Skovskulptur

Eleverne ser på skulpturer, og fremstille selv skulpturer af skovens materialer. Forløbet kan også bruges ved havet, i byen, på landet og ved en å.
Skovskulptur.

Formål

 • at eleverne udtrykker fantasier, iagttagelser, betydninger og holdninger i rumligt billedarbejde,
 • at eleverne anvender forskellige materialer, teknikker og metoder hensigtsmæssigt i rumligt billedarbejde,
 • at eleverne anvender praktiske erfaringer og teoretisk viden om formsproglige elementer, som form, farve og komposition i billedarbejde,
 • at eleverne eksperimenterer med billeder (her skulptur),
 • at eleverne bruger aspekter af kunst i en vekselvirkning mellem teoretisk og praktisk billedarbejde,
 • at eleverne iagttager, vurderer og fortolker billeder
 • at eleverne præsenterer egne og andres billeder, mundtligt og ved udstillinger
 • at eleverne dokumenterer deres eget arbejde.
   

Forberedelse

Hvad er en skulptur
Inden besøget i skoven skal eleverne se og snakke om hvad en skulptur er. Vis bl.a. eksempler på figurative skulpturer - og nonfigurative skulpturer. I afsnittet 'Forslag til videre arbejde' kan du se en lang række link til netsteder der præsenterer skulpturer.

Tag også ud og kig på de skulpturer og statuer, som står i skolens nærområde, lav skulptursamtaler om disse. Samtalerne kan fx tage udgangspunkt:i:

 • Hvordan skulpturen opleves, om den fx fortæller en historie.
 • Hvilke materialer den er fremstillet i.
 • Hvordan er skulpturen at røre ved.
 • Hvordan skulpturen er opbygget.
 • Om skulpturen udtrykker en rytme, balance eller bevægelse.
 • Hvordan skulpturens udseende forandres, når eleverne bevæger sig rundt om den.
 • Om skulpturen passer ind i det sted den er opstillet i.
 • Er skulpturen figurativ eller nonfigurativ.
 • Hvordan kunne du selv se ud som skulptur.
   

Sådan gør du

I skoven
Ude i skoven samler eleverne de materialer, som de skal bruge til deres skulptur i plastikposer eller kurve. De skal også finde det sted, hvor de synes deres skulptur skal opføres og stå på udstillingen. Eleverne må nu selv afgøre, om deres skulptur skal være figurativ eller nonfigurativ.

Udformning af skulptur
Se mere om hvordan skulpturerne kan udformes i Baggrundsafsnittet. Under arbejdet med at 'samle' skulpturen, kan eleverne evt. anvende ståltråd eller sytråd til at sætte materialerne sammen med, og kniv eller saks til at tilrette materialer med.

Udstilling
Når alle skulpturerne er færdige, stiller I dem op i en udstilling i skoven. Her skal eleverne være kritiske overfor, hvor de anbringer deres skulptur, og hvilke andre skulpturere de anbringes sammen med. Placeringen har nemlig stor betydning for, hvilken oplevelse beskuerne får af skulpturen, (falder den ind i området eller skiller den sig ud osv.). Det er vigtigt, at alle skulpturerne fungerer sammen i udstillingen som en helhed.

Fotos af skulpturer
Når alt er placeret rigtigt, tager I digitalbilleder af udstillingen. Fotografer hver skulptur fra mange vinkler og sider. Husk, at en skulptur ikke har en bagside.Tag også billeder af eleverne med deres skulpturer.

I skolen
Hver elev skriver en lille tekst i et tekstprogram på computeren, hvor de fortæller om deres egen skulptur. Billedfilerne og tekstfilerne sætter I sammen til en PowerPoint præsentation. Hvis I har taget almindelige fotos, sætter I dem sammen med teksterne op på plancher. Efter udstillingen kan plancherne samles til en bog.

Evaluering
PowerPoint-præsentation/plancheudstilling anvendes ved den samlede evaluering af projektet, og fremvises evt. for forældrene på et kommende forældremøde.

Hjælpespørgsmål til evalueringen:

 • Hvordan oplevede du skulpturen i skoven?
 • Hvilke materialer bestod skulpturen af?
 • Hvordan var skulpturens komposition?
 • Er der rytme og balance i skulpturen?
 • Hvordan blev skovens materialers farver, form og eventuelle formbarhed udnyttet?
 • Hvordan harmonerede skulpturen med de omgivelser som den var placeret i?
 • Hvordan passede skulpturerne sammen?
 • Hvilken betydning havde det at det var skovens materialer som der var anvendt til skulpturen?
 • Hvilken betydning havde det at skulpturerne var placeret i skoven?
   

