Une forêt de rêve

Arbejd med fransk på en drømmerejse til de franske skove - og en tur ud i de danske.
Kort over skovdækning i Frankrig.

Kort om forløbet

En drømmerejse åbner for sanser og fantasi - og giver eleverne ord for, hvad der findes i skoven. Bagefter tager I på skovtur og bruger de nye udtryk.
 

Formål

Formålet med forløbet er at styrke elevernes mundtlige og skriftlige kommunikative kompetencer, med fokus på præsentation og skrivning, så de kan:

 • anvende gloser om farver, årstider, vejr, dyr, planter mm. i et konkret sammenhæng
 • anvende sætninger og udtryk i forbindelse med oplevelser af skoven
 • gøre rede for hovedindholdet af en oplevelse
 • foretage opslag i en ordbog
 • turde udtrykke sig på fransk
 • arbejde med forskellige læringsstilarter
 • opleve det franske sprog gennem kunst, musik og sanser

Forberedelse

Ideen med forløbet er, at eleverne via en drømmerejse og en skovtur oplever, hvad man kan se og lave i en skov, så de bliver i stand til at udtrykke sig om disse oplevelser og beskrive dem på fransk.

I løbet af året har klassen arbejdet med gloser og udtryk om f.eks. vejr, årstider, farver, dyr i forskellige sammenhæng. Inden I går i gang med forløbet, kan du samle forskellige illustrationer, billeder, fotos eller malerier om skoven i Frankrig som: Forêt de Fontainebleau, le chêne Bodmer Claude Monet (1840-1926), Les châtaigniers à Osny Camille Pissaro (1830-1903).

I kan også have læst forskellige historier som: ”Le vilain petit canard”, Avant Garde 1, Forlag Malling Beck, eller ”Alphonse en toute saison”, Forlag Malling Beck.

I kan også vælge at arbejde med små digte, der handler om skov, træer eller årstider. Her er nogle eksempler:

 

Le petit arbre

Il était une fois dans la forêt
Un petit arbre qui s'ennuyait
Il était si petit que personne
Ne faisait attention à lui
Quand on lui marchait sur le pied
On ne lui demandait jamais pardon
Alors ce petit arbre à l'arrivée
Du printemps appela le soleil
Et lui murmura à l'oreille
Dites, s'il vous plait, M'sieur
Pourriez me faire un peu plus grand?
Le soleil eut pitié
Et depuis ce jour dans la forêt
Un grand chêne est né.

(Auteur inconnu)

 

Poème des quatre saisons

Le 21 mars c’est le printemps
Nous changeons nos vêtements
Les oiseaux volent lentement.

L’été c’est fantastique
La plage est magnifique
Attention, il y a des moustiques.

En automne, il pleut souvent
Dehors, il ne fait pas beau temps
Les voitures roulent plus lentement.

Voici l’hiver et ses flocons
C’est si blanc sur le toit des maisons
On voit tout au travers des glaçons.

(Jennifer, 5e année École Saint-Fabien, Montréal)

 

Poème des saisons

L’hiver sommeille
le printemps s’éveille
l’été chante
et l’automne vente
quand la saison
sort de sa maison

(D. Eychenne)

 

Plaisir

Pas un nuage
dans la mer bleue
je vis, je nage
soleil radieux
et sable chaud
je suis heureux
quand il fait beau

 (D. Eychenne)

 

Comment chasser la pluie

Un enfant triste regarde la pluie
et il se dit :
avec quoi vais-je donc jouer ?
avec qui vais-je donc rigoler ?
Mais tout à coup il a une idée
il met ses bottes de pluie
et sort sans parapluie
et dans les flaques
il se met à sauter
sauter comme un fou, comme un enragé
et tout mouillé, il se met à rigoler
rigoler très fort, rigoler très haut
alors soudain
la pluie s’arrête
et le soleil
pointe ses oreilles
ça y est, enfin
il va faire beau

 (D. Eychenne)

 

Tant de forêts…

Tant de forêts arrachées à la terre
et massacrées
achevées
rotativées

Tant de forêts sacrifiées pour la pâtes à papier
des milliards de journaux attirrant annuellement
l'attention des lecteurs sur les dangers
du déboissement des bois et des forêts.

 (J. Prévert)

Sådan gør du:

I skolen: Un Rêve Eveillé Dirigé
Start med en drømmerejse i klassen: RED ”Rêve éveillé dirigé”. Her tager du eleverne med på en fantasirejse ud i skoven. Eleverne lukker øjnene og lytter, mens du fortæller. Du kan evt. spille baggrundsmusik til som ”Les quatre saison” af Antonio Vivaldi. Det er vigtigt at holde lange pause mellem hver udsagn så eleverne virkelig får tid til at forstå den og fantasere sig til de forskellige billeder det måtte fremkalde. Du kan tage udgangspunkt i hvilket som helst årstid og fabulere over den. Du kan bl.a. fortælle følgende:

