til venstre osv.

I kan også tegne turen i profil: Først gik vi ned ad bakke og så var der et lige stræk før det igen gik stejlt opad osv. Se et eksempel på et par kort tegnet øverst.

Sæt ting I kan huske på kortet
Når I har tegnet turen, kan I begynde at sætte særlige ting ind: Hvor var det vi gik over bækken? Hvor stod det gamle hule træ osv. Eleverne kan eventuelt navngive de forskellige ting og steder på ruten. ’Myretuen’, ’Alfernes mospude’, ’Lugtestedet’, ’det gamle bøgetræ’ osv. De kan evt. navngive et sted hver. Navnene skriver I naturligvis på kortet.

Gør det selv
Hvis eleverne er særlig kvikke, kan du lade dem tegne turen hver for sig på deres eget papir, før I laver jeres fælles kort.

Fortæl turen
Når I kommer hjem fra turen, kan det være en god øvelse at lukke øjnene og gennemgå turen igen. Måske kan I skiftes til at fortælle hvordan vejen var, og hvad I mødte på turen.
 

Baggrund

Reportage
Det I laver er en reportage med præcise registreringer af jeres oplevelser. Jo mere øvet man bliver i at registrere ting præcist, jo lettere har man ved at fortælle om dem mundtligt og skriftligt.

Opslagsbøger
Når I arbejder så konkret med iagttagelse af skoven, kan I let komme ind på navne på træer, dyr, blomster el.lign. Det er altid en god ide at medbringe opslagsbøger, så I sammen kan undre jer og finde navne på det I støder på.

Adgang til skoven
Husk at man skal spørge om lov til at færdes udenfor vej og sti i private skove. Læs mere om adgang i Leksikon.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.