Landbrugsmaskiner

Før i tiden brugte landmænd dyr og håndkraft. Nu bruges der maskiner til at forberede jorden, så planterne, høste afgrøder og holde øje med markerne.
Robot og landbrugsmaskine. Foto: Landbrug & fødevarer.

Formål

At eleverne:
•    Oplever landbrugsmaskiner i forbindelse med et landbrugsbesøg
•    Lærer om landbrugets teknologiske udvikling
•    Lærer om landbrugsmaskiners virkning
•    Lærer om årets gang i landbruget

Forberedelse

Book et landbrugsbesøg. Når du booker besøget, så fortæl at klassen skal arbejde med landbrugsmaskiner, og at I gerne vil opleve nogle af de maskiner, der er på gården.

Sådan gør du

Klassen arbejder indledningsvist med slideshowet ”Maskiner i landbruget”. Her taler I sammen i klassen om, hvordan maskinerne i landbruget har udviklet sig, og hvilken betydning, det mon har for landmanden og for erhvervet. I kan bruge "Kopiark 2: Landbrugsmaskiner – året gang” som forberedelse til jeres tur.

Herefter tager klassen på et gårdbesøg, som er booket i forvejen. Mange besøgslandbrug har tilrettelagt et spændende program for besøgende klasser, men I jeres dialog med dem kan I lægge vægt på, at I gerne vil opleve nogle af deres landbrugsmaskiner. 

I kan bruge ”Kopiark 3: Tegn og skriv om en landbrugsmaskine”, mens I er på gårdbesøg. 

Bearbejdning

Når I kommer retur til skolen, kan I udstille klassens tegninger og tekster om landbrugsmaskiner, evt. sammen med årshjulene fra forberedelsesdagen. 

I kan også arbejde med aktiviteten ”Kopiark 4: Tegn og skriv en helt vild fremtidsmaskine”, hvor eleverne kommer med forslag til fremtidens smarte landbrugsmaskiner.

Baggrund

Læs en masse om landbrugsmaskiner her på Åbent Landbrugs hjemmeside.

Kompetencemål:

  • Modellering (efter 2. klasse): Eleven kan anvende naturtro modeller.
  • Perspektivering (efter 2. klasse): Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag.

Færdigheds- og vidensmål

  • Modellering – Teknologi og ressourcer (efter 2. klasse): Eleven kan med skitser og billeder beskrive genstande fra hverdagen // Eleven har viden om afbildninger af genstande.

Perspektivering – Teknologi og ressourcer (efter 4. kasse):

  • Eleven kan beskrive sammenhængen mellem behov for og udvikling af et produkt // Eleven har viden om teknologiudvikling gennem tiden.