Fra frø til fuglekasse

Følg træets livscyklus. Besøg en planteskole, plant et træ, fæld et træ, besøg et savværk og byg en fuglekasse.
Pige planter et træ med Genplant Planeten. Foto: Simon Høgsberg.

Formål

 • At eleverne får en fornemmelse af skoven som producent af et vigtigt råstof og en fornybar ressource,
 • At eleverne arbejder med et længere sammenhængende forløb om skov og træ,
 • At eleverne lærer at samle og videregive iagttagelser og oplevelser i tekst og billeder eller anden form.
   

Forberedelse

Aftaler
Forløbet strækker sig over en længere periode, og involverer en række ekskursioner til forskellige dele af træets liv. Derfor er en del af forberedelsen at lave en række aftaler:

 • Lav aftale om besøg i en planteskole.
 • Find et sted, hvor I må plante en lille skov.
 • Lav aftale om at komme i skoven og prøve at fælde træer.
 • Lav aftale om besøg på et savværk.
 • Skaf brædder og søm til fremstilling af  en fuglekasse - aftale med sløjdlæreren.
 • Overvej om slutproduktet foruden en skov og en masse fuglekasser skal være en bog, en udstilling, et diasshow for forældrene eller noget helt andet.

I forbindelse med ekskursioner og virksomhedsbesøg kan du måske finde gode ideer i idekataloget "Skoler ud på trævirksomheder", som findes i højre margin. Tanken med kataloget er at give både skoler og trævirksomheder konkrete ideer til, hvordan skolers besøg på virksomheder kan baseres på aktiviteter, så eleverne lærer gennem egne konkrete erfaringer med produktionen.
 

Sådan gør du

Forventninger og spørgsmål
Forud for hvert besøg snakker I i klassen om, hvad I skal ud og opleve - og forbereder nogle spørgsmål til dem I skal besøge - evt. i grupper. I kan allerede nu gå på biblioteket og på internettet for at skaffe forhåndsviden. Min erfaring er imidlertid, at ihærdigheden med at finde oplysninger er større, når man har været ude i virkeligheden og set, hvordan der ser ud. Søgningen efter information bliver langt mere konkret. Derfor: Prioriter sådan, at I før besøget forsøger at danne jer et billede af, hvad I skal opleve, og brug energien på informationssøgning efter besøget, hvor I har en bedre fornemmelse af, hvad det er I gerne vil vide mere om.

En del af den viden I får brug for til bearbejdning kan I finde i Skoven i Skolens Leksikon her på hjemmesiden.

Kamera og mobiler
Under besøgene er det en god ide at have et kamera med, så I kan samle billeder til efterbehandlingen. Du må vurdere om det er en god ide, at eleverne selv fotograferer med deres mobiltelefoner eller Ipads.

Bogen "Træets liv"
Giv hver elev et hefte eller en lille kinabog, som de selv kan skrive og tegne deres oplevelser omkring træets livscyklus ned i. Bogen hedder selvfølgelig "Træets liv" og hver elev er forfatter til sin. I kan enten behandle bogen som en arbejdsbog som eleverne noterer og samler informationer i, når I er på ekskursion - og bearbejder oplevelser og ny viden i, når I er kommet hjem. I kan også nøjes med at skrive og tegne og klistre indsamlede ting ind i den efter hver ekskursion - så bogen samler endelig viden, oplevelser og resultater.

Ud over dagbøgerne samler I efter hvert besøg I oplevelserne op i den form I finder bedst. Det kan f.eks. være i form af små beskrivelser til billederne, der kan ordnes i en samlet bog eller en udstilling. I kan også lave et powerpoint oplæg, hvor eleverne skiftes til at kommentere billederne. Måske kan I invitere forældrene med på en skovtur, hvor I viser dem hvad I har arbejdet med.

Besøg en planteskole
Det bedste vil være at komme, når de tager planter op om foråret, eller i det tidlige efterår. Få en rundvisning, hvor I ser hvordan man behandler frøene og sår dem. Hvis I kan få lov til at hjælpe med at tage planter op, vil det være fint. I al fald plejer det altid at være populært at tilbyde lidt hjælp med lugning af ukrudt.

Få et par bundter planter og en lille pose frø med hjem - kastanjer og agern er gode at få til at spire. Dem kan I også selv samle op om efteråret.

Plant træer
Få en aftale med en skovejer, eller måske én af forældrene der har et hjørne jord. En stor have kan også bruges, eller et areal ved skolen hvis I er så heldige at have sådan et. Et samarbejde med en naturskole løser en lang række af jeres problemer, idet de ofte har både plads og værktøj. Her skal I plante de planter, I fik med fra planteskolen. Frøene sår I i urtepotter i vindueskarmen, og følger deres vækst - husk at vande dem.

Efterfølgende er det en god ide at besøge jeres skov en gang imellem. Så kan I sikre jer, at træerne har det godt. Det kan være nødvendigt at fjerne lidt ukrudt fra dem.

Fæld et træ
Lav aftale med en skovejer eller skovfoged om at få lov til at fælde nogle træer. Naturskolerne klarer også i denne forbindelse de fleste af jeres problemer med tilladelser, instruktion og værktøj m.v. Det skal være små træer, som eleverne kan magte. Sav dem i brænde eller rafter, alt efter hvad skoven har brug for. Måske kan I få lov at hente brændet til bål, når det er tørt, eller I kan måske få rafter med hjem til jeres byggelegeplads - hvis I har sådan én.

I Jylland kan man altid finde et par forældre med trailer til at transportere. Hvordan man klarer sig andre steder i landet, ved jeg ikke.

Besøg et savværk
Lav aftale med et savværk om, at I må komme på besøg og se hvordan tømmeret bliver savet til brædder og planker. Hvis du fortæller savværksfolkene om i jeres projekt, kan I sikkert snakke jer til en stak frasorterede brædder (her får I igen brug for ham med traileren!). Alternativt må I købe brædder som alle andre.

Fremstilling af fuglekasser
Nu mangler I bare nogle sløjdtimer til at lave fuglekasser af jeres brædder (se Baggrund).
Kasserne kan I sikkert få lov til at hænge op i en skov eller park i nærheden - eller allerbedst på skolens område, så I kan besøge dem og se om fuglene bryder sig om kasserne. Eleverne kan også tage kasserne med hjem, og holde øje med dem.

Vælg ud
Hvis det bliver for meget for jer med hele rækken af besøg kan I jo vælge et eller flere af elementerne ud, og så læse jer til resten.
 

Baggrund

Planteskole
Planteskolen sår frøene i bede, hvor planterne står i 1 eller 2 år, før de bliver taget op og priklet, dvs. de plantes i tætte rækker, hvor de står endnu 1 eller 2 år, før de tages op og sendes ud i skoven, hvor de skal plantes. Det er meget sjældent man sår frø direkte i skoven.

Plant et træ
I skoven plantes de 3-4 årige planter med maskine eller med håndkraft. I bliver nødt til at bruge den sidste metode, hvilket kræver en solid spade og mange armkræfter + en sæk til at have planterne i, så deres rødder ikke tørrer ud.

Hvis I planter i ren jord skal I blot stikke spade ned og lave en smal rende en 'skrippe', hvor i stikker planten ned og træder godt til - rigtig godt! Der må ikke kommer luft til rødderne, da de så tørrer ud.

Hvis der er græs, skal I grave en græstørv væk i ca. 40x40 cm. Planten plantes midt i denne firkant. Sørg for at få rødderne godt ned. Stikker de oven ud af hullet tørrer planten hurtigt ud. Har I sat planten godt ned og trampet grundigt til, kan den fint klare sig selv.

Sæt planterne med 1,5 m mellemrum, så dækker de hurtigt (på 4-5 år) jorden og holder dermed ukrudtet nede. Man planter om efteråret (september - oktober) eller om foråret (marts - april), mens jorden er fugtig.

Udtynding
Når træerne så vokser op, kan det være nødvendigt at tynde lidt ud mellem dem, for at nogle af dem får plads til at vokse sig store og kostbare for træindustrien.
Når man tynder ud tager man de dårligste træer væk og lader de mest velformende står tilbage.

Træfældning


Lille kursus i træfældning. Figuren findes også som kopiark
Tegning: Eva Wulff

Savværk
På savværket kan det være vanskeligt at overskue, hvad der sker med træet - høre noget kan man slet ikke! Det interessante er imidlertid at se, hvordan en stor snavset træstamme bliver delt op i en lang række forskellige bjælker, planker, brædder og flis. Læs en udførlig beskrivelse af hvordan et skolebesøg på et savværk kan gennemføres i idekataloget i højre margin.

Fuglekasse
Hvad angår fuglekasser, så kan man bruge denne her meget lette model, hvor det hele saves ud af et bræt, eller man kan i diverse bøger finde en lang række mere præcise angivelser af mål. Du kan se en anden let model her på hjemmeside:
Se forløbet Fuglekasser og matematik eller aktiviteten Lav en fuglekasse.


Tegning af fuglekasse. Tegningen findes også som kopiark.
Tegning: Eva Wulff

 

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.