Fra model til virkelighed

Eleverne skal på Bunkermuseum Hanstholm arbejde med størrelsesforhold og målestok på en model af en kanon og den rigtige affyringsplatform for kanonen udenfor.
Undersøg Klitmøllers geomorfologi på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Forberedelse

Husk at aftale med Bunkermuseum Hastholm, hvornår I kommer.

Det er muligt at bestille en rundvisning af museets ansatte mod betaling. For skoler i Thisted Kommune er entre gratis.

Eleverne skal have arbejdet med størrelsesforhold og målestok på forhånd.

Opgaven

På Bunkermuseum Hanstholm arbejder eleverne med størrelsesforhold og udregning af areal og rumfang på en model  inde på museet og den rigtige affyringsplatform udenfor.

Sådan gør du

1. Introduktion

Tal med eleverne om læringsmålene, og hvordan de skal arbejde med dem.

På Bunkermuseum Hanstholm præsenteres modellen indenfor og den rigtige affyringsplatform udenfor.

På grund af manglende plads ved modellen skal nogle af eleverne arbejde med andre opgaver i mellemtiden. Se forslag under "Kan suppleres med opgaver".

Hver gruppe på tre personer udstyres med hjælpemidler fra materialekassen, som kan lånes af Bunkermuseum Hanstholm. Se materialelisten under arbejdsark. 

2. Opmåling, udregning og tegning

Hver gruppe arbejder med opgaverne i "Elev-arbejdsarket". Se under Arbejdsark.

3. Afslutning 

Opsamling for hele klassen med sammenligning af regnemetoder, udregninger og resultater. Hvilke metoder brugte de forskellige grupper for at få et præcist resultat?

Fandt de frem til de samme resultater?
Diskuter hvorfor/hvorfor ikke?

Læs også

Viser  ud af 

Forslag til læringsmål i matematik efter 6. klassetrin:

  • Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser.
  • Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser.
  • Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved rumlige figurer.
  • Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal.
  • Eleven kan anslå og bestemme rumfang.