Fermez les yeux…, détendez-vous... Aujourd'hui c'est le printemps..., il fait beau… le soleil brille…, il fait chaud. Vous avez envie de vous promenez. Oui, vous allez faire une grande promenade…. une promenade dans la forêt. Vous prenez votre vélo et vous voilà parti… Ça y est, la forêt est là.., devant vous..., grande et belle. Ah, comme c'est agréable..., comme il fait bon! Maintenant vous êtes dans la forêt… c'est une belle forêt…,c'est une grande forêt. Il y a beaucoup d'arbres...,  les arbres sont verts…, la nature est belle.... Il y a des fleurs aussi..., les fleurs sont de toutes les couleurs… jaunes, roses, rouges, bleues... les fleurs sentent bon… hum, sentez…. Et puis, les oiseaux, vous entendez les oiseaux? Les oiseaux chantent…, écoutez. Il y a aussi des animaux... des petits animaux... des grands animaux.

Quelle forêt... il y a vraiment beaucoup de vie! Q'est-ce que tu vas faire? Tu as envie de danser, de chanter? Ou peut-être seulement de te faire bronzer...

Lad eleverne få lidt tid til at drømme videre. Når de er parate, kan du spørge:

Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt ? Qu'est-ce que tu as vu, senti, entendu ? Qu'est-ce que tu as fait?

Lad eleverne fortæller hvad de har oplevet. Lad dem sige så meget de kan på fransk. Hvis det kniber med gloser og udtryk, så lad dem sige det på dansk og giv dem oversættelsen.

Tegn det de nævner på tavlen, så der til sidst bliver til et stort skovbillede. Skriv vigtige gloser og udtryk på billedet. Lad nu eleverne tegne deres eget skovbillede på papir, og bed dem skriver gloser ind på de forskellige ting de har tegnet. Lad dem præsentere deres tegning for hinanden, og øve gloserne dertil. Når det er gjort, har I et rigtig godt udgangspunkt for en tur i skoven.

I skoven: A la découverte de la forêt
Tag i skoven med eleverne og bed dem finde 7-10 ting på stedet. Hjælp eleverne med at finde ud af hvad de hedder, og beskrive den. Spørg:

Qu'est-ce que c'est ? C'est quel objet ? Comment ça s'appelle ?C'est quelle couleur ? Quelle taille ? Comment c'est au toucher ?

Tænk på farver, udseende, størrelse, struktur. Det kan f.eks. være:

Une petite feuille verte, une feuille jaune et douce, une grande feuille marron, une petite fleur, une fleur bleue, une fleur rouge,  une plume légère, un beau champignon, une pierre froide, un caillou rugueux, une petite branche, une grande branche, une grosse branche, de l'herbe…

Når eleverne er sikre på hvad de forskellige ting hedder, beder du dem finde sammen i små grupper af 4-5 stykker. Nu skal de lege Kimsleg. En i gruppen vælger nogle af tingene ud, og lægger dem på et viskestykke. De andre i grupper kigger på tingene i 20 sekunder inden de bliver dækket til. Derefter skal de se hvem af dem der kan huske flest af de ting og kan beskrive dem så nøjagtigt som muligt på fransk.

Promenade
Inden I tage tilbage, så lad eleverne gå en tur i skoven i små grupper. Bed dem om at kigge og beskrive hvad de ser og sanser – farverne, duftene, blade i vinden, skyerne der bevæger sig. Bed eleverne om at lukke øjnene og lytte til skovens lyde. Give dem tid til at gå rundt og øve hinanden i de gloser de kan huske fra fantasirejse og fra Kimslegen. Du kan også vælge at bede eleverne om at skrive ord og udtryk ned i deres skovnotesbog, eller udstyre dem med en diktafon hvor de indtaler de ser og oplever. Du kan sætte dem i gang ved at stille dem disse spørgsmål:

Quel temps fait-il ? Qu'est ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que tu entends ? Comment trouves-tu la forêt ?…

Eleverne får f.eks brug for at kunne sige:

Voici, voilà…

Je vois, je sens, j'entends…

Ça c'est un/une…

Je trouve que c'est beau/agréable/joli/triste/horrible/moche

I skolen: Mon histoire
Tal først med eleverne om hvad de har oplevet på skovturen, hvad de kan husker af gloser og udtryk og hvad de evt. har skrevet i deres skovnotebog eller indtalt på diktafon. Bed eleverne om at nævne hvad de så, hørte, lavede, syntes. Skriv det nødvendige ordforråd op på tavlen. Du kan hjælpe dem i gang ved at spørge.

Quel temps faisait-il dans la forêt ? Qu'est ce que tu as vu ? Quelles couleurs il-y avait dans la forêt? Qu'est-ce que tu as fait ? Comment trouves-tu la forêt ? Qu'est-ce que tu préfères dans la forêt ? Comment est ta forêt idéale ? Quels sont les plaisirs de la forêt ?

