Smådyr i skovbunden

Eleverne lærer om de forskellige smådyr og insekter der lever i skovbunden, samt deres kendetegn.
Udeskolebørn finder smådyr i skovbunden. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

Du kan evt. lave en aftale med en naturvejleder, som kan være behjælpelige med at finde egnede områder. Spørg evt. en naturvejleder om at tage med første gang. Find en naturvejleder ved at gå ind på nationalparkens hjemmeside. 

Baggrundsviden
Forbered eleverne på jeres ekskursion - og diskuter smådyr med klassen:
Hvilke smådyr lever i skoven?
Lever der forskellige smådyr i forskellige skovtyper?
Hvordan lever forskellige smådyr? 
Hvordan klassificeres smådyr?
Hvilken undersøgelse skal I lave?
Hvordan kan I fange smådyr?

Kig evt. på aktiviteten: "Syv måder at fange små dyr"

Opgaven

Skovbunden er et krible krable levested for smådyr og insekter. Eleverne skal lære om de forskellige små dyr og insekter der lever i skovbunden, samt deres kendetegn. Endvidere skal de blive bevidste om, hvilken betydning feltarbejde har for indsamling af data til videre brug i undervisningen

Sådan gør du

Faldfælder
Hvert hold graver 10 glas ned i skovbunden. Glassene skal placeres, så deres kant flugter med jord-overfladen. Fyld glassene ¼ op med tyndt sulfovand. Det bryder overfladespændingen, så dyrene dør hurtigt. Tøm glassene efter et døgn. Husk at dække hullerne til.

Kravl igennem skovbunden med en insektsuger, og sug alle de smådyr I møder op. Smådyr, der er så store at de ikke kan suges op, dvs. skarnbasser, regnorm, løbebiller mm, samles op med fingrene og gemmes i et syltetøjsglas med låg.

Indsamling med sommerfuglenet eller vegetationsketsjer
Gå gennem skovbunden, og sving nettet fra side til side (husk, at sommerfuglenet ikke kan tåle at sidde fast i tjørn; det kan vegetationsketsjeren derimod). Tøm nettet i et lille terrarium og pil dyrene ud, når I kommer hjem.

Opsamling

 • Når eleverne har talt dyrene sammen, skal følgende spørgsmål besvares.
 • Diskuter i gruppen, hvordan fordelingen af dyr er og hvorfor de tro det kan være på den måde.
 • Hvilke dyr er planteædere, og hvilke er rovdyr?
 • Tegn en fødekæde for de dyr, I har fundet. Hvem lever af hvem – og hvad lever dyrene nederst i fødekæden egentlig af?
 • Er der forskel mellem, hvad man finder oppe i træerne og nede på jorden?
 • Er der forskel mellem de forskellige skovtyper? 

Stereolup og tegning
Hver gruppe kan vælge nogle dyr ud og kigge på dem i stereolup, eller mikroskop. Det er en god ide, at tegne eller tage billeder med mobilen til en senere rapport. Det træner eleverne i at se og genkende dyret.

Terrarium
Hver gruppe indretter et terrarium for jordbundsdyrene i deres skovtype med førn og jord. Skriv lokalitet på hvert terrarium og stil dem op ved siden af hinanden, så I kan sammenligne dem.

Rapport
Hver gruppe laver en form for rapport over gruppens undersøgelser og klassens samlede resultater. Læs og gennemgå rapporterne sammen med klassen.

Eleverne kan:

 • Foretage felt undersøgelser.
 • Undersøge hvilke smådyr, der lever i forskellige skovtyper - oppe i træerne og nede i jorden.
 • Identificere de forskellige dyr/ insekter i skovbunden.
 • Lære forskellige skovtyper at kende.
 • Samarbejde i grupper.
 • Lære udvalgte organismer at kende, og forstår deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser.
 • Lære om opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme.
 • Sammenligne forskellige metoder til indfangning af dyr.