Video: Biodiversitet i havet

Hvad er vigtigt for biodiversiteten i havet? Få svaret i denne film.

 

Måske ved du allerede, at plads og forskellighed er vigtigt for biodiversitet? Denne film handler om biodiversitet i havet, og plads og forskellighed er også vigtigt her. 

Danmark har rigtig meget kyst i forhold til hvor lille et land vi er og vores kyst er forskellig. Nogle steder møder havet stejle skrænter, andre sten og andre steder strandenge eller sandstrande. 

Havet dækker 2/3 af Jordens overflade. Det kan være svært for os mennesker at se, hvad der sker ude i havet, men der, er der også forskelligt. Vanddybderne er forskellige og det er vandets saltindhold også. Og ligesom der er forskelligt på land, er der også et forskelligt plante-, alge- og dyreliv i havet. Men desværre er forskelligheden og altså biodiversiteten i havene er blevet lavere.

Det er der flere grunde til: Bl.a. har vi brugt mange af de store sten, der var i vores stenrev, til at bygge huse og havne med, og fordi fisk er gode at spise, så har vi fisket meget, og nogle steder også på en ikke skånsom måde. Det har både gjort at der er færre fisk i havene, men også at havbunden, nogle steder er blevet ødelagt. Hvis dyrene ikke har nogle steder at gemme sig eller gyde, så bliver det sværere for dem at overleve. 
 

En anden grund til at forskelligheden i havene er blevet mindre, er at der er kommet for mange næringsstoffer ud i havet. Næringsstofferne kommer bl.a. fra landbruget og spildevand, og skylles ud i havet, især når det regner.   

Næringsstoffer er rigtig gode, når man vil have noget til at gro. Men når næringsstofferne løber ud i havet, så gror de små alger, der svæver rundt øverst i vandmasserne også rigtig godt. Og det er problematisk for biodiversiteten. -For når algerne gror godt, så skygger de for ålegræsset og tangen, og så trives både det og fiskene dårligere. Tang og ålegræs får ikke sollys nok og dør, og derfor har fiskene ingen steder at gemme sig.

Samtidig sker der det, at små alger ikke lever ret længe. -Så når der er mange alger, og der hele tiden også dør mange, så falder de ned på bunden, og der ligger de og rådner. Når noget rådner, bruger det en masse ilt. Og så kan ilten forsvinde i nogle områder af havet. Det kalder vi for iltsvind. Og når der ikke er nok ilt i et område, så forsvinder en del af livet. 

Som sagt er biodiversiteten i havet er blevet lavere, men der findes løsninger. 

Vi kan vælge at fiske mere bæredygtigt, hjælpe havbunden til at få det godt igen, og vi kan udlede færre næringsstoffer. -Og når vi gør det, så vil biodiversiteten blive højere igen.  

Når biodiversiteten i havet er høj, så er der nogle steder store områder med ålegræs og andre steder skove af tang, hvor dyr kan søge føde og gemme sig. Nogle steder er bunden dækket af sand, og her lever der dyr, der graver sig ned. Andre steder kan der være rev på bunden, dannet af sten, koraller eller muslinger, og her vil dyrene kunne leve på revet.  

De mange forskellige levesteder i havet er vigtige, for forskellige dyr er tilpasset forskellige levesteder.  For eksempel lever en rødspætte på sandbunden, mens en tangnål trives i ålegræsset, og en stenbider kan findes i stenrevenes tangskove.

-Selvom biodiversiteten i havet er blevet lavere, er der heldigvis stadig liv at se på mange steder. 

Hvis du vil ud at se på noget af det liv, så kan du på Skoven i Skolen finde inspiration til, hvad du skal kigge efter, og hvordan.

Rigtig god tur!