Mål en bygning op

Mål en bygning op - fx Bovbjerg Fyr. Mål omkreds, areal, målestoksforhold og tegn bygningen.
Foto af Bovbjerg fyr med fyrmesterens huse ved sin side

Kort om forløbet

Ideen er at bruge de tilgængelige udeområder, samt de spændende bygninger i jeres område, til en udfordrende undervisning, hvor eleverne undersøger og arbejder med geometri. Forløbet er udviklet og afprøvet ved Bovbjerg Fyr, som består af et tårn og flere huse til fyrmester og fyrmesterassistenter. Det kan genneføres alle steder, hvor der er bygninger.
 
Eleverne fremstiller selv en meterstok. De samarbejder i uderummet, hvor de bygger forskellige polygoner og arealer på jorden. De tegner i målestok på papir. Senere går eleverne op i bygningen (her Fyret), hvor de tegner en skitsetegning af bygningerne set fra oven. De måler bygningernes omkreds med meterstokkene og tegner dem i mindre målestok.
 
Når eleverne bruger meterstokken får de en fysisk fornemmelse af mål, som huskes, væk fra papiropgaverne og udenfor skolens mure.
 

Formål

Aktiviteterne tilgodeser Fælles mål og trin for 2009 for matematik og giver anledning til at anvende matematik på flere måder med hoved, krop og hjerne og gå i dialog med og om matematik. De praktiske problemstillinger giver mulighed for at inddrage både formelle og uformelle repræsentationsformer samt bruge allerede etableret viden og kunnen. Eleverne kommer til at forstå omkreds, areal, måling, målestoksforhold og tegning og deres fysiske udtryk ved at arbejde med virkelige ting i uderummet.
 

Forberedelse

Hver elev fremstiller en meterstok i træ med angivelse af alle centimeter, fx 10érne i rød og de andre tal i sort (trælister fås på en tømmerhandel, affaldstræ fra leveret træ). I kan folde en ”lille bog” til notater og tegninger af A3 strimler.
 

Sådan gør du

Før aktiviteterne ude:
  • Fremstil en meterstok
  • Fremstil en ”lille bog” til noter
 
Ude på stedet:
Eleverne inddeles i grupper af 3-5 børn, der hver har sin meterstok med.
 
Opgaver på jorden
  • Lav polygoner med meterstokkene: Lav trekanter, firkanter, femkanter, sekskanter og syvkanter.
  • Lav kvadratmetre med meterstokkene: 1, 2, 3, 4, 5 og 6 m2
 
Opgaver på papir
  • Tegn jeres polygoner og kvadratmeter
 
Gå op i Bovbjerg Fyr (eller ind i den bygning I har valgt)
  • Tegn en skitsetegning af bygningen set fra oven. Husk at vise, hvor nord, syd, øst og vest er på din skitse.
 
Undersøg bygningen udefra
  • Mål omkreds af bygningen og skriv målene på skitsetegningen
  • Tegn bygningerne set fra siden (ekstraopgave)
     

Baggrund

Udematematik
Når børn får lov til at anvende matematikken i virkeligheden med deres egne fremstillede produkter, kan læringen lagres bedre i hukommelsen. I uderummet forstærkes dette, fordi kroppen kommer i bevægelse.
 
Meterstokke
Meterstokken kan efter forløbet bruges til nye opgaver. De hjælper børnene med at huske læringen, fordi børnene selv har fremstillet og anvendt dem tidligere. Meterstokkene kan stå i en kurv i klasselokalet, klar til brug. Efterfølgende kunne en skridttæller anvendes på forskellig vis.
 
Forslag til videre arbejde
Se eventuelt bogen: UDEMATEMATIK - med åbne sanser - Udgivet i forbindelse med Matematikkens Dag den 18. november 2010, Danmarks Matematiklærerforening, 96 sider incl. 1 CD - Forfattere fra hele landet, ISBN: 978-87-92637-00-0.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.