Firkantet historie på stranden

Eleverne skriver korte tekster på stranden og bruger dem til firkantede historier.
Bliv Skjoldunge fjordens liv og stenrev. Foto: INSP Media

Formål

 • At børnene har fået værktøj til at udfolde deres fantasi og kreativitet i skrivning og billedudtryk.
 • At skabe progression i børnenes skrivearbejde med metoden procesorienteret skrivning.
 • At lære at give hinanden positiv og konstruktiv respons på hinandens historier.
 • At acceptere hinandens forskellighed.
 • At motivere børnene til at integrere korrekt sprog i skrivningen.
 • At opleve nuet med alle sanser og omsætte oplevelserne til en skriftlig og visuel historie.
 • At opleve og erfare de forskellige zone- biotoper på stranden.
   

Forberedelse

Optakten til udeskoledag vil være en didaktisk overvejelse for den alsidige undervisning. Her er forarbejde til udeskoledagen.
 
1. En firkantet historie 
Læreren læser en firkantet historie op af Louis Jensen. Klassen fortolker den firkantede historie i fællesskab. Hvad skriver Louis Jensen om? Hvilke indre billeder får vi af teksten? Er der en skabelon de firkantede historie skrives i?

2. Skabelon for en firkantet historie
Gennemgå på tavlen, hvilken skabelon Louis Jensens benytter til sine kortfattede tekster og hvordan historien bygges op. Er der et budskab eller er det det rene fantasi?
 
Inden børnene komme med deres oplæsning skrives 4 felter på tavlen:
 • Indledning
 • Det overnaturlige
 • Det skøre
 • Et budskab
3. Skriv kreativt
For at få børnene til at skrive kreativt og med et nuanceret sprog, kan du dele forskellige firkantede historier ud i klassen. Børnene læser historierne i tomandsgrupper og forbereder, hvordan de vil fremlægge deres oplæsning for de andre i klassen. Under oplæsningen peger det andet barn på, hvor oplæseren er i historien - og på den måde fastholder den fremlæggende gruppe tilhørendes opmærksomhed. Efter hver historie tales kort om fortolkningen.

4. Lær forfatteren at kende 
Som hjemmearbejde, eller hvis der er tid i skolen, kan eleverne søge på Louis Jensen på internettet og finde informationer om forfatteren.
 

Sådan gør du

Tag ud på stranden og skriv firkantede historier.
 
Tværfagligt forløb
Du kan gennemføre forløbet som tværfagligt udeskoleforløb mellem natur-teknik, billedkunst og dansk.
 
NATUR-TEKNIK
Hvad finder vi på stranden af biotoper? Planter, smådyr, tang og alger. Hvilken zonering oplever i på strandbredden? Hvad betyder strandmiljøet for planter og dyrs livsbetingelser?
 
DANSK
Eleverne bruger procesorienteret skrivning til dagens firkantede historier. Se nedenfor.
 
BILLEDKUNST
Mal et maleri eller lav en collage, der underbygger og illustrerer fortolkningen af din firkantede historie og dine oplevelser og iagttagelser på stranden. Collagen kan kombineres med maling og ting fra stranden der limes fast på billedfladen.
 
Udkast: 1: Sans, få ideer og skriv
Iagttag omgivelserne omkring dig - stranden, havet, planter, fugle, vind, dufte. Oplev med dine sanser og gengiv dine oplevelser via den kortfattede firkantede historie.

Du kan bruge mindmap til at få styr på dine sanser og ideer til en historie.
 
Skriv første udkast på stranden, hvor tidspresset er stort. Læg vægt på indhold, se bort fra stavefejl.
 
Børnene læser deres tekster op for hinanden. De skal lære at give positiv og konstruktiv respons. Først respons på indhold, hvor børnene også lærer at acceptere hinandens forskellighed og at det er forfatteren der ”ejer” historien.
 
Dernæst giver læreren respons på stavefejl og grammatiske sprogfejl.
 
Udkast 2: Skriv igen - og lav kunst
Børnene skriver historien færdig på stranden og maler et lille maleri eller laver en collage til den (se billedkunst ovenfor).
 
Udkast 3: Bearbejdning på computer
I skolen skriver børnene den færdige historie på computer, så det fremstår i et godt layout med en god læsbarhed. Teksten skal suppleres med en eller flere illustrationer, maleri eller collage, som underbygger teksten.
 
Offentliggørelse
Efter godkendelse af læreren, fremlægges historien fra projektor i klassen og collage/maleri og historie hænges op i klassen. Produktet fotograferes og offentliggøres i præsentationsmappen på elevintra.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.