Sanselege i naturen

Eleverne arbejder ude i naturen med føle-, lugte- og høresansen. En række aktiviteter der fordrer tillid og samarbejde.
Udeskolebørn fra Bjedstrup skole. Foto: Henrik Bjerg

Formål

  • At eleverne får en sansemæssig oplevelse af træers form, duft og overflade
  • At eleverne oplever tillid til at andre
  • At eleverne får en sansemæssig oplevelse i skov eller anden natur.
     

Forberedelse

Påklædning efter årstid og vejrlig. Se artiklen om tøj i Leksikon.

Det er vigtigt, at eleverne har mulighed for at få en fortrolighed med det aktuelle område, før aktiviteten begynder. Husk derfor tydelig afmærkning eller forklaring til eleverne. Brug gerne lidt tid på at lade eleverne udforske området på egen hånd.
 

Sådan gør du

Find dit træ
Eleverne bevæger sig en og en rundt i området, og indprenter sig områdets enkeltheder. Derefter sættes de sammen parvis, og en elev i hvert par får bind for øjnene.

Den ene elev fører den anden rundt i området og hen til et træ. Den "blinde" elev får nu noget tid til at føle og dufte træet. Når eleven mener at kunne genkende sit træ, føres vedkommende tilbage til udgangsstedet. Muligvis ad en anden rute. Tørklædet fjernes, og eleven skal nu prøve at genfinde sit træ. Derefter byttes rollerne om.

Husk at bruge kameraet til efterbehandling, fortællinger med mere hjemme i klassen.

border=0
Tegning: Eva Wulff

Hønemor:
Knyttesnoren lægges ud som rute i området. Eleverne deles op i grupper (4- 5) og én udnævnes til 'hønemor'. De øvrige får tørklæder bundet for øjnene. Det er nu hønemors opgave at få sine 'kyllinger' til at følge ruten. Det gør hun ved hjælp af forskellige 'høne-lyde', som eleverne har aftalt. Hønemor må ikke tage fat i sine kyllinger, men udelukkende dirigere dem ved hjælp af lyde.

Læreren tager tid på hver enkelt gruppe fra start til mål.

Husk at bruge kameraet til 'efterbehandling', fortællinger med mere hjemme i klassen.

Perler på snor.
Eleverne tager bind for øjnene. De tager hinanden i hænderne og danner en lang kæde (ca. 10 elever i hver kæde). En seende elev eller voksen leder flokken på en gåtur i området. Undervejs skal eleverne være helt stille.

Efterfølgende tager læreren en snak med eleverne om, hvor de mon gik, hvad de passerede, hvor langt de gik osv. osv.
 

Baggrund

Tryghed
Det er vigtigt at de små børn føler fortrolighed og tryghed i skoven. For nogle er det måske første gang, at de er på opdagelse i skoven, uden at have en hånd at holde i. Sanseøvelserne bygger på tillid, og det er af stor betydning af børnene kan føle sig trygge både ved læreren og ved de kammerater, der fører dem.

Samtidig må oplevelsen selvfølgelig også gerne indeholde spænding og kilde lidt i maven.

Sanser og børn
Formålet med disse aktiviteter er at skærpe sanserne hos eleverne. Når vi fjerner en sans, bliver de øvrige skærpede. Det er vigtigt at eleverne bliver i stand til at isolere de forskellige sanser, altså at koncentrere sig om eksempelvis følesansen eller lugtesansen.

Det er en god ide at tale med børnene om sanseoplevelserne, så de får sat ord på dem – gerne ord fra deres egen verden. Eksempel: Nyudsprungne bøgeblade føles ligesom blødt stof eller køkkenrulle. Bark føles som knækbrød. Osv.

Skiftende årstider.
Såfremt klassen har mulighed for at vende tilbage til samme område på en anden årstid, vil det være en sansemæssig oplevelse for eleverne at opleve, hvilken effekt årstiden har på deres indtryk at ruten, træ, lyde og underlag.

Adgang til skoven
Husk at man skal spørge om lov til at færdes udenfor vej og sti i private skove. Læs mereom adgang i Leksikon.

Læs mere:
Klaus Kornø Rasmussen: "På tur – i skoven".
Cecilia Fitzsimons: "50 naturaktiviteter".

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.