Forståelse og brainstorm

For at få aktiveret elevernes passive og aktive viden om Nationalpark Mols Bjerge kan man starte med at lave en brainstormaktivitet. Det er med til at skabe en forforståelse som et stillads til at bygge mere viden på.
Foto: Skoven i Skolen.

Forberedelse

  • Udskriv arbejdsarkene.
  • Til ”Brainstorm på tid” skal bruges et stopur.

Opgaven

For at få aktiveret elevernes passive og aktive viden om Nationalpark Mols Bjerge kan man starte med at lave en brainstormaktivitet. Det er med til at skabe en forforståelse som et stillads til at bygge mere viden på. Det kan virke motiverende for eleverne, at de oplever, at dette er et emne, som de - individuelt og i fællesskab - ved noget om.

Sådan gør du

Print og kopier arbejdsarkene.
Udlever og gennemgå dem med eleverne. Det kan overvejes om alle skal have samme øvelse.

Brainstorm landkort
På et arbejdsark med et kort over Nationalpark Mols Bjerge skriver eleverne, hvad de ved eller kommer til at tænke på om Nationalpark Mols Bjerge.

Brainstorm bobler
På et arbejdsark er tegnet fire bobler, som overlapper hinanden. Som støtte og inspiration har boblerne overskrifter: dyr, planter, landskab og menneskers liv – før og nu.

Eleverne skriver i boblerne, hvad de ved eller kommer til at tænke på

Brainstorm tankekort
På et tankekort skrives i små bobler ord eller sætninger, som eleven ved eller kommer til at tænke på om Nationalpark Mols Bjerge. Lad et ord være inspiration til det næste i rækken.

Brainstorm på tid
I et afgrænset tidsrum, 3 minutter 4 sekunder, skriver eleverne hvad de ved og kommer til at tænke på om Nationalpark Mols Bjerge. De skal skrive hele tiden. Går de i stå skal de bare skrive det samme ord flere gange til de kommer videre.

 

Kan suppleres med opgaver