Baggrund

Hvad er en skulptur?

 • En skulptur kan defineres som en 3-dimentional genstand der i en given situation er af betydning for mennesket, og dog uden praktisk-materiel funktion på det pågældende tidspunkt.
 • En skulptur skal kunne ses fra alle sider og derfor ikke have nogen 'bagside'.
 • En skulptur inddrager det omgivne rum, som den placeres i!

Arbejdsmåder i forbindelse med skulptur
Man arbejder med skulpturer på tre forskellige måder. De kan modelleres op. De kan sættes sammen. De kan hugges ud. Her er lidt om de tre forskellige arbejdsmåder:

1) Modelleret form
Til modellering bruger du et tredimensionelt materiale, som du kan forme helt som du ønsker det. Det kan være ler, papmache, gips, kvas, modellervoks, trylledej og visse anvendelser af papir. Her arbejder du indefra og ud - og kan bygge din skulptur op som du vil. Et materiale vil altid have begrænsninger, men formmæssigt er du som skulptør kun bundet af din egen formåen med det givne materiale.

2) Sammensat form
Når du laver en sammensat skulptur, sætter du ting, der allerede har en form, sammen på nye måder til andre former. Et eksempel kan være skrammelformning, hvor man bruger skrammel - eller andet værdiløst materiale. Ideen er her overført på skovens materialer som eleverne udforsker formmæssigt, og sætter sammen til nye former.

Den sammensatte form kræver en helt anden måde at tænke på end den modellerede fremstilling af skulpturer. I modelleret form skaber du dine egne former, mens du i den sammensatte form skal se mulighederne - og lade dig inspirere af - former der allerede eksisterer. Der er ofte mulighed for at ændre lidt på nogle af dem, men i det store hele er du afhængig af det foreliggende materiale.

Man kan anvende alle mulige materialer til sammensatte skulpturer. Naturmaterialer fra skoven (se ovenfor) og strand, træaffald fra sløjd, eller emballageaffald som mælkekartoner, papæsker, papkasser, paprør o.l. er lette at få fat på - og lette at behandle for små børn.

Større børn og voksne kan arbejde med materialer som fx metaldele fra maskiner, gamle vandrør m.m. - ja skrot og skrammel i metal. Lodning og svejsning kan her blive aktuelt.

3) Udhugget form
Udhugget form eller udskåret form er en tredje måde at tænke og arbejde med form. Her går du ud fra en klump eller en stenform og fjerner det, som ikke skal bruges til skulpturen. Det er en negativ arbejdsmåde, hvor de to andre er positive arbejdsmåder.

Af materialer kan du starte med at bruge en læderhård klump ler, som det er rimelig let at skære i. Hvis du vil have større materialeudfordringer kan du bruge træ, gasbeton, gips, fedtsten (asbest frit), molersten, limsten m.m.

Arbejdet med de fleste af de nævnte materialer kræver brug af værktøj, hvilket ikke altid er velegnet til børn! Der må derfor indgå nøje overvejelser, inden der vælges materialer. F.eks. er gasbetonstøv skadeligt for lungerne, og gasbeton bør derfor bearbejdes uden-dørs i det fri, lige som andre materiale der støver. Desuden kan fedtsten indeholde asbest.

Brug alle formerne i skoven
Når I skal arbejde med skovskulptur af skovens materialer, kan I bruge såvel den modellerede, som den sammensatte og den udhuggede form, da nogle af materialerne fra skoven ikke kan bearbejdes, mens andre kan formes og udhugges.

Museer
Hvis klassen vil arbejde videre med skulpturemnet kan de besøge et museum fx Thorvaldsens Museum, Glyptoteket, Heerup Museum, Arken, Louisiana, Aros, Nordjyllands Kunstmuseum, Bornholms Kunstmuseum - eller et andet godt kunstmuseum i nærheden af jer.

Litteratur om skulptur:
'Om skulptur og skulpturoplevelse', Grete Ørskov (Grathwol), Borgen
'Skulpturens væsen', Eva Henschen, Thorvaldsens Museum 1996, ISBN87 752108 51.
'Hvorfor skulptur i skolen', Ingelise Flensborg, Billedpædagogisk Tidsskrift nr. 3. okt. '94.
'Omkring skulptur - i skolens første 5 klasser', Grethe Grathwol, Billedpædagogisk Tidsskrift nr. 2. juni '94.

Internet adresser til skulpturer:
Indholdsrig hjemmeside for International Sculpture Center (ISC): http://www.sculpture.org/
Dansk Billedhuggersamfund http://www.skulptur.dk/home.html

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.