Krammetræ

En sanseleg, hvor I skal undersøge et træ med bind for øjnene - og genkende det med synet.
Kram et træ - en sanseleg.

Formål

Formålet med forløbet er:

 • At gøre børnene opmærksom på deres sanser. 
 • At lære børnene at skærpe deres sanser, når de færdes i naturen.
 • At børnene bliver opmærksom på at træerne er meget forskellige i udseende og opbygning.
 • At lege en sjov leg - og give børnene dejlige oplevelser i skoven.
   

Forberedelse

Selve aktiviteten kan med fordel bruges, som et led i et undervisningsforløb om:

 • Sanser
 • Træer

Du kan bruge den som en indledning til emnet – for at spore børnene ind på, hvad sanser egentlig er. Eller du kan bruge den som afslutning på emnet.

Du kan også vælge at bruge aktiviteten, som en del af en oplevelsestur i skoven.
 

Sådan gør du

Find et sted i skoven, hvor der er mange træer. Gerne træer med sidegrene, mos på stammen, forskellig bark (glat, sprækket) eller andre karakteristika.

Børnene skal arbejde sammen to og to. Barn nr. 1 giver barn nr. 2 et tørklæde for øjnene og snurrer det rundt nogle gange, så vedkommende mister orienteringen. Derefter fører barn nr. 1 barn nr. 2 hen til et træ, som barn nr. 1 vælger. Barnet skal så kramme træet og føle grundigt på det: Hvor sidder grenene? Hvor tykt er træet? Er der mos eller lav på stammen – eller er der ridset i træet? Osv.

Når barn nr. 2 har lært træet at kende fører barn nr. 1 ham/hende væk, snurrer ham/hende rundt og tager tørklædet af. Nu skal barn nr. 2 prøve at genfinde sit træ. Derefter byttes rollerne om.

Krammetræ

Legen er også sjov for voksne.
Tegning: Eva Wulff.

Baggrund

Egentlig er det bare en dejlig leg, der får børnene til at opleve et træ med hænderne, næsen, ørerne og måske smagssansen. Der kræves derfor ikke nogen decideret baggrundsviden for at kunne gennemføre denne aktivitet.

Sanser
Hvis du vælger at bruge den i tilknytning til et emne om sanserne i natur/teknik, kan du gennemgå disse:

Mennesket har fem sanser:

 • Synssansen (øjne)
 • Høresansen (ører)
 • Lugtesansen (næse, mund)
 • Smagssansen (mund)
 • Følesansen (overflade, hud mm)

Alle sanser fungerer sådan her: Når nervecellerne i et sanseorgan bliver påvirket, så sender de – via nervebanerne – en besked til hjernen. I hjernen bliver beskeden registreret. Derefter sender hjernen besked tilbage via nervebanerne om hvordan kroppen skal reagere.

Her er et eksempel: Du er ved at lave bål – og står og fodrer flammerne med små grene. I din iver kommer du for tæt på – og brænder din hånd på ilden. Det registrerer sansecellerne i huden på hånden straks. Beskeden "brændt hånd" bliver sendt til hjernen, der øjeblikkeligt sender en besked tilbage om, at du skal se at få den hånd ud ad ilden. Den besked bliver ikke kun sendt til hånden – men til alle de dele af kroppen, der er involveret i redningsaktionen.

Forenklede Fælles Mål efter 2. klasse:

Kompetenceområde: Undersøgelse

Kompetencemål:

 • Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

Færdigheds- og vidensmål: Mennesket

 • Eleven har viden om menneskets sanser