Soldaterliv

De tyske soldater sad ofte ensomme og kedede sig i de store bunkere i Hanstholm under 2. verdenskrig. Forløbet giver eleverne en oplevelse og indsigt i et soldaterliv.
Gammelt fotografi af tyske soldater. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

 • Aftal med Bunkermuseum Hanstholm, at I kommer, og at I gerne vil have en rundvisning. Fortæl, at I skal arbejde med ”Soldaterliv”.
 • Print arbejdsark.
 • Medbring lommelygter. En til hver gruppe er nok.
 • Bed eleverne have praktisk tøj og fodtøj på, der kan tåle at blive beskidt.

Opgaven

Undervisningsforløbet giver eleverne et indblik i soldaternes tilværelse under deres udstationering i Danmark under anden verdenskrig.

Eleverne arbejder med at:

 • Omsætte sanseindtryk til ord og digte.
 • Forestille sig ”soldaterlivet” under 2. verdenskrig.
 • Samarbejde og fremlægge mundtligt.

Forløbet er delt op i seks dele:

 1. Forberedelse af besøget på Bunkermuseum Hanstholm.
 2. På museumscentret skal eleverne først, gennem sanseindtryk, opleve en tysk kanonbunker. Eleverne skal selv gå rundt nede i en mørk bunker med eller uden lommelygte for at se, lytte, røre og lugte. Bunkerens placering under jorden, størrelsen og indretningen vil give forskellige indtryk.
 3. Herefter skal eleverne have en rundvisning af en af museets formidlere, hvor der fortælles om soldaternes liv, og hvor eleverne kan stille spørgsmål.
 4. Eleverne skal herefter på egen hånd gå rundt i udstillingen. Her skal de udvælge tre ting/genstande, som de vil vide mere om.
 5. Forskellige ord fra de to første opgaver skal bearbejdes til et lille digt, sang/rap eller teaterstykke, som elever laver og fremfører på klassen.
 6. Som afslutning vurderer eleverne selv deres læring i arbejdsark ”Tegn på læring”.

Husk! Det er koldt, ujævnt, mørkt, beskidt og fugtigt inde i bunkeren. Husk derfor praktisk tøj og fodtøj.

Sådan gør du

1: Hjemme i klassen
Fortæl eleverne om forløbets indhold, og hvad de skal lære. Brug arbejdsark ”Tegn på læring”. Udlever evt. allerede nu ”Arbejdsark-elever”.
Forbered evt. spørgsmål til formidleren på museet. Tal om, hvad eleverne er nysgerrige på.
Inddel klassen i 3-4-mandsgrupper.

2: På Bunkermuseum Hanstholm.
2.A: På opdagelse i Bunker 4.
Hele klassen går samlet op til indgangen af bunker nr. 4. Her gøres eleverne opmærksom på, at de i hver gruppe skal forsøge beskrive for hinanden, hvad de ser, hører, lugter og ’føler’, imens de bevæger sig rundt dernede.
Sanseindtrykkene skal eleverne bruge i den efterfølgende opsamling.

Aftal et tidspunkt efter ca. 10 minutter, hvor alle mødes inde midt i bunkeren (cirklen), hvor kanonen har været placeret. Her laver I en fælles opsamling op på alle sanseindtrykkene. Hvordan oplevede eleverne bunkeren?

Opgave i ”Arbejdsark-elever” besvares efterfølgende.

2.B: Rundvisning på Bunkermuseum Hanstholm (ca. 45 minutter)
En af museets formidlere tager klassen med på rundvisning i museumsbunkeren. Her fortælles om soldaternes liv under krigen. Husk at lave en aftale med museet på forhånd.
Hvis klassen har forberedt spørgsmål, kan grupperne skrive svar på deres spørgsmål i arbejdsarket under opgave B.

2.C: Grupperne undersøger udstillingen
Grupperne slippes løs i museumsudstillingen. De skal udvælge tre interessante ting/genstande, og beskrive dem i arbejdsarket under opgave C.

3: Hjemme i klassen igen
’Soldaterlivs-festival’ opføres i klassen.

Grupperne får 30 minutter til at skrive og forberede opførelsen af et lille teaterstykke, et digt eller en kort sang/rap, som skal handle om ”En dag i et soldaterliv”.
Retningslinjerne og opgaven er uddybet i opgavearket under opgave D.

Hver gruppe skal opføre deres resultat for resten af klassen.
Kår evt. en vinder. Den gruppe der får det største bifald kåres til ”Vinder af Soldaterdysten”.

Afslut med at lade eleverne vurdere deres læring. Brug arbejdsark ”Tegn på læring”.

Supplerende opgaver og undervisningsforløb

Dansk:

 • Eleven kan samtale om teksters budskaber.
 • Eleven kan gengive hovedindholdet af fagtekster.
 • Eleven har viden om visualiseringsformer.

Historie:

 • Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering.
 • Eleven kan konstruere historiske fortællinger.
 • Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden.
 • Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier.