Salmer i naturen - og om naturen

Lær salmer. Syng dem i naturen. Brug mobiler eller I-pads og Book Creator til at illustrere salmerne. Og digt videre på dem.
Pige fra Osted Friskole til Fredagsvalg. Foto: Malene Bendix.

Kort om forløbet

Både i faget kristendomskundskab og dansk skal der arbejdes med salmer og salmedigtere. Da mange af vores kendteste morgensalmer handler om fugle og sol og natur, er det oplagt at gå med børnene ud i den natur, der skrives om, og måske endda selv lade dem digte videre.

I forløbet her er det foreslået, at I bruger programmet Book Creator eller lignende på I-pads, men du kan lige så godt vælge at lade børnene fotografere med deres mobiler, og lave en udstilling efterfølgende i klassen.

Forberedelse

Før forløbet skal I i klassen have talt om salmer og salmedigtere. Især er B.S. Ingemanns morgensange gode at arbejde med, men også Brorson ”Op al den ting som Gud har gjort” er meget oplagt at inddrage, særligt hvis man vil tale om skabelse og forståelsen af Guds magt i kristendommen.

Få tjek på gear og grej.

Sådan gør du

I skoven

Vælg en eller flere salmer, som eleverne kan vælge i mellem. Del klassen i grupper med 2 – 3 elever i hver gruppe, alt efter hvilken salme de har valgt.

Øvelse

  • Lad eleverne tage et enkelt billede, der beskriver et vers eller en strofe i den valgte salme.
  • Tal samlet om (eller grupperne 2 og 2 imellem), hvorfor netop det billede beskriver verset godt.

Hovedopgave

  • Lav en bog, der med billeder, lyd, filmsekvenser og på skrift viser salmens indhold. Der er ikke kun naturbilleder i salmen, så det kræver fantasi at illustrere alle versene. I kan lave bogen samlet - eller eleverne kan lave bøger i grupper.
  • Forslå evt., at eleverne digter et vers mere, ud fra et motiv i skoven, der ikke er nævnt i den oprindelige salme. De kan digte en og en - eller i grupper.

Bearbejdning i klassen

Efterfølgende fremlægges ”salmebøgerne” i klassen. Tal med eleverne om, hvorfor salmedigteren har valgt at bruge så mange naturbilleder i sin salme.
 

Forslag til videre arbejde

Fremlæggelse af ”salmebøgerne” eller collagerne i klassen, evt. samtale om skabelsesfortællinger eller arbejde med Guds som hersker i andre religioner.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.