Digte i skoven - litterær analyse

Elever skriver digte i skoven - og samler en digtsamling.
Digte i skoven er et forløb til dansk 3.-9. klasse. Foto: Rasmus Riskjær-Smidt.

Digte i skoven

Sådan gør I

 • Eleverne går samlet ud i skoven og diskuterer i par, den natur de bevæger sig igennem. 
 • I samles - og eleverne får udleveret skrivemapper med kopiark til at lave en litterær analyse . 
 • To og to finder eleverne et dejligt sted i fred for andre par. Her bruger de cirka 25 minutter på at laver deres naturanalyse. 
 • I samles - og eleverne fortæller, hvad de har opdaget.
 • Til sidst går parrene tilbage til det sted, hvor de lavede analysen og skriver et digt - evt. med udgangspunkt i deres analyse.
 • Eleverne samles - og læser digte højt for hinanden. I kan også gå ud til de forskellige steder og høre de nye digte.

Digtsamling 

Alle digte med navne på forfattere sendes via sms til læreren/naturvejlederen, der efterfølgende sammensætter det hele til en digtsamling. Læreren/naturvejlederen - eller en gruppe af elever - tilføjer en overskrift til hvert digt, samt redigerer åbenlyse stave/slåfejl. 

Se film

Film om forløbet kan ses HER.

Forløbet understøtter kompetencemål - Dansk:

 • Eleven har viden om enkle fremstillings­processer.
 • Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på.
 • Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten.
 • Eleven har viden om metoder til medskabende arbejde.
 • Eleven har viden om fremstillingsprocesser.
 • Eleven kan tilrette­lægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre.
 • Eleven kan anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af tekster.

Forløbet understøtter kompetencemål - Natur/Teknologi:

 • Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.
 • Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr.