Dilemmaspil om Vorupør Fiskercompagni

Dilemmaspiletl tager jer tilbage til august 1887, hvor en flok fiskere mødes hos én af fiskerne privat, for at drøfte etableringen af Vorupør Fiskercompagni.
Sort/hvid-fotografi af Vorupør fiskercompagni. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

 • Print Baggrundstekst og læs den selv før besøget. 
 • Print desuden Dilemmakort, Rollekort, Spillevejledning samt Vorupør Fiskercompagnis Vedtægter.
 • Spillevejledningen bør også læses af læreren, uanset om der bruges en spilvejleder eller ej. Hvis der spilles uden en spilvejleder, kræver det at læreren sætter sig grundtigt ind i historien.
 • Læreren kan med fordel se DR-dokumentaren "For enden af molen" der omhandler Jens Munk Poulsen og Fiskercompagniet.

Opgaven

Dilemmaspillet stiller eleverne overfor forskellige dilemmaer, der relaterer sig til især moral, økonomi og familie-forhold.

Målgruppe og forforståelse
Målgruppen for dilemmaspillene er elever i udskolingen (7. – 9. klasse). Det er hensigten, at spillet spilles i forbindelse med et besøg på Vorupør Museeum, hvor eleverne vises rundt og opnår kendskab til forholdene for befolkningen på denne egn i tiden omkring 1887.

Eleverne bør opnå en forforståelse for fiskernes status i samfundet på den tid, deres økonomiske og sociale vilkår, de farer der var forbundet med at være fisker, Indre Mission og andre vækkelsesbevægelser.

Eleverne må dog, om muligt, IKKE kende til Fiskercompagniets stiftelse, hvad angår de regler, der blev indført, hvor mange der blev medlemmer, compagniets videre udvikling, osv., da det vil påvirke elevernes valg i spillet.

Til at skabe denne forforståelse hos eleverne kan de læse baggrundsteksten om Vorupør på til 1887 som giver dem en forståelse for fiskernes situation - uden at for mange detaljer omkring Compagniet afsløres.

Sådan gør du

Spilvejlederen
Spillet ledes af en spilvejleder, der kender spillet og rollerne. Hvis spilvejlederen ikke kender eleverne på forhånd, bør spilvejlederen drøfte med elevernes lærer, hvordan rollerne skal fordeles, da sværhedsgraden/kompleksiteten/kravene til rollerne varierer. Læreren kan fungere som spilvejleder, hvis hun/han inden spillet sætter sig grundigt ind i emnet, spillets gang og de forskellige roller.

Baggrund/handling
Spillets handling finder sted den 20. august 1887 i Sønder Vorupør. Eleverne skal agere fiskere, der er forsamlet i Jens Christian Andersen Finks hjem. Initiativtageren til mødet er Jens Munk Poulsen, en skolelærer og tidligere fisker. Jens Munk Poulsen foreslår, at der stiftes et åndeligt og timeligt fællesskab af fiskere i Vorupør, der skal sikre tryghed og velstand for fiskerne. Fællesskabet, Fiskercompagniet, skal være et indremissionsk fællesskab, hvor fangst, både og redskaber - samt indtægter - fordeles ligeligt mellem medlemmerne.

Rollerne
Eleverne skal – i deres roller som forskellige fiskere – tage stilling til, hvilke regler der bør gælde i et sådant fællesskab, ligesom de til slut skal beslutte, om de vil melde sig ind i Fiskercompagniet.

Der findes følgende roller:

 • Jens Christian Andersen Fink: Mødeleder.

Et "ekspertpanel" bestående af:

 • Lærer Jens Munk Poulsen: Initiativtager, præsenterer sin holdning.
 • Fisker Jens Munk Madsen: Præsenterer sin holdning.
 • Strandfoged Jens Poulsen: Præsenterer sin holdning.
 • Fiskeeksportør Knud Jensen: Præsenterer sin holdning.

Fiskere bestående af:

 • Christen Balsen Jensen
 • Niels Pedersen Knudsen
 • Jens Christian Madsen
 • Kresten Jensen Munk
 • Jens Chr. Hede Christensen

Efterspil (på museet eller i klassen)
Til slut tales der om, hvilke regler der kom til at gælde i Fiskercompagniet og lidt om den udvikling og de konsekvenser, compagniet fik for fiskerne i Vorupør. Her vil det være oplagt at kigge på Fiskercompagniets første nedskrevne vedtægter. Som en afrunding kan der bruges en lille halv time på at se DR-dokumentaren "For enden af molen".

Se også