Find vej til skatten

Matematisk skattejagt i naturen.
Gå 20 meter med 1 meter skridt. Tegning: Eva Wulff.

Kort om forløbet

Tag på matematisk skattejagt i skoven. Eleverne skal efter anvisninger følge en rute, læreren har lagt ud. De skal bruge 1-meterskridt, træne højre og venstre og de fire verdenshjørner.
 

Formål

  • Eleverne skal arbejde med afstande i meter, udmålt ved hjælp af deres egne skridtlængder.
  • Desuden skal der arbejdes med højre og venstre samt evt. med verdenshjørnerne.
     

Forberedelse

Find et godt sted
Find et mindre område af den lokale skov, hvor der er et relativt tæt net af skovveje og stier. I dette område vælger du et centralt startsted. Med startstedet som centrum lægger du et antal kortere ruter ad skovveje og stier. Det vil nok være en hjælp, hvis du kan få et detaljeret kort over skoven hos skovfogeden eller naturvejlederen.
 
Ruter
De ruter du laver skal tilrettelægges, så de først følger en skovvej f.eks. 60, 80 eller 100 meter, hvorefter ruten f.eks. går til højre et antal meter ad en sti og derefter til venstre … osv. frem til et let genkendeligt mål, f.eks. et stort gammelt egetræ. Fra egetræet skal eleverne gå f.eks. 20 meter i en bestemt retning, og der finde en skat, som du på forhånd har gemt.
 
Højre, venstre og verdenshjørnerne
Retningen fra målet kan eleverne måske finde ved hjælp af et kompas: (f.eks. 20 meter nord for det store egetræ). Hvis du vælger at bruge kompas, så skal du nøjes med kun at bruge nord, syd, øst og vest - og eleverne skal selvfølgelig have prøvet at bruge kompasset flere gange forinden hjemme i skolegården. Ligesom de også skal have arbejdet med højre og venstre.
 
Skatten
De forskellige gruppers endelige mål (skatten) kan med fordel være placeret i nærheden af hinanden, så klassen hurtigt kan samles efter at grupperne har gennemført deres rute.
 
Du kan enten vælge én rute til hver gruppe eller f.eks. lade to grupper bruge samme rute, dog med forskudt start, men med samme mål (f.eks. egetræet), hvorfra de to gruppe dog skal gå i forskellige retninger.
 
Vejviser
Til hver gruppe skal du have skrevet en enkel vejviser-seddel, f.eks.:
 
Gruppe 1:
Fra start gå 80 meter frem og drej til højre.
Gå 60 meter frem og drej til venstre.
Gå 100 meter frem til det store egetræ.
Gå 20 meter mod nord og find skatten.
 
Gennemgå et eksempel på en vejviser-seddel på skolen før I tager af sted.
 
Grupper
I skolen deler du også børnene ind i grupper af fire - fem elever.
 
Addition
Eleverne bør desuden have stiftet bekendtskab med addition af 20’ere.
 
Hjælpere
Tilrettelæggelsen af ruterne er selvfølgelig stærkt afhængig af mulighederne i den valgte skov. Til gennemførelsen vil det være en fordel at være flere voksne, som kan stå kritiske steder, hvor der er risiko for at fare vild. Måske har nogle af forældrene tid og lyst til at hjælpe.
 

Sådan gør du

Hvor mange skridt er 20 meter
Brug et målebånd til at måle 20 meter af på en skovvej. Markér start og slut. I hver gruppe får eleverne et nummer fra 1 til 4 eller 5.
 
Alle elever i hver gruppe skal nu tælle, hvor mange skridt de bruger til at gå de 20 meter. Eleverne kontrollerer antallet af skridt på vejen tilbage til start. Bruger alle i gruppen lige mange skridt? Hvem bruger færrest skridt? Hvem bruger flest? Hvor mange flere skridt?
 
Hvis eleverne vil, kan de hver især lære sig at tage 1-meter skridt - dvs. skridt, der er præcis en meter. Det er godt at kunne i denne øvelse - og i livet. De kan med målebåndet udmåle en meter på skovvejen og afmærke hver ende med en streg i jorden eller med sten. Bagefter kan hver enkelt fornemme med deres ben, hvor lang en meter er med et skridt. Og så kan de skridte af med 1-meter-skridt.
 
Samarbejde
Når en elevgruppe er klar til at blive sendt af sted, får de udleveret vejviser-sedlen. Gennemgå den nøje med dem.
 
Eleverne skal samarbejde med at afskridte afstandene således, at elev nr. 1 skridter de første 20 meter af, nr. 2 tager de næste 20 meter, nr. 3 skridter af op til 60 meter … osv. Eleverne afløser altså hele tiden hinanden.
 
For at holde styr på antallet af 20-meter strækninger, kan elev nr. 1 f.eks. have til opgave at sætte en streg i skovnotesbogen hver gang, der er skridtet 20 meter af – og/eller lægge 20’erne sammen, efterhånden som de gås. Elev nr. 2 kan holde vejviser-sedlen og nr. 3 kan holde et evt. kompas.
 
Alternativer
Hvis eleverne er for små til at kunne regne med større tal, kan du selvfølgelig lave en rute med kortere strækninger, som skal skridtes af.
 
Eleverne kan i stedet for skridt udmåle afstandene med et meterhjul, som giver en klik-lyd for hver meter. Meterhjulet kan selvfølgelig også bruges af de større elever.
 

Baggrund

Adgang i skoven
Eleverne vil det meste af tiden følge veje og stier. Til slut skal de dog ind i skoven for at finde skatten. Hvis I er i en privat skov, skal du have tilladelse til at gå udenfor veje og stier. Læs mere om adgang til skoven.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.