Video: Biodiversitet i bynatur

Hvad er vigtigt for biodiversiteten i bynaturen? Få svaret i denne film.

 

Måske ved du allerede, at biodiversitet handler om plads og forskellighed. Denne film handler om biodiversitet i bynatur, og her er plads og forskellighed også vigtigt.

Områder med bygninger, veje, jernbaner og lufthavne i Danmark, fylder tilsammen cirka lige så meget i landet, som skov gør lige nu. Det er altså en ret stor del af vores land, der er bebygget, og derfor er det vigtigt at vide, hvordan biodiversiteten har det her. 

Det kan lyde lidt mærkeligt at tale om biodiversitet i byen, når vi ved, at biodiversitet kræver plads til økosystemer, arter og gener, og at byen jo er et sted, skabt af mennesker, til mennesker.

Men faktisk, så kan biodiversiteten i en by, være højere end på dyrkede marker, hvor der næsten kun er plads til kornet. Det skyldes, at byen tit er mere forskellig end en kornmark. Det er den, fordi forskellige dele af byen, tilbyder levesteder, der minder om forskellige naturtyper. 

De høje huse og tagene minder om klippelandskaber, jernbaner minder om overdrev, og kirkegårde, parker og haver kan minde om skove eller enge. De forskellige dele af byen, tiltrækker forskellige dyr, der før levede uden for byerne. Her er et par eksempler:

Mursejlere som er en klippefugl, bygger reder i byerne, under tage eller i huller i muren om sommeren. Solsorten, der tidligere var en sky skovfugl, bor nu i byerne hele året og holder ofte til i haver og parker med frugttræer. 

Skimmelflagermus går i dvale om vinteren i revner på høje bygninger i byen, der minder om lodrette klippevægge. Og ræve, der før holdt til i skoven og det åbne land, fanger nu mus og rotter i byen, og finder føde i affaldsspandene. 

Byer er planlagte. Vi har bestemt, hvor og hvordan byen, vejen eller jernbanen skal være. Og mange steder også, hvor der skal stå træer eller gro planter. Alligevel er der også en uplanlagt natur i byen.

Prøv at tænke på planterne, der maser sig op igennem asfalten eller mellem fliserne, på lav og mos på mure i skyggen, eller nogle af de dyr, jeg fortalte om før.

Vi mennesker har altså planlagt og skabt byerne. Men vi er ikke den eneste art der lever her. Derfor bør vi give de andre arter så meget plads, som vi kan undvære i byen, og sørge for at skabe mulighed for levesteder og passager til dem.

Hvis vi gør det, kan byen blive et sted, hvor vi møder en lille bid af naturen i vores dagligdag og bliver mindet om hvor fantastisk, den er at være en del af.

Hvis du vil kigge på biodiversiteten et sted i byen nær dig, kan du finde inspiration og opgaver på Skoven i Skolen. 

Rigtig god tur!