Huskesange

Skriv jeres egne huskesange, rim og remser, når noget skal læres udenad.
Udeskolepiger fra Bybækskolen i skoven. Foto: Stinne Krarup.

Kort beskrivelse

I skolen er der masser at lære og huske. Tit er det lettere, når det man skal huske er en del af en sang. Forløbet her kan bruges til at skrive huskesange til mange forskellige fag.
 
Eleverne skriver i små grupper lette sange, der indeholder centrale begreber fra et fagområde eller et projekt, de har gennemgået. Sangene opføres for de andre. Fremførelsen kan evt. filmes.
 

Formål

”Vores egen fagsang” bruger musik som middel til at huske på en sjov måde. Begreber fra et hvilket som helst fagområde puttes ind i en sang.
 
I faget musik arbejder forløbet særligt med følgende mål:
 • Skabe små rim, remser og sange (trinmål efter 2. klasse)
 • Deltage aktivt i fælles musikalsk udfoldelse i sang og spil (slutmål efter 6. klasse)
 • Anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde (slutmål efter 6. klasse)
 • Lytte åbent og opmærksomt til indspillet og levende fremført musik (slutmål efter 6. klasse)
   

Forberedelse

Et godt sted i naturen
Find et område der kan bruges som scene, og hvor eleverne kan arbejde i flere grupper uden at de forstyrrer hinanden.

Hvorfor huskesange
Forløbet "Huskesange" kan bruges som afslutning på et fagligt undervisningsforløb, der har fundet sted og hvor eleverne skal huske centrale begreber. Det kan både gennemføres af faglæreren og af musiklæreren. Du behøver ikke selv have særlige musikalske færdigheder, for at bruge det.
 
Udeskolepiger skriver
Udeskolepiger skriver.
 

Sådan gør du

Her er gennemgået en måde at arbejde med huskesange på. Der er mange andre. Pas det selv til dine forløb, dit fag og din virkelighed
 
5 min. forklaring af forløbet
Forklar eleverne, hvad det er I skal.
 
5 min. opvarmning af stemmer
Denne del er rigtig vigtig! For nogle elever kan det være svært at finde sangstemmen frem i grupperne. Hvis I varmer op sammen, så er alle igang.
 • Hop lidt på stedet.
Stræk kroppen op mod himmelen
 
 • Stræk jer helt til himlen, på tæer og med armene i vejret - - - hold - - -og lad jer falde helt ned. Gentag 3 gange
 
Lad dig falde helt ned
 
 • Lav møllevinger med armene kredse - forlæns og baglæns.
 • Træk vejret dybt ind gennem næsen – udånd på fffffffffff–t. Gentag ca. 5 gange.

Ånd ud på fffffffffffft

 • Guml med kæberne, for at mærke alle ansigtsmuskler (det gør ikke noget, at man ser dum ud)
 
Gumle
 
...gumle
 • Sig prrrruh lyde for at slappe helt af i læberne (man må gerne se dum ud).
Sig Prrrrruh
 
 • Gab højt med lyd på.
 • Nyn lige så forsigtigt dybe toner. Eleverne må gerne lukke øjnene i mens.
 • Råb højt samtidigt med at I bokser ud i luften: HO – HE – HO - HE
5 minutters indøvning af sang og melodi
Ofte vil det være en god ide, at have en fælles melodi, som alle kender - og som der kan skrives en tekst til. Ligesom når man skriver lejlighedssange.

Her er et par velegnede sange i dur:
 • Molak molak
 • På en grøn bakketop
 • Jeg ved en lærkerede
 • Oles nye autobil
I nogle klasser vil eleverne sikkert gerne selv finde en melodi, eller lave en rap eller noget andet i en stilart, hvor eleverne føler sig hjemme. Med rap kan eleverne arbejde rytmisk - og det kan være lettere for nogle. Andre grupper kan komme nemmere i gang, hvis sangen bare er givet.
 
20 minutter gruppearbejde
Del eleverne op i grupper af ca. 4 elever. I gruppearbejde skal eleverne digte en sang, som hjælper dem med at huske de centrale begreber i det de har lært.
 
F.eks. kunne en sang efter et forløb i pladetektonik lyde:
Melodi: Molak Molak

Ved Island er der jordskælv under vandet sagde konen
fordi kontinentale plader er i spredningszonen
radárinterferometri
richterskala, tsunami
bløde jord der bølger
er pladeskredets følger.

Japan bliver år for år noget mindre sagde konen
og alt det væsen skyldes kontinenters subduktionen
radárinterferometri
richterskala, tsunami
bløde jord der bølger
er pladeskredets følger
…..
 
Fremlæggelse
(5 grupper á 3 minutter)
Fremlæggelsen giver oftest rigtig god energi, da der kommer mange sjove indslag. Hvis der er valgt en fælles melodi, er det en god ide at gruppen bliver støttet af lærerens guitarspil eller af en elev.
 
 • En elev fra en anden gruppe bliver bedt om at filme fremlæggelsen.
 • Når en sang er fremført, klapper I selvfølgelig.
 • Du kan som lærer vælge at diskutere og evaluere sangenes form og indhold her og nu - eller vælge at vente med det, til I er tilbage i klassen. Det er vigtigt, at eleverne får respons på deres sange - så de f.eks. ikke går og synger noget forkert. Sangene kan evt. rettes til, hvis der er behov. 
 • Film med fremlæggelser kan I lægge på elevintra.
   

Baggrund

Rim og remser
At danne egne rime og remser er et sprogligt trinmål allerede i indskolingen. Vi alle kender nok til fænomenet, at ligegyldige sangtekster hænger bedre fast end mange af de fakta vi burde huske. Rim og rytme hjælper at indlejre sprog. Især når kroppen også tages med.
 
Hvorfor ude
Alligevel kan det svært at rime, remse og danse i klasseværelset. Uderummet er perfekt til dette forløb: Grupperne der rimer og synger forstyrrer ikke hinanden.

Pauser
Også den pause det skaber at komme hen til ”scenen”, er god i forhold til indlæring, der faktisk kræver at der er pauser helst med bevægelse.

Udenfor er der ingen bøger, så nu er eleverne virkelig tvunget til at finde det de har talt om frem igen. Ved at være i grupper er det sikret, at alle grupper finder på noget – selv om det ikke er sikkert, at alle har husket alt (og kan få det ind i en sang).
 
Faglig evaluering
Faglæreren kan efter forløbet evaluere på fagsangene´, hvilke begreber der blev formidlet, så de sad fast, og hvad der skal arbejdes lidt mere med. Fagsangen vil hermed næsten få funktionen af en test, uden at den har stresset eleverne.
I faget musik arbejder forløbet særligt med følgende mål:
 • Skabe små rim, remser og sange (trinmål efter 2. klasse)
 • Deltage aktivt i fælles musikalsk udfoldelse i sang og spil (slutmål efter 6. klasse)
 • Anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde (slutmål efter 6. klasse)
 • Lytte åbent og opmærksomt til indspillet og levende fremført musik (slutmål efter 6. klasse)