Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen

Kort om vores blog

Vi hedder Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen. Vi har arbejdet med udeskole på Sophienborgskolen sammen og hver for sig gennem de sidste 12 år. I bloggen kan du læse om livet som udeskolelærere, finde ideer fra vores ude-undervisning – og bud på, hvordan udeskole kan udvikles.

Udeskole skal være enkelt, oplevelsesrigt og fagligt målrettet. Central og spændende er den didaktiske udfordring der er i at tage afsæt i fagenes trinmål og planlægge udeskole i en naturlig kontekst, så arbejdsformen passer sammen med den eksisterende klasserumsundervisning. Fokus er at trække oplevelser, observationer og læring fra udedagene ind til bearbejdelse i klassen.

Vores erfaring er, at vi, ved at inddrage nærmiljøet og verden udenfor klasseværelset i undervisningen, bidrager til elevernes udvikling til hele, dannede mennesker.

Udeskolehilsner
Charlotte og Ulrik

Seneste udgivet indhold

Viser  ud af