Historiske spor i det københavnske byrum

Filmforløb med fokus på: Historie er overalt omkring os. Kreativitet og bevægelse i historie. Opgør med det teksttunge historiefag. Forståelse for erindringssteder.

Forberedelse

Eleverne har forinden filmforløbet fået lagt et fælles fagligt fundament med en overordnet introduktion til Københavns historie og arbejde med begrebet erindringssted.

Eleverne præsenteres for kravene for filmarbejdet. Se opgaveformuleringen.

Sådan gør du

Der brainstormes fælles i klassen om, hvilke emner under Københavns historie, de synes kunne være spændende at arbejde med.

Der udvælges 5-10 emner (alt efter hvor stor klassen er), som eleverne så vælger sig ind på. Max 4 elever i hver gruppe.

Gruppearbejdet skal munde ud i en kort film om emnet. Opgaveformuleringen kunne lyde:

 1. I skal nu producere en film (5-10 min) om jeres emne.
 2. Filmen skal filmes med jeres telefoner.
 3. Jeres film skal lære den resterende klasse om jeres emne, så filmen skal selvfølgelig være intet mindre end fantastisk, interessant, humoristisk og grundig.
 4. Der skal filmes på mindst et erindringssted med tilknytning til emnet. Gerne flere forskellige.
 5. Filmen skal selvfølgelig generelt foregå på relevante steder. Den går altså ikke bare at sætte sig ind på McDonalds og spise cheeseburgere og fortælle om Christian 4.
 6. Alle gruppemedlemmer skal optræde på filmen.
 7. Der gives ekstra høje klapsalver for kreative indslag som udklædning og sjove punchlines.

Emneforslag kan være:

 • Københavns grundlæggelse
 • Besættelsestidens København
 • Magtens centrum
 • Christian 4.s by.

Arbejder en gruppe fx med Københavns grundlæggelse kunne erindringssteder der filmes være ridderstatuen på Højbro Plads eller Slotsholmen.

København er altså læringsarenaen og udvalgte erindringssteder er så kundskabskilderne.

Bearbejdning

Gruppernes film kan så fremvises for resten af klassen, og klassekammeraterne kan give feedback ud fra feedbackspørgsmål, fx 
 1. Blev du opmærksom på, hvilket/hvilke erindringssted(er) der var valgt? 
 2. Lærte du noget nyt? 
 3. Giver filmen dig lyst til at lære mere om emnet?
Derudover giver læreren selvfølgelig også feedback.
 
Der laves desuden løbende formativ evaluering, hvor læreren følger op på gruppernes arbejdsproces.

 

Forslag til videre arbejde

Forløbet kunne udvides til at inddrage andre fag, fx geografi om byplanlægning. Eleverne kunne få til opgave at overveje, hvilken funktion de udvalgte erindringssteder har for byrummet og dets befolkning i dag. Fx bruges Absalons ridderstatue i hverdagssammenhæng som et sted, hvor man sidder og spiser en isvaffel uden at tænke nærmere over statuens betydning. Men for tiden bruges den også i en julekalender, hvilket får flere til at tænke over og blive bevidste om dens historiske betydning. 
 
Forløbet kunne også laves som et tværfagligt forløb med fx dansk, mediefag, samfundsfag, geografi eller lign.

Fra forenklede fælles mål 7.-9. klasse: Kildearbejde Færdighedsmål: Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger. Vidensmål: Eleven har viden om kriterier for søgning af kilder Historiebrug Færdighedsmål: Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed. Vidensmål: Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed.