Vi fiskede fra Vorupør

Besøg Vorupør Museum og lær om hvordan børnene i Vorupør i gamle dage var en vigtig brik i fiskeriet.
Fiskere ved Vorupør. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

 • Aftal besøgstidspunkt med Vorupør Museum på tlf. 97 93 88 50 (Thisted Museum: 97 92 05 77).
 • Print billedblad.
 • Skaf male/tegnegrej.

Opgaven

Hvilke livsvilkår havde et Vorupør-barn for 100 år siden? Omdrejningspunktet for undervisningsforløbet er hverdagslivet for Vorupør-børnene i gamle dage. Eleverne lærer om børnenes arbejde i fiskeriet, maden, huset, familielivet, tøjet, fritiden og troslivet.

På Vorupør Museum kan eleverne med egne øjne se udstillede genstande fra dengang fiskeriet var omdrejningspunktet i Vorupør. Eleverne skal sætte ord på nogle af de livsvilkår man havde som barn i et fattigt fiskersamfund. Eleverne skal med inspiration i museets udstilling samt det tilhørende billedblad fortælle en historie om vilkårene for en fiktiv fiskerfamilie fra fortidens Vorupør, samtidig med at de skal tenge/male et portræt af en pige/dreng fra dengang.

Der kan fokuseres på forskellige områder under besøget på Vorupør Museum. Eleverne kan fokusere på at lave mad fra gamle dage, ligesom de kan høre om troslivet på den nærliggende kirkegård, eller på det praktiske arbejde i forhold til fiskeriet. Dette aftales nærmere med Vorupør Museum.

Sådan gør du

Arbejd med elevernes forforståelse. Hvad ved de allerede om emnet?

Eleverne skal se og læse billedbladet der findes længere nede.

Besøg Vorupør Museum og evt. landingspladsen i Nørre Vorupør.

Eleverne tegner/maler et portræt af en pige eller dreng, der levede i Vorupør i gamle dage samtidig med de skriver en historie om vedkommende som læses for resten af klassen. Dette kan laves enelktvis, parvis eller i små grupper.

Forforståelses-delen
Inddel klassen i grupper på fire, som igen består af to makkerpar.

Tænk: Start med, at alle eleverne individuelt får 2-3 minutter til at tænke evt. skrive, hvad de ved om fiskeriet i Vorupør.

Par: Lad eleverne to og to fortælle hinanden, hvad de ved. Fortæl dem, at de skal lytte godt efter, fordi de bagefter skal fortælle, hvad makkeren har sagt.

Del: I firmandsgrupper eller samlet i hele klassen fortæller de nu, hvad de ved om fiskeriet i Vorupør.

Når eleverne har set museet og hørt om fiskeriet og familiens hverdag, er det deres opgave at stykke en fiktiv historie sammen om en pige eller dreng på deres egen alder, som boede i Vorupør i gamle dage. Hvordan ser hverdagen ud? Hvilke fritidsinteresser har hun/han? Hvordan går det i skolen? Hvad vil hun/han gerne være når hun/han bliver stor? Hvilket tøj havde de på? Ud fra dette skrives en historie om den fiktive person, og det tegnes eller males et billede af hende/ham. Sidstnævnte kan både foretages på skolen eller på Vorupør Museum. Tilbage i klasseværelset samles der op og besøget bearbejdes.

Billedkunst efter 5. klasse:

 • Eleven kan formidle viden med billeder.
 • Eleven har viden om layout og billeders kommunikative funktion indenfor andre fagområder.

Billedkunst efter 5. klasse:

 • Eleven kan tilføre tegninger stemning med lys og skygge.
 • Eleven har viden om tegneteknikker til at udtrykke lys, skygge og dybde i billeder.

Historie efter 4. klasse:

 • Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion.
 • Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu.

Historie efter 6. klasse:

 • Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie. 
 • Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie. 

Historie efter 9. klasse:

 • Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier.
 • Eleven har viden om historiske scenariers funktion.