Vugge til vugge

I forløbet arbejder klassen undersøgende med vugge til vugge princippet.
Tegning af det tekniske kredsløb

Kort om vugge til vugge

I forløbet her arbejder klassen undersøgende med vugge til vugge princippet. De lærer om vugge til vugge design, undersøger den biologiske cyklus og den tekniske cyklus og designer selv vugge til vugge produkter.
 
Affald i Danmark
Hvert år smider vi danskere 15,5 millioner ton affald ud. Det svarer til at du og jeg og hver eneste dansker smider 2 ½ og 3 tons skrald ud om året. En del af det bliver genbrugt, noget bliver brændt og resten er så farligt at vi må gemme det som risikoaffald. I tabellen kan du se, hvad vi gør ved vores affald:
 
Samlet affald i DK 15,5 mill ton
Genbrug 65 %
Afbrænding 39 %
Giftigt affald som deponeres 6 %

Vugge til vugge
Hvad nu, hvis vi designede vores ting, så de, når de ikke skulle bruges mere, kunne skilles i alle deres bestanddele og genbruges helt? Det ville give os to muligheder:
 1. Vi ville spare verden for en masse affald
 2. Vi ville samtidig spare råstoffer som metaller, olie til plastik, glas, træ osv.
Vugge til vugge er en måde at tænke på. En måde, som måske kan hjælpe os af med vores affaldsproblem og hjælpe os til at spare på jordens ressourcer, så der er også er noget til fremtidens generationer.
 
Og så behøver det ikke at være så svært. Vugge til vugge foregår hele tiden i naturen. Det er bare at efterligne den.
 

Formål

 • Eleverne arbejder undersøgende og løsningsorienteret med menneskers affald - og affald i nature
 • Eleverne udforsker vugge til vugge princippet ved selv at designe ting, som kan genbruges fuldstændigt.
   

Forberedelse

Hvad er vugge til vugge
Sæt dig først ind i vugge til vugge princippet, så du kan gennemgå det for klassen. Du kan læse mere lige nedenfor, i afsnittet Baggrund i bunden af forløbet og på hjemmesiderne www.vuggetilvugge.dk eller http://www.mcdonough.com/cradle_to_cradle.htm
 
Her er en enkel gennemgang, som du måske også kan bruge med eleverne.
 
Efterlign naturens affaldssystem
Hvad sker der med affaldet ude i naturen? Hvor bliver efterårets blade f.eks. af? Hvorfor ligger de ikke og hober sig op i bjerge under træerne?
 
I naturen cykler næringsstofferne rundt mellem forskellige livsformer. Træerne laver fotosyntese. De optager CO2 fra luften og vand og næringsstoffer fra jorden, og sætter det hele sammen til druesukker og ilt. Energikilden er solens lys.
 
Når bladene falder af om efteråret, er det jo egentlig træernes affald. Det affald bliver til føde for en hel fødekæde af nedbrydere: små dyr (regnorm, bænkebidere, tusindben mfl.), bakterier og svampe. Nedbryderne lever af den energi som er i bladene – og de frigiver samtidig de næringsstoffer som er i bladene til jorden, og CO2 og vand til luften. Og så kan træet hente det hele igen.
 
I naturen er træets affald føde for nedbryderne. Og nedbrydernes affald er føde for andre nedbrydere, indtil alt er nedbrudt til sin mindste bestanddel, næringsstoffer, som går ind i den store cyklus igen.
 
Derfor hober affaldet sig ikke op. Solens energi driver hele denne cyklus.
 
Vugge til vugge - Den biologiske cyklus
 
Biologisk kredsløb. Plante vokser => Hare spiser plante => Når hare dør, nedbryder svamp hare til... =>  => Næringsstoffer: Mineraler + CO2 + vand => Træ optager næringsstoffer. Kredsløbet er sluttet.
Tegning: Eva Wulff.

 
Vugge til vugge
I naturen er der ikke noget affald. Vugge til vugge tanken efterligner naturens måde at håndtere ressourcerne, så de aldrig er affald, men næringsstoffer. Vi skal designe vores ting på en smart måde, så de, når de er udtjente, bliver til næringsstoffer – ikke til affald. 
 
Vugge til vugge peger på to kredsløb, som en udtjent ting kan gå ind i: Det biologiske kredsløb (se tegning ovenfor) og det tekniske kredsløb (se tegning nedenfor).
 
Vugge til vugge - det tekniske kredsløb
Det tekniske kredsløb. Et tv bliver lavet => TV bliver brugt => TV bliver skilt ad til tekniske næringsstoffer => alle dele bliver genbrugt. Tegning: Eva Wulff.
 
De to grundlæggere af ideen, den tyske kemiker Michael braungart og den amerikanske arkitekt William McDonough, skriver:
 
”Vugge til vugge konceptet handler om at skabe vores produkter på en sådan måde, at de ved slutningen af deres levetid bliver til næring for nye kredsløb.
 
Enten i form af ”biologiske næringsstoffer”, der let går tilbage til vandet eller jorden uden at afgive syntetiske materialer eller giftstoffer – eller som ”tekniske næringsstoffer,” der hele tiden cirkulerer som rene og værdifulde materialer inden for lukkede industrielle kredsløb.
 
For at dette kan lade sig gøre, må produkterne designes, så de kan skilles ad i rene materialer, der evner at recirkulere igen og igen, uden at miste kvalitet.”
 
Ren energi
Energien til at drive vugge til vugge processerne skal komme fra solen – som i naturen. Altså sol, vind eller andet.
 
Ansvar for fremtidens generationer
Ifølge Vugge til vugge tanken er affald altså ikke affald, men ressourcer. Hvis vi bare brænder det af – eller graver det ned i et hul i jorden på en losseplads, så stjæler vi fra fremtidens generationer.  For hvem har sagt, at vi har ret til at bruge det hele op?
 
Vi skal i stedet bruge vores intelligens, tænke kreativt – og designe vores ting, så de bliver produceret rent – og så de, når de er udtjente, kan skilles ad i ugiftige, rene materialer – kildesorteres – og bruges igen og igen og igen. Så er der også råstoffer til vores børn og børnebørn.
 
Opfindsomhed
Kerneelementet i vugge til vugge princippet er opfindsomhed. At se, at der er et problem, søge viden – og så opfinde nye måder at producere ting på – og skaffe sig af med dem. Det er ikke svært – det er en måde at tænke på, som eleverne skal afprøve i forløbet her.
 
Ideudvikling til vugge til vugge opfindelser
Hvis du gerne vil have at dine elever skal arbejde med ideudvikling på en struktureret måde, kan du finde ideer til hvordan i klimaforløbet ”Klima, opfindelse og innovation”.
 

Sådan gør du

Her er nogle ideer til aktiviteter. Du kan vælge dem ud, du synes er relevante for dine elever.
 
Undersøg vugge til vugge i naturen
Tag dine elever med i skoven. Tal sammen om kredsløbet af energi og næringsstoffer i naturen. Du kan se det beskrevet kort i Baggrundsafsnittet nedenfor. Del eleverne ind i grupper af 3 – 4 børn, og bed dem om at vise naturens kredsløb som en collage af naturting på skovbunden eller en skovvej.
 
Hvis det passer, så kan I undersøge nedbrydning i naturen af både naturens og evt. også menneskers affald med aktiviteten "Forsøg med nedbrydning". I kan også undersøge hvordan regnormen spiser og nedbryder med aktiviteten "Regnorm og nedbryding" eller "Hvad spiser regnorm".
 
Vugge til vugge i klassen
Bed eleverne om at tage forskelligt skrot og affald med hjemmefra. Det kan være gamle mobiltelefoner, lamper, stole, vækkeure, radioer, ting og sager, som skal smides ud.
 

Opgave 1: Vugge til vugge rapport

Del eleverne i grupper på 3 – 4 og bed dem vælge 1 – 2 ting, som de vil undersøge. De skal skille tingen ad og finde ud af, hvor mange forskellige materialer, tingen består af. De skal overveje hvad der sker med tingen – og alle de råstoffer som er i tingen, når vi smider den ud. De kan lave en vugge til vugge rapport for hver ting de undersøger. Du kan finde Vugge til vugge rapporten som kopiark i højre margin. Her er spørgsmålene:
 1. Hvem er med i gruppen
 2. Hvilken ting vil I undersøge
 3. Tegn tingen eller sæt et foto ind her:
 4. Kan I skille jeres ting helt ad? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke?
 5. Hvor mange forskellige materialer består jeres ting af?
 6. Kunne nogle af de forskellige materialer indgå i den biologiske cyklus? Hvis ja, hvilke? Tegn hvordan.
 7. Kunne nogle af de forskellige materialer indgå i den tekniske cyklus? Hvis ja, hvilke? Tegn og skriv hvordan:
 8. Hvad vil der ske med materialerne, når tingen bliver smidt væk?
 9. Hvordan kunne jeres ting tænkes ind i vugge til vugge ideen?


Opgave 2

Design selv en ting ud fra vugge til vugge princippet.
 
Nu skal jeres gruppe designe en vugge til vugge ting. Det vigtigste er, at I designer en ting, som er pæn og god at bruge. Tingen skal kunne holde længe. Når den er brugt op, skal den kunne skilles helt ad, og genbruges som enten biologiske næringsstoffer eller tekniske næringsstoffer.
 
Først skal I udvikle jeres ide sammen:
 • Sæt jer i gruppen med et stort stykke papir + en masse skrammel og værktøj.
 • Brug evt. mind map til at få og udvikle en ide til en vugge til vugge ting
 • Tegn en skitse af jeres ting.
 • Diskuter jeres ide, design, materialer og hvordan den kan blive en vugge til vugge ting med hinanden, læreren og andre.
 • Ret jeres ide til og gør den bedre – og find så en måde, I gerne vil fremlægge den på.
 • I kan bygge jeres vugge til vugge ting af gamle ting I har skilt ad.
  I kan bygge en model af træ, papir, sugerør, modellervoks eller noget andet.
  I kan tegne tingen i hånden eller på computeren.
 • Tegn også en tegning som viser, hvordan jeres designede ting kan blive genbrugt i den biologiske cyklus og/eller den tekniske cyklus.
 

Opsamling og reflektion

 • Fremlæg alle jeres nye vugge til vugge ideer for hinanden.
 • Lav en udstiilling om vugge til vugge på skolen – og vis jeres ting frem.
   

Baggrund

Vugge til vugge eksempler
Endnu er det ikke mange ting, som er designet efter vugge til vugge princippet – men tanken breder sig. Her er et par eksempler:
 
Gulvtæppefabrikken
På USA´s største gulvtæppefabrik har man opfundet en type nylon, som kan genbruges igen og igen. Gulvtæppefabrikken indsamler derfor gamle deres gulvtæpper og laver dem om til nye. De siger selv: "At Shaw, we believe that a thriving business looks a lot like a thriving ecosystem –interrelated, symbiotic and evolving. No waste - only food." Læs mere på vugge til vugge hjemmesiden: www.vuggetilvugge.dk
 
Think stolen
Det amerikanske firma Steelcase har designet 30 møbler som er certificerede vugge til vugge produkter. Et eksempel er Think-stolen. Den er designet til at kunne skilles ad i 44 dele med almindeligt værktøj. De 44 dele er rene materialer, metal, gummi, plastik, stof, som kan kildesorteres og genbruges eller komposteres. I stolen bruger de ikke lim til at sætte materialerne sammen, da det vil gøre det svært at genbruge materialerne bagefter. Udfordringen lige nu er at få udviklet en kildesortering – altså et genbrugssystem – hvor folk kan smide de forskellige dele. Der er vi rimelig langt i Danmark.
 
Think stolen. Du kan google den og læse mere om den på nettet.
 
Vugge til vugge bil
Bilproducenten Ford er i færd med at designet vugge til vugge bilen Ford U. For at kunne genbruge alle bilens dele, skal Ford vide præcis hvad alle dele i bilen indeholder og hvordan materialerne kan genbruges og opgraderes. Alle bilens dele er værdifulde ressourcer, som skal kunne genbruges uden at miste kvalitet.
 
Ford U. Du kan google bilen og læse mere om den på nettet.
 
Glas
Glas er et eksempel på et materiale, som i mange år har været et vugge til vugge produkt. I Danmark genbruger vi 99 procent af vores brugte glas. Det skal vi bare også gøre med mange andre produkter.
 
Træ
Træ er mere finurligt. Træprodukter, som f.eks. en stol, har ofte en lang levetid – og efter den kan træet genbruges på forskellige måder og til sidst kan det gå ind i den økologiske cyklus som kompost eller brænde.
 
Træ kan både gå ind i den tekniske og i det biologiske kredsløb. Her en liggestol i ask af Cecilia Sell Bjorvatn
 
Gummisko
Nike arbejder på at udvikle en vugge til vugge gummisko, som kan komposteres. De har også haft et projekt, hvor man kunne aflevere sine gamle sko, når man købte et par nye – og så blev skoene granuleret og brugt i basket-, tennis- og atletikbaner. 
 

 

Trinmål efter 6. klasse
Forløbet arbejder med følgende trinmål for natur-teknik efter 6. klasse
 
Nære omverden
 • sortere, udvælge og anvende materialer og stoffer, både syntetiske og naturskabte
 • undersøge, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige materialer og stoffer bruges
 • sammen, blandes sammen eller brænder
 • kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb.
Menneskets samspil med naturen
 • kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen
 • kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses, herunder forslag til spareråd i forbindelse med brug af vand og el og i forhold til anvendelse af vedvarende energi.
Arbejdsmåder og tankegange
 • formulere spørgsmål, fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser
 • planlægge, designe og gennemføre undersøgelser og eksperimenter med udgangspunkt i åbne og lukkede opgaver
 • designe og bygge apparater og modeller efter egne ideer og redegøre for form, funktion og hensigt
 • formidle - mundtligt og skriftligt - egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter og faglig læsning med relevant fagsprog og brug af forskellige medier.