Video: Biodiversitet i skoven

Hvad er vigtigt for biodiversiteten i skoven? Få svaret i denne film.

 

Måske ved du, at plads og forskellighed er vigtig for biodiversitet.

Denne film handler om biodiversitet i skov, og her er det også vigtigt, at der er plads og forskellighed.

Plads handler både om, hvor stor den enkelte skov er, men også om hvor tæt de ligger på hinanden. Hvis mange små skove ligger tæt nok til at plantefrø og dyr kan flytte sig fra en skov til en anden, så tæller de næsten som en stor. Og jo mere plads der er til skov, jo større mulighed er der for, at der er plads til forskellighed i skoven.

I dag er 1/7 af Danmark dækket af skov. Men vi har et mål om, at ¼ af landet skal være dækket af skov inden år 2100.

¼ skov, vil give meget mere plads til forskellighed end 1/7-del. 

Hvor gammel vil du være, når ¼-del af Danmark er dækket af skov? 

Og hvad tror du, vi skal have mindre af, hvis vi skal have mere skov? Marker, veje, byer?

Mange af de skove, der er i Danmark i dag, er plantede af mennesker. Træerne står på rækker, er af den samme slags og har samme alder. Derfor ser skovbunden næsten også ens ud i hele skoven, og der er derfor ikke meget plads til forskellighed. Plantede skove kunne se ud som på billederne her:

Måske har du set sådan nogle skove? Eller gået tur i en?

Hvis en skov i dag, får plads og lov til at være forskellig, vil den ikke se ud som på billederne før – men bestå af både nye, voksne, gamle og døde træer mellem hinanden. Der vil være områder, hvor træerne står tæt, og områder hvor de står mere spredt. Det giver forskellige mængder lys i skovbunden, og derfor vil der både gro planter, der trives i skygge og planter der trives i lys. 

Der vil også være store dyr, som hjortevildt der græsser, spiser nogle af planterne, bider i træerne og skraber i jorden. Det giver en skovbund, der nogle steder har helt bar jord, andre steder vil der være afføring fra de store dyr, og nogle steder vil planterne være høje og andre lave. 

Jorden vil heller ikke være helt lige og jævn, men være ujævn og have sten, vandløb og vandhuller. I de døde træer vil der leve en masse svampe, laver og smådyr. 

De mange forskellige levesteder for planter og smådyr vil give næring til mange forskellige større dyr. Og biodiversiteten i sådan en skov vil derfor være høj. Her kan du se billeder af skove, hvor biodiversiteten er høj. 

I Danmark har vi nogle skove, hvor biodiversiteten er høj, og nogle hvor den er mindre høj. Nogle steder, har man besluttet at give naturen virkelig meget plads til at være forskellig. I de områder, giver man naturen lov til at være helt i fred, og lader store dyr som f.eks. vild-heste eller kvæg leve frit i området, for at efterligne tiden, fra før, vi mennesker begyndte at dyrke skovene i Danmark.

Hvis du vil se på, hvordan biodiversiteten er, i en skov nær dig, skal du kigge efter plads og forskellighed. Hvor stor er skoven? Er der andre skove tæt på, og hvor mange forskellige levesteder er der i den?

På Skoven i skolen, kan du finde inspiration til, hvad du skal kigge efter.

Rigtig god tur!