Vinter-idræt

Med en legende og til dels idrætsfaglig tilgang, gennemgås det naturfaglige emne ”fødekæder”.
Her ses et eksempel på et strategokort til vinter-idræt.

Forberedelse

 • Print, klip og laminer strategokort
 • Medbring evt. reb, flag eller andet til at markere banen.

Opgaven

Det er ofte svært at se sit fag i samspil med andres, men når du går ud i den danske natur, med børn og faglighed for øje, opstår der en masse muligheder, som ikke altid er til stede inden døre. Du vil i dette materiale få ideer til lege og aktiviteter, som får pulsen op og kroppen varm, men som samtidig kan lære eleverne om andre fag og især om samarbejde, som de kan tage med sig ind i andre sammenhænge. 

Sådan gør du

Hjemme
Forbered eleverne på turen ved at tale med dem om hvor de skal hen, og hvilke aftaler der overholdes, når man er på tur. Fx at det er vigtigt at komme når der bliver kaldt sammen.

Tal med eleverne om fødekæder, hvem spiser hvem og hvorfor, er også en god ide at gå igennem. Brug evt. Skoven i skolens materiale ”Fødekæder i skoven”, som du finder under Baggrundsinfo.

Det kan være en god idé, at inddrage eleverne i forberedelsen ved at lade dem klippe strategokortene ud hjemmefra, og gennemgå reglerne. Se regler i ”Vejledning til fødekædestratego”, og strategokortene tili udklip finder du i ”Strategokort” under Arbejdsark.

Ude på lokationen
Ude i naturen skal eleverne lege. Legene er sammensat, så eleverne varmes op med en leg, der får dem til at trække på smilebåndet. Herefter er der fokus på at eleverne er fysisk aktive samtidig med, at de gennem legene får kendskab til dyreadfærd og fødekæder samt ”naturens orden”.

Se mere om legene i ”Gennemgang af lege” under Arbejdsark.

1. Start med at fælles intro om dagens program

2. Opvarmningsleg - Slå Knude på Klassen

Fælleslegen får eleverne til at trække på smilebåndet. På denne måde har alle fællesudgangspunkt for at deltage i dagens program.

3. Hiv Å’ Træk – leg/øvelse så vi får varmen

Denne leg er god til at få de store muskelgrupper i gang og dermed få varmen. 

4. Halsbåndsmus leg

Start med en kort snak om halsbåndsmus, som intro til fødekæde legen.

Legen er både god til at få varmen af, til at øve koncentrationen når reglerne bliver gennemgået, og til at få en forståelse for årets cyklus og dets betydning for livet som mus i Danmark. Gennem leg lagres læringen i kroppen så det bliver lettere at huske bagefter.

5.   Fødekæde Stratego

Brug ”Vejledning til fødekædestratego” under Arbejdsark.

6.   Afrunding og opsamling

Når tiden er gået samles alle i en rundkreds. Her laves en fælles opsamling baseret på gode spørgsmål, som fx:

 • Hvad betyder ordet fødekæde?
 • Hvad er et fødenet?
 • Hvorfor skjuler Hasselmusen sit forråd om vinteren?
 • Hjalp det at lave ”Hiv Å Træk” for at holde varmen? Hvorfor?
 • Hvilken leg kunne man ellers lave for at holde varmen om vinteren?
 • Hvorfor jager dyrene hinanden?
 • Hvilke andre fødekæder kunne der være?
 • Hvorfor var der et katastrofekort med i stratego?
 • Find selv på flere