Nu er eleverne parate til at skrive eller fortælle en lille historie om deres oplevelser. Lad hver elev vælge den udtryksform der passer bedst til ham eller hende:

 • én vil måske vælge at skrive et lille eventyr hvor han/hun giver fantasien frit løb.
 • en anden vil holde sig tæt til det der er blevet gennemgået på tavlen, og sikre sig at han/hun kan de nye gloser.
 • en tredje vil brainstorme over det nye ordforråd og samle det til et digt.
 • en fjerde vil vælge at tegne og skrive tekst til.
 • en femte vil skrive en parallel tekst til de modeller der blev brugt under forberedelser.
 • en sjette vil måske hellere arbejde med diktafon og indtale sit digt eller sin historie.

I denne fase er det vigtigt at godkende de forskellige udtryksformer og støtte eleverne i den måde de lære bedst på.
 

Baggrund:


Drømmerejse
Det er vigtigt for sprogtilegnelsen i undervisningen, at eleverne får mulighed for at opleve med alle sanser og udvikle deres nysgerrighed og fantasi. Lege, fortællinger, tegninger, og arbejdet med at fremstille materialer vil styrke selvværd og glæden ved lære. Der ligger mange muligheder i at bruge en drømmerejse som udgangspunkt. Alle eleverne kan forholde sig til det, uanset deres sproglige færdigheder. De kan give frit løb for fantasi, og danne deres egne billeder som de senere kan gå på opdagelse i: Hvad forestiller billedet? Hvad fortæller billede? Hvordan påvirker det os?

Sproglege
Eleverne kan aktiveres med mange forskellige kreative sproglege, i form af for eksempel, huskelege, historieskrivning eller digte hvor linjers begyndelsesbogstav danner et ord som f.eks.

F euille
O iseau
R êve
E tre
T ranquille

At skrive digte ud fra forskellige temaer er en god form for kreativ sprogbrug. Digtene kan evt. omsættes til billeddigte, eller eleverne kan illustrere deres digte ved hjælp af tegninger eller tegneserier, collager, fotos. Man kan stille særlige betingelser for digtet: det må fx kun bestå af fire verslinjer med seks stavelser i hver.

Få også inspiration til flere digt-modeller i danskforløbet Naturlyrik (dansk 3. – 6. klasse)

Skov og sprog
For at kunne tilegne sig sprog, er det vigtigt komme ud af klasselokalet, og opleve sprog i en helt virkelig sammenhæng. Alle elever kan lære, men måden at bearbejde, optage og huske nyt stof varierer meget fra den ene til den anden. Skoven er en fascinerende og magisk størrelse som appellerer til alle sanserne, og som kan sætte fantasien i gang hos alle, "Va prendre tes leçons dans la nature" sagde Leonard de Vinci. En tur i skoven hvor eleverne kan se, høre, lugte, smage og røre vil tilgodese de forskellige elevers måder at lære på – og stimulere den enkelte elevs forskellige intelligenser. Her er der ingen borde, stole, papir. Her skal bruges andre ressourcer og spilles på andre tangenterne for at lære sproget.

Forslag til videre arbejde:
I kan sammen læse disse små oplysninger om skove og liv i skove i Frankrig. Søg derefter på hvordan det forholder sig i Danmark og sammenhold oplysningerne. 

La forêt en France
Il y a cinq mille ans, la forêt recouvrait 80% de la France. Les forêts étaient peuplées de nombreuses espèces animales, mais beaucoup ont disparu. Mais la forêt a régressé, (elle est plus petite). Aujourd'hui, elle ne couvre que 22 % du territoire Français. Les plus grandes forêts se situent dans le quart Nord-Est de la France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et en Aquitaine (la forêt des landes).

Se også kortet her: http://www.site-en-bois.net/fr/dec/carte.phtml

Les arbres
Les forêts Françaises sont constituées d'espèces d'arbres très variées. Il y a deux catégories : les feuillus ( chênes, hêtres, charmes... dont les feuilles tombent en automne) et les conifères (pins, sapins, épicéas.. dont les feuilles sont persistantes pour la plupart).

Les animaux
Dans les forêts française, on rencontre quelques mammifères (des cerfs, des chevreuils, des sangliers, des renards ), des oiseaux forestiers (des pics, des geais, des rapaces nocturnes...), beaucoup d'insectes et d'invertébrés.

Le rôle de la forêt
La forêt joue un rôle important parce que elle produit de l'oxygène. Les plantes possèdent un pigment vert : la chlorophylle. La chlorophylle produit l'oxygène à partir de l'eau et du gaz carbonique.  

La propriété forestière
L'état possède 1500 forêts, environ 1,7 millions d'hectares. Les communes possèdent 2,3 millions d'hectares de forêts. Elles sont gérées par l'ONF. Il existe environ 10 millions d'hectares de forêts privées. Elles sont gérées par les propriétaires.

Læs mere
Hvis du vil læse mere om hvordan der arbejdes med skoven i skolen i Frankrig: http://www.aef.educagri.fr/
For at vide mere om miljøproblemer i Frankrig: http://www.environnement.gouv.fr/
L'Office National des Forêts sider indhold relevant oplysninger om skove i Frankrig: http://www.onf.fr

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.