Byer og mennesker, der forsvandt i havet

Besøg Agger kirkegård og stranden, hvor eleverne lærer om, hvordan havet kunne påvirke menneskers liv for lidt over hundrede år siden.
Man kan lære meget om menneskers liv i gamle dage på Agger kirkegård. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

  • Print og laminér bilagene.
  • Det kan være en fordel, at man hjemmefra har arbejdet med Indre Mission og Grundtvig, samt talt om, hvordan en hverdag i slutningen af 1800-tallet adskiller sig fra nutidens hverdag.

Opgaven

Eleverne præsenteres for Agger kirkegård og det omkringliggende område med historiske spor af en barsk fortid, en fællesgravsten og et møde med havet. Gennem dialogisk undervisning og brug af billed- og kortkilder, udforsker eleverne fortiden og lærer om menneskers liv i Agger i gamle dage, hvor havet på godt og ondt var noget helt centralt.

Sådan gør du

1. Besøg på kirkegården
a) Klassen tager på Agger kirkegård, hvor de inddeles i grupper à ca. 3 personer. I grupperne læser eleverne nu læsearket højt og besvarer derefter arbejdsspørgsmålene. I fællesskab gennemgås nu arbejdsspørgsmålene.

b) Efterfølgende ser klassen på fællesgraven fra 1893 og læreren kan spørge ind til hvordan en lille fiskerlandsby kunne miste så mange mænd på én gang og hvordan det mon har påvirket samfundet.

På gravstenen står forskellige stednavne ved de afdøde personers navne. Flere af stednavnene er steder, der ikke længere eksisterer, da de er skyllet i havet. Her kan man evt. komme ind på kirkens historie, der involverer en flytning i 1838. (se links under "baggrundsviden")

c) Klassen ser nu på de kort over Agger/Harboøre Tange, der findes i Bilag 2. Det kan være lidt svært at læse teksten, men på siden med seks grønblå kort kan man på Kort nr. 1 se ”Nabe”, ”Boulum/Bollum”, ”Ø Tofte” og ”Ny Tofte”. På kort nr. 2 kan man se ”Toft”, ”V. Agger” og ”Øster Agger”. Kirkegården ligger i Øster Agger, som nu kaldes Agger. Vester Agger er forsvundet i havet. På de seks kort kan man se, hvordan havets kræfter ændrer på landets udseende. I 1825 skete det store gennembrud ved Agger, da en stormflod skyllede gennem tangen og dannede Agger Kanal. Senere sandede Agger Kanal til og lidt mod syd dannedes Thyborøn Kanal, der nu er sejlrende og giver adgang til Limfjorden fra vest.

d) Giv nu eleverne arkene med billeder (bilag 3). Gennemgå hvert billede og tal om, hvad man kan se på billederne.

  • Side 1: Se forskellene på de beskedne fiskerhus og den store strandgård.
  • Side 2: En fisker med fiskekurv og forskellige bygninger i Agger.
  • Side 3: Gennembrud af tangen. Hvordan mon det har været, at havet pludselig kunne fjerne landet, hvor man boede? En redningsaktion. Hvorfor har man haft brug for et redningsvæsen og hvilke farer kunne det indebære at være redningsmand?
  • Side 4: Fiskerne flytter hele bygninger væk fra havet. Hvordan mon det har været at skulle flytte af frygt for, at havet ville skylle huset væk. Kystsikring bygges.

2. Gåtur gennem Agger
Instruér eleverne i, at de nu skal se efter spor fra de forsvundne fiskerbyer Nabe, Bollum, Aalum, Tofte og Vester Agger. På kortet (bilag 4) kan du se, hvor der er spor gemt i vejnavnene.

3. Evt. besøg i fiskerhuset i Agger
I fiskerhuset i Agger er der mulighed for at anskueliggøre, hvordan livet for lidt over hundrede år siden har været. Vær opmærksom på, at der er begrænsede åbningstider.

4. Byg en fiskerlandsby anno 1880-1895 på stranden
Når I kommer ned på stranden, så finder I et godt sted, hvor hver gruppe afmærker et område. På det sted bygger grupperne nu deres egen model af en fiskerlandsby.

Landsbyen skal indeholde: Fiskerhuse, strandfogedgård, redningsstation/redningshus, kirke med kirkegård, landingsplads og signalmast.

Efter at have bygget landsbyer skal hver gruppe præsentere sin landsby for de andre. Hver gruppe forklarer, hvad der er hvad i landsbyen.

Kristendomskundskab efter 6. klasse:

  • Eleven kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold.

Historie efter 6. klasse:

  • Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie.