Fantasiskovtur

En fantasirejse ud i skoven.
Tag i skoven - i fantasien. Tegning: Eva Wulff.

Kort om forløbet

Tag eleverne med på en fantasirejse ud i skoven. Bagefter fortæller børnene, hvad de har oplevet og I tegner skovturen på tavlen. Til sidst tager I ud i den rigtige skov. Forløbet kan bruges i alle naturtyper.
 

Formål

  • at eleverne vænner sig til at arbejde med fantasien,
  • at eleverne lærer at sætte ord på deres oplevelser,
  • at eleverne skaber sig en holdning til, hvad de selv synes hører til i en god skov,
  • at eleverne får interesse for selv at gå ud i skoven.
     

Forberedelse

Du tænker forløbet godt igennem, og skriver en liste over ting, du skal huske at have med i din guidning af turen.
 

Sådan gør du

Tag på tur - i fantasien
I klassen lægger alle elever sig på gulvet og lukker øjnene. Du fortæller, at de nu skal ud på en fantasirejse til et dejligt sted i en skov.

Du guider dem ved at fortælle ca. følgende:

Det er en tidlig søndag morgen. Solen er lige stået op. Du er lige vågnet. Du får lyst til at tage på opdagelse i naturen helt alene. Du går ind i køkkenet, og smører dig en madpakke. Så går du ud af døren og ud på vejen. (Hvis I bor i byen, bliver fantasirejsens første del en tur gennem byen). Nu står du midt i en skov. Find et godt sted at sætte dig. Hold øjnene lukket, og se dig godt omkring til alle sider. Læg godt mærke til hvad du ser.

Luk øjnene op igen, og husk, hvordan skoven så ud der, hvor du stod.

Tegn fantasiskove
Når børnene er klar igen, stiller du dig op ved tavlen og spørger eleverne én ad gangen: Hvad så du i din skov? Hver elev nævner i første omgang én ting. Du tegner det på tavlen, så den til sidst er et stort skovbillede med træer og dyr og hvad eleverne ellers opfatter som hørende til i en god skov (se tegning øverst).

Man kan ved en senere gentagelse af aktiviteten lade eleverne gå op til tavlen og tegne selv, eller I kan lave et stort billede på et kæmpe ark papir.

Skovens lyde
Når du vurderer at I har fået de oprindelige billeder ud af elevernes hoveder (der dukker altid lidt racerbiler og dinosauere op hvis man bliver ved for længe), beder du igen eleverne om at lukke øjnene være helt stille og lytte til lydene i den skov, hvor de sidder. Efter en tid lukker de øjnene op igen og fortæller, hvad de hørte.

Du skriver lydene på tavlen – gerne rundt omkring på skovbilledet, så man kan se, hvor de kommer fra. Nogle lyde er bedre at tegne end andre.

Skovens dufte
Ved sidste runde lukker eleverne øjnene og snuser ind, hvilke dufte de kan dufte. Også duftene skrives og/eller tegnes ind i på billedet.

Hvad skal der være i en skov
I har nu en fantasiskov, med en masse landskabselementer, levende ting, lyde og dufte. Det er et rigtig godt udgangspunkt for en diskussion af, hvad I synes er en god skov. Måske kan I komme ind på, hvor der findes gode skove.

Øvelsen er god som optakt til en tur i skoven, hvor I kan gentage øvelsen ude i virkeligheden, ved at sætte jer et godt sted og lave en ny tegning eller liste over, hvad I ser, hører og lugter.
 

Baggrund

Opmærksomhed
Det kræver en del opmærksomhed at få et godt udbytte af en skovtur. Ved at begynde med opmærksomhedsøvelser bliver børnene mere koncentrerede om, hvad de kan lægge mærke til i naturen.

Natursyn
Ved selv at formulere hvad de forventer at se, høre og lugte i skoven, er børnene med til at beskrive, hvad en god skov er. Hvis børnene har et klart billede af, hvad en god skov er, er de et stort skridt i retningen af at danne sig et natursyn, med de deraf følgende holdninger til, hvordan naturen bør behandles.

Alle steder
I kan lave fantasirejser til mange andre steder end netop skoven